VÕTMESÕNAGA "TELEVISIOON" SEOTUD UURINGUD
1
Info 1979
2
Kultuur, raadio, televisioon ja meie
3
Raadio ja teleuurimus 1991
4
Tele & raadio eesti
5
Tele&raadio 1 vene
6
Tele&raadio 2 vene
7
Televisioon, raadio ja mina 1985 (lasteankeet)
8
Televisioon, raadio ja mina 1987
9
Tere telesòber 1990
10
Koolinoor
11
Koolinoorte vaba aeg 1981
12
Rahva Hääl 1984
13
Avalik arvamus 1986
14
Koolieelik ja massikommunikatsioon
15
Päevik P1 1978 vene
16
Päevik P1 1979 vene
17
Päevik P1 1980 vene
18
Päevik P1 1984 eesti
19
Päevik P1 1988 eesti
20
Päevik P1 1989 eesti (I nädal)
21
Päevik P1 1989 eesti (II nädal)
22
Päevik P1 1990 eesti
23
Päevik P1 1991 eesti
24
Päevik P2 1980 vene
25
Päevik P2 1984 eesti
26
Päevik P2 1988 eesti
27
Päevik P2 1989 eesti
28
Päevik P2 1990 eesti
29
Päevik P2 1991 eesti
30
Päevik P3 1978 vene
31
Päevik P3 1984 eesti
32
Päevik P3 1988 eesti
33
Päevik P3 1989 vene
34
Päevik P3 1990 eesti
35
Päevik P3 1991 eesti
36
Päevik P4 1977 vene
37
Päevik P4 1979 vene
38
Päevik P4 1980 vene
39
Päevik P4 1984 eesti
40
Päevik P4 1988 eesti
41
Päevik P4 1989 eesti
42
Päevik P4 1990 eesti
43
Päevik P4 1991 vene
44
Päevik P5 1984 vene
45
Päevik P5 1988 vene
46
Päevik P5 1989 vene
47
Päevik P5 1991
48
Päevik P6 1984 vene
49
Päevik P6 1988 vene
50
Päevik P6 1990 vene
51
Päevik P7 1990
52
Päevik P8 1990
53
Muusika 1988
54
Avalik arvamus 1988 (1)
55
Koolieelik 1989
56
Infokanalid 1990
57
Pensionärid 1991
58
Teie arvamus 1991
59
Kultuur' 92
60
Tshernobõli katastroof
61
Vene tele ja raadio Eestis