VÕTMESÕNAGA "ETNILISED GRUPID" SEOTUD UURINGUD
1
Avalik arvamus (vene) 1985
2
Linnaprobleemid
3
Mina, juht (venel.)
4
Vene rahvuslik patriotism