VÕTMESÕNAGA "ELUKUTSED" SEOTUD UURINGUD
1
Eesti elu (Mainor)
2
Õpilase kutsevalik
3
Linlaste elulaad
4
Maaelu '78
5
Mina, juht (eestl.)
6
Mina, juht (venel.)
7
Mina olen arst
8
Ajakirjanik, ajakirjandus, aeg
9
Õpetaja töö ja elu
10
Meie linn - minu linn
11
Teadlane ja rahvusvahelised sidemed (TÜ ja TA Tartu inimesed)
12
Eesti eluolu uuring (eesti ja vene 1994)
13
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1997)
14
Teadlased Tartus ja Tartust
15
Sotsiaalse tunnetuse muutused postsotsialistlikus Eestis