VÕTMESÕNAGA "ELUSTANDARDID" SEOTUD UURINGUD
1
Noorsoo uurimine Tallinnas
2
Vaba aeg
3
Ajaleht ja elu' 1979
4
Info 1979
5
Ajaleht ja elu' 1981
6
Koolinoorte vaba aeg 1981
7
Linlaste elulaad
8
Maaelu '78
9
Raamat ja lugeja' 84
10
Teie ja teie laps (1)
11
Mina, juht (eestl.)
12
Mina, juht (venel.)
13
Avalik arvamus (vene) 1985
14
Avalik arvamus 1986
15
Mina olen arst
16
Kas loete ajakirju' 87
17
Naine tööl ja perekonnas
18
Ajakirjanik, ajakirjandus, aeg
19
Eesti noorte haritlaste - Ülikoolide 1992.a. lòpetajate tööhòive uurimus.
20
Mina ja meie muutuvas maaelus
21
Muusika 1988
22
Tallinn 1988
23
Eesti elu (Mainor)
24
Elustiil (vene)
25
Teie arvamus vene
26
Pensionärid 1991
27
Teie ja teie laps (2)
28
Tele&raadio 2 vene
29
Tele&raadio 1 vene
30
Loengust eksamini
31
Linnaprobleemid, Rakvere
32
Teie pere majapidamine' 84
33
Mina ja minu rajoon
34
Inimesed maal 1995
35
Kuidas elad maarahvas? Jôudu tööle! Jätku leivale!
36
Kodu intervjuu
37
Meie linn - minu linn
38
Mina ja meie
39
Täiskasvanute koolitus (eesti ja vene 1997)
40
Ühiselamu üliõpilane
41
Üürikorteri üliõpilane
42
Sotsiaalse tunnetuse muutused postsotsialistlikus Eestis
43
Elutingimuste uuring Eestis 1999