VÕTMESÕNAGA "INTERNET" SEOTUD UURINGUD
1
TÜ sotsiaalteaduskonna üliõpilaste arvutikasutamine
2
Arvutite ja interneti kasutamine Eesti elanike hulgas 1997
3
Arvutite ja interneti kasutamine Eesti elanike hulgas 1998
4
Interneti kasutajad Eesti elanike hulgas 1999