VÕTMESÕNAGA "ETTEV�TLUS" SEOTUD UURINGUD
1
Suvi 1994. Kes me oleme ja kuhu läheme?
2
Majandusjuht 1
3
Majandusjuht 2
4
Majandusjuht 3
5
Tele&raadio 2 vene
6
Teie pere majapidamine' 84
7
Eksperthinnang perestroikale
8
Uusettevõtja Eestis
9
Eesti erametsad ja nende omanikud 1995
10
Inimesed maal 1995
11
Tartu linna ettevõtlus 1998
12
Tartu ja tartlased 1998
13
Sotsiaalsed muutused maal, Eesti regionaalpoliitika efektiivsuse analüüs
14
Sotsiaalsed muutused maal I
15
Täiskasvanuharidus ja maakonna areng
16
Sotsiaal-majanduslik areng maapiirkondades II (Järg uurimusele Eesti maaühiskond turu ja riigi vahel i)
17
Tartu linna ettevõtlus 2000
18
Tartu linna ettevõtlus 2002
19
Tartu maakonna ettevõtlus 2003
20
Lääne-Viru maakonna ettevõtlus