VÕTMESÕNAGA "MIGRATSIOON" SEOTUD UURINGUD
1
Eesti: uus paradigma eesti enamuse ja vene vähemuse suhetes
2
Saarlased (Mandril õppivad saarlased)
3
Tallinn 1988
4
Teie arvamus vene
5
Eesti tegelikkus 92
6
Arvamusi, ootusi, hinnanguid
7
Elukoha vahetus ja rahulolu
8
Eesti eluolu uuring (eesti ja vene 1994)
9
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1995)
10
Eesti terviseuuring (eesti ja vene 1996)
11
Eesti põlisuuring (eesti ja vene) 1997
12
Eesti pere- ja sündimusuuring (eesti ja vene 1997)
13
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1997)
14
Tartlased Tartust
15
Eesti eliit
16
Sotsiaal-majanduslik areng maapiirkondades II (Järg uurimusele Eesti maaühiskond turu ja riigi vahel i)