VÕTMESÕNAGA "T��KOLLEKTIIV" SEOTUD UURINGUD
1
Meie elu ja töö probleeme
2
Viljandi noorte töötajate hinnang oma kodulinnale (ôppimis) lähtudes tulevikuperspektiividest.
3
Linlaste elulaad
4
Mina, juht (eestl.)
5
Naine tööl ja perekonnas
6
IME paneel juhtidele
7
Tallinn 1988
8
Insener, töö, kvaliteet
9
Infoteenindus Eesti põllumajanduses
10
Mina ja malev
11
Mina ja malev
12
Mina ja meie
13
Mina, meie ja masin
14
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1995)
15
Täiskasvanute koolitus Tartus
16
Tartu linna haridustööjate hinnangud ametiühingutele 1998