VÕTMESÕNAGA "SUGUPOOLED" SEOTUD UURINGUD
1
Naine tööl ja perekonnas
2
Töö ja töökaaslased
3
Arvamuse uurimus
4
Eesti pere- ja sündimusuuring (eesti ja vene 1997)