VÕTMESÕNAGA "HARIDUS" SEOTUD UURINGUD
1
Eesti noorte haritlaste - Ülikoolide 1992.a. lòpetajate tööhòive uurimus.
2
Pingist pinki 79
3
Õpilase kutsevalik
4
Koolinoorte vaba aeg 1981
5
Linnaprobleemid
6
Pingist pinki 84
7
Pingist pinki 86
8
Pingist pinki 90
9
Eesti noorte haritlaste - Ülikoolide 1992.a. lòpetajate tööhòive uurimus.
10
Tallinn 1988
11
Teie ja teie laps (2)
12
Teie arvamus 1989
13
Loengust eksamini
14
Linnaprobleemid, Rakvere
15
Õpetaja töö ja elu
16
Kodu intervjuu
17
Pingist pinki 80
18
Tartu Ülikooli imidzh tartlaste hulgas
19
Setomaa põlisasustuse säilimise võimalused.
20
Teadlane ja rahvusvahelised sidemed (TÜ ja TA Tartu inimesed)
21
Eesti põlisuuring (eesti ja vene) 1997
22
Täiskasvanute koolitus (eesti ja vene 1997)
23
Eesti noorsoouurimus 1996-98 (valimid kõigist maakondadest)
24
Sotsiaalsed muutused maal I
25
Täiskasvanuharidus ja maakonna areng
26
Teadlased Tartus ja Tartust
27
Sotsiaalse tunnetuse muutused postsotsialistlikus Eestis
28
Elutingimuste uuring Eestis 1999
29
Sotsiaal-majanduslik areng maapiirkondades II (Järg uurimusele Eesti maaühiskond turu ja riigi vahel i)