VÕTMESÕNAGA "MUULASED" SEOTUD UURINGUD
1
Kohtla-Järve ja Narva kooli ôpilaste hinnang kodulinnale ja tulevikukavatsused.
2
Kohtla-Järve ja Narva töötajate hinnang kodulinnale ja rändekavatsused.
3
Kohtla-Järve linna kriminogeense situatsiooni ja selle arengutendentside analüüs
4
Päevik P1 1978 vene
5
Päevik P1 1979 vene
6
Päevik P1 1980 vene
7
Teie arvamus vene
8
Tele&raadio 1 vene
9
Tele&raadio 2 vene
10
Eesti tegelikkus 92
11
Eesti: uus paradigma eesti enamuse ja vene vähemuse suhetes
12
Päevik P4 1980 vene
13
Päevik P2 1980 vene
14
Päevik P3 1978 vene
15
Päevik P3 1989 vene
16
Päevik P4 1977 vene
17
Päevik P4 1979 vene
18
Päevik P4 1991 vene
19
Päevik P5 1984 vene
20
Päevik P5 1988 vene
21
Päevik P5 1989 vene
22
Päevik P6 1984 vene
23
Päevik P6 1988 vene
24
Päevik P6 1990 vene
25
Elustiil (vene)
26
Vene rahvuslik patriotism