VÕTMESÕNAGA "P�RNUMAA" SEOTUD UURINGUD
1
Sotsiaalsed muutused maal, Eesti regionaalpoliitika efektiivsuse analüüs
2
Sotsiaalsed muutused maal I