VÕTMESÕNAGA "REFORMID" SEOTUD UURINGUD
1
Suvi 1994. Kes me oleme ja kuhu läheme?
2
Juht, majandus, tulemused 1988
3
Mina ja meie muutuvas maaelus
4
Vene rahvuslik patriotism
5
Tartu Ülikooli imidzh tartlaste hulgas
6
Sotsiaalsed muutused maal I
7
Täiskasvanuharidus ja maakonna areng
8
Sotsiaalse tunnetuse muutused postsotsialistlikus Eestis
9
Sotsiaal-majanduslik areng maapiirkondades II (Järg uurimusele Eesti maaühiskond turu ja riigi vahel i)
10
Eesti maaühiskond turu ja riigi vahel i