VÕTMESÕNAGA "SOTSIAALNE HEAOLU" SEOTUD UURINGUD
1
Ajaleht ja elu' 1981
2
Linlaste elulaad
3
Avalik arvamus (vene) 1985
4
Naine tööl ja perekonnas
5
Mina ja meie muutuvas maaelus
6
Teie arvamus (ETV & ER) 1988
7
Avalik arvamus 1988 (1)
8
Avalik arvamus 1989
9
Perekond ja kodu
10
Õigusriik I
11
Elustiil (vene)
12
Rahva Hääl 1990
13
Teie arvamus vene
14
Õigusriik II
15
Majandusjuht 2
16
Teie ja teie laps (2)
17
Teie arvamus 1975
18
Linnaprobleemid, Rakvere
19
Uusettevõtja Eestis
20
Eesti tegelikkus 92
21
Kodu intervjuu
22
Eesti eluolu uuring (eesti ja vene 1994)
23
Sotsiaalsed muutused maal, Eesti regionaalpoliitika efektiivsuse analüüs
24
Sotsiaalse tunnetuse muutused postsotsialistlikus Eestis