VÕTMESÕNAGA "EUROOPA LIIT" SEOTUD UURINGUD
1
Setomaa põlisasustuse säilimise võimalused.
2
Teadlane ja rahvusvahelised sidemed (TÜ ja TA Tartu inimesed)
3
Eesti eliit
4
Sotsiaal-majanduslik areng maapiirkondades II (Järg uurimusele Eesti maaühiskond turu ja riigi vahel i)
5
Eesti maaühiskond turu ja riigi vahel i