VÕTMESÕNAGA "S��STUD" SEOTUD UURINGUD
1
Mina ja malev
2
Kodu intervjuu
3
Eesti eluolu uuring (eesti ja vene 1994)