VÕTMESÕNAGA "MAJANDUSLIKUD TINGIMUSED" SEOTUD UURINGUD
1
Juht, majandus, tulemused 1988
2
Ajaleht ja elu' 1979
3
Ajaleht ja elu' 1981
4
Linnaprobleemid
5
Linlaste elulaad
6
Mina, juht (venel.)
7
Naine tööl ja perekonnas
8
Eesti noorte haritlaste - Ülikoolide 1992.a. lòpetajate tööhòive uurimus.
9
Mina ja meie muutuvas maaelus
10
Teie arvamus (ETV & ER) 1988
11
Avalik arvamus 1988 (1)
12
Perekond ja kodu
13
Õigusriik I
14
Elustiil (vene)
15
Majandusjuht 1
16
Majandusjuht 1
17
Õigusriik II
18
Majandusjuht 2
19
Teie ja teie laps (2)
20
Teie arvamus 1989
21
Teie arvamus 1975
22
Linnaprobleemid, Rakvere
23
Mina ja minu rajoon
24
Uusettevõtja Eestis
25
Eesti maarahva ühismõtted 1994
26
Eesti tegelikkus 92
27
Eesti maarahva ühismõtted 1996
28
Inimesed maal 1995
29
Arvamuse uurimus
30
Eesti pere- ja sündimusuuring (eesti ja vene 1997)
31
Leibkonna sissetulekute ja kulutuste uuring (eesti ja vene 1997)
32
Eesti eliit
33
Sotsiaalse tunnetuse muutused postsotsialistlikus Eestis
34
Elutingimuste uuring Eestis 1999
35
Sotsiaalpoliitika