VÕTMESÕNAGA "SEKSUAALK�ITUMINE" SEOTUD UURINGUD
1
Eesti pere- ja sündimusuuring (eesti ja vene 1997)