VÕTMESÕNAGA "�PILASED, KESKASTE" SEOTUD UURINGUD
1
Pingist pinki 79
2
Kohtla-Järve ja Narva kooli ôpilaste hinnang kodulinnale ja tulevikukavatsused.
3
Pingist pinki 84
4
Pingist pinki 86
5
Pingist pinki 90
6
Viljandi ôpilaste hinnang oma kodulinnale (ôppimis) lähtudes tulevikuperspektiividest.
7
Teie ja teie laps (1)
8
Teie ja teie laps (2)
9
Õpetaja töö ja elu
10
Pingist pinki 80