VÕTMESÕNAGA "VENELASED" SEOTUD UURINGUD
1
Mina, juht (venel.)
2
Avalik arvamus (vene) 1985
3
Päevik P1 1978 vene
4
Päevik P1 1979 vene
5
Päevik P1 1980 vene
6
Päevik P2 1980 vene
7
Päevik P3 1978 vene
8
Päevik P3 1989 vene
9
Päevik P4 1977 vene
10
Päevik P4 1979 vene
11
Päevik P4 1980 vene
12
Päevik P4 1991 vene
13
Päevik P5 1984 vene
14
Päevik P5 1988 vene
15
Päevik P5 1989 vene
16
Päevik P6 1984 vene
17
Päevik P6 1988 vene
18
Päevik P6 1990 vene
19
Elustiil (vene)
20
Teie arvamus vene
21
Tele&raadio 1 vene
22
Tele&raadio 2 vene
23
Vene rahvuslik patriotism
24
Vene tele ja raadio Eestis
25
Eesti pere- ja sündimusuuring (eesti ja vene 1997)
26
Eesti terviseuuring (eesti ja vene 1996)
27
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1995)
28
Eesti põlisuuring (eesti ja vene) 1997
29
Eesti eluolu uuring (eesti ja vene 1994)
30
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1997)
31
Leibkonna sissetulekute ja kulutuste uuring (eesti ja vene 1997)