VÕTMESÕNAGA "ELATUSTASE" SEOTUD UURINGUD
1
Linnaprobleemid
2
Mina, juht (eestl.)
3
Tallinn 1988
4
Eesti elu (Mainor)
5
Elustiil (vene)
6
Pensionärid 1991
7
Inimesed maal 1995
8
Kodu intervjuu
9
Meie linn - minu linn
10
Mina ja meie
11
Arvamuse uurimus
12
Inimene ja keskkond
13
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1995)
14
Teadlased Tartus ja Tartust
15
Sotsiaalse tunnetuse muutused postsotsialistlikus Eestis