VÕTMESÕNAGA "ABIELU" SEOTUD UURINGUD
1
Naine tööl ja perekonnas
2
Kodu intervjuu
3
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1995)
4
Eesti pere- ja sündimusuuring (eesti ja vene 1997)