VÕTMESÕNAGA "FIRMAJUHID" SEOTUD UURINGUD
1
Majandusjuht 3
2
Uusettevõtja Eestis
3
Juht, majandus, tulemused 1988
4
Sotsiaalse tunnetuse muutused postsotsialistlikus Eestis