VÕTMESÕNAGA "VALGAMAA" SEOTUD UURINGUD
1
Sotsiaalsed muutused maal, Eesti regionaalpoliitika efektiivsuse analüüs