VÕTMESÕNAGA "ENESETAJU" SEOTUD UURINGUD
1
Meie elu ja töö probleeme
2
Mina ja meie muutuvas maaelus
3
Suvi 1994. Kes me oleme ja kuhu läheme?
4
Õpilase kutsevalik
5
Koolinoor
6
Koolinoorte vaba aeg 1981
7
Mina, juht (eestl.)
8
Televisioon, raadio ja mina 1985 (lasteankeet)
9
Kultuur, raadio, televisioon ja meie
10
Televisioon, raadio ja mina 1987
11
Eesti elu (Mainor)
12
Elustiil (vene)
13
Teie arvamus vene
14
Majandusjuht 2
15
Majandusjuht 3
16
Pensionärid 1991
17
Teie ja teie laps (2)
18
Tele&raadio 2 vene
19
Tele&raadio 1 vene
20
Loengust eksamini
21
Teie pere majapidamine' 84
22
Mina ja malev
23
Kuulmispuudega inimesed 1985-1989
24
Õpetaja töö ja elu
25
Kodu intervjuu
26
Tartu Ülikooli imidzh tartlaste hulgas
27
Kirikuga liitumise põhjustest
28
Meie elame Tallinnas
29
Täiskasvanuharidus ja maakonna areng
30
Sotsiaalse tunnetuse muutused postsotsialistlikus Eestis