VÕTMESÕNAGA "T��H�IVE" SEOTUD UURINGUD
1
Eesti noorte haritlaste - Ülikoolide 1992.a. lòpetajate tööhòive uurimus.
2
Mis on? Mida teha?
3
Eesti noorte haritlaste - Ülikoolide 1992.a. lòpetajate tööhòive uurimus.
4
Majandusjuht 3
5
Teie arvamus 1975
6
Linnaprobleemid, Rakvere
7
Töö ja töökaaslased
8
Uusettevõtja Eestis
9
Mina ja meie
10
Mina, meie ja masin
11
Setomaa põlisasustuse säilimise võimalused.
12
Eesti eluolu uuring (eesti ja vene 1994)
13
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1995)
14
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1997)
15
Täiskasvanute koolitus Tartus
16
Tartu linna ettevõtlus 1998
17
Sotsiaalsed muutused maal I
18
Täiskasvanuharidus ja maakonna areng
19
Sotsiaalpoliitika
20
Jõgevamaalased
21
Tartu linna ettevõtlus 2000
22
Tartu linna ettevõtlus 2002
23
Tartu maakonna ettevõtlus 2003
24
Lääne-Viru maakonna ettevõtlus