VÕTMESÕNAGA "NOORSUGU" SEOTUD UURINGUD
1
Noorsoo uurimine Tallinnas
2
Televisioon, raadio ja mina 1987
3
Muusika 1988
4
Eesti noorsoouurimus 1996-98 (valimid kõigist maakondadest)