VÕTMESÕNAGA "ABORT" SEOTUD UURINGUD
1
Eesti pere- ja sündimusuuring (eesti ja vene 1997)