VÕTMESÕNAGA "P�LLUMAJANDUS" SEOTUD UURINGUD
1
Mis on? Mida teha?
2
Maaelu '78
3
Meie elu ja töö probleeme
4
Juht, majandus, tulemused 1988
5
Mina ja meie muutuvas maaelus
6
EMORi ajakirjandusuuringud
7
Sotsiaalsed muutused maal, Eesti regionaalpoliitika efektiivsuse analüüs
8
Sotsiaalsed muutused maal I
9
Täiskasvanuharidus ja maakonna areng
10
Sotsiaalse tunnetuse muutused postsotsialistlikus Eestis
11
Sotsiaal-majanduslik areng maapiirkondades II (Järg uurimusele Eesti maaühiskond turu ja riigi vahel i)
12
Eesti maaühiskond turu ja riigi vahel i