VÕTMESÕNAGA "PEREKOND" SEOTUD UURINGUD
1
Koolieelik 1989
2
Perekond ja kodu
3
Linnaprobleemid
4
Linlaste elulaad
5
Teie ja teie laps (1)
6
Naine tööl ja perekonnas
7
Juht, majandus, tulemused 1988
8
Tallinn 1988
9
Eesti elu (Mainor)
10
Raadio ja teleuurimus 1991
11
Teie ja teie laps (2)
12
Teie pere majapidamine' 84
13
Käitumishälvete tekkimise sotsiaalsed pôhjused alaealistel.
14
Perekond ja korter
15
Eesti eluolu uuring (eesti ja vene 1994)
16
Eesti pere- ja sündimusuuring (eesti ja vene 1997)
17
Leibkonna sissetulekute ja kulutuste uuring (eesti ja vene 1997)
18
Sotsiaalse tunnetuse muutused postsotsialistlikus Eestis