VÕTMESÕNAGA "V��RTUSORIENTATSIOONID" SEOTUD UURINGUD
1
Noorsoo uurimine Tallinnas
2
Koolinoor
3
Koolinoorte vaba aeg 1981
4
Eesti noorte haritlaste - Ülikoolide 1992.a. lòpetajate tööhòive uurimus.
5
Setomaa põlisasustuse säilimise võimalused.