Uurimus
Eesti noorte haritlaste - Ülikoolide 1992.a. lņpetajate tööhņive uurimus.
Alguse aeg
aprill 94
Lõpu aeg
juuni 94
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Uurimuse objektiks olid Eesti kuue suurema kõrgkooli (Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Pedagoogikaülikooli, Eesti Põllumajandusülikooli, Tallinna Muusikaakadeemia ja Tallinna Kunstülikooli) 1992. aasta päevaste osakondade lõpetajaid (v.a. teise kõrghariduse omandajad).
Eeskiri
Valimi moodustamine. Küsitlus viidi läbi kõikse uurimusena, v.a. 99 TÜ arstiteaduskonna lõpetajat 2 Seega kuulus küsitlemisele kokku 2228 lõpetajat (96% üldkogumist).
Realiseerumine
Andmed koguti postiküsitluse meetodil. Reaalselt küsitleti 1265 respondenti (54 % valimisse kuulujaist). prooviks täiendus veel natukene
Küsitlusmeetod
Postiküsitlus
Kodeerimisjuhend
Uurimuse "DIPLOMAND 1992" KODEERIMISJUHEND RID 'Respondendi koodnumber' T002A 'Kooli asukoha asula'. -1 'Vastamata' 1 'Tallinn' 2 'Tartu' 3 'Kohtla-Järve' 4 'Narva' 5 'Sillamäe' 6 'Pärnu' 7 'Antsla' 8 'Elva' 9 'Haapsalu' 10 'Jõgeva' 11 'Jõhvi' 12 'Kallaste' 13 'Keila' 14 'Kilingi-Nõmme' 15 'Kivioli' 16 'Kunda' 17 'Kuressaare' 18 'Kärdla' 19 'Maardu' 20 'Mustla' 21 'Mustvee' 22 'Mõisaküla' 23 'Otepää' 24 'Paide' 25 'Paldiski' 26 'Põltsamaa' 27 'Rakvere' 28 'Sindi' 29 'Suure-Jaani' 30 'Tapa' 31 'Tõrva' 32 'Türi' 33 'Valga' 34 'Viljandi' 35 'Võru' 36 'Petseri' 37 'Abja-Paluoja' 38 'Aegviidu' 39 'Ambla' 40 'Järva-Jaani' 41 'Järvakandi' 42 'Kehra' 43 'Kohila' 44 'Lavassaare' 45 'Lihula' 46 'Loksa' 47 'Märjamaa' 48 'Narva-Jõesuu' 49 'Nuia' 50 'Põlva' 51 'Pärnu-Jaagupi' 52 'Püssi' 53 'Rapla' 54 'Räpina' 55 'Saue' 56 'Tamsalu' 57 'Tootsi' 58 'Viivikonna' 59 'Võhma' 60 'Võsu' 61 'Vändra' 62 'Teised alevid, alevikud, külad' 63 'Väljaspool Eestit'. T002C 'Kooli asukoha maakond'. -1 'Vastamata' 1 'Harju' 2 'Hiiu' 3 'Ida-Viru' 4 'Jõgeva' 5 'Järva' 6 'Lääne' 7 'Lääne-Viru' 8 'Põlva' 9 'Pärnu' 10 'Rapla' 11 'Saare' 12 'Tartu' 13 'Valga' 14 'Viljandi' 15 'Võru' 16 'Tallinn' 17 'Tartu' 18 'Kohtla-Järve' 19 'Narva' 20 'Sillamäe' 21 'Pärnu linn' 22 'Väjaspool Eestit'. T003 'Koolitüüp -1 'Vastamata' 1 'Maakutsekool' 2 'Linnakutsekool' 3 'Põlumajandustehnikum' 4 'Töö,ehit,maj,transp jms kall. tehn. voi k-eriõp.asut' 5 'Humanit keskeriõpppeasut (kunst, muus., ped., med.)' 6 'Keskkooli tavaline klass' 7 'Keskkooli eriklass 9. klassist' 8 'Keskkooli eriklass 1. klassist'. T004 'Õppekeel selles koolis (õppegrupis)'. -1 'Vastamata' 1 'Eesti' 2 'Vene'. T005A 'Vanematekodu asukoha asula Teie sünniaastal'. -1 'Vastamata' 1 'Tallinn' 2 'Tartu' 3 'Kohtla-Järve' 4 'Narva' 5 'Sillam?e' 6 'Pärnu' 7 'Antsla' 8 'Elva' 9 'Haapsalu' 10 'Jogeva' 11 'Johvi' 12 'Kallaste' 13 'Keila' 14 'Kilingi-Nomme' 15 'Kivioli' 16 'Kunda' 17 'Kuressaare' 18 'K?rdla' 19 'Maardu' 20 'Mustla' 21 'Mustvee' 22 'Moisaküla' 23 'Otepää' 24 'Paide' 25 'Paldiski' 26 'Poltsamaa' 27 'Rakvere' 28 'Sindi' 29 'Suure-Jaani' 30 'Tapa' 31 'Torva' 32 'Türi' 33 'Valga' 34 'Viljandi' 35 'Voru' 36 'Petseri' 37 'Abja-Paluoja' 38 'Aegviidu' 39 'Ambla' 40 'J?rva-Jaani' 41 'J?rvakandi' 42 'Kehra' 43 'Kohila' 44 'Lavassaare' 45 'Lihula' 46 'Loksa' 47 'M?rjamaa' 48 'Narva-Joesuu' 49 'Nuia' 50 'Polva' 51 'P?rnu-Jaagupi' 52 'Püssi' 53 'Rapla' 54 'R?pina' 55 'Saue' 56 'Tamsalu' 57 'Tootsi' 58 'Viivikonna' 59 'Vohma' 60 'Vosu' 61 'V?ndra' 62 'Teised alevid, alevikud, külad' 63 'V?ljaspool Eestit'. T005C 'Vanematekodu asukoha maakond Teie sünniaastal'. -1 'Vastamata' 1 'Harju' 2 'Hiiu' 3 'Ida-Viru' 4 'Jogeva' 5 'J?rva' 6 'Lääne' 7 'Lääne-Viru' 8 'Polva' 9 'P?rnu' 10 'Rapla' 11 'Saare' 12 'Tartu' 13 'Valga' 14 'Viljandi' 15 'Voru' 16 'Tallinn' 17 'Tartu' 18 'Kohtla-J?rve' 19 'Narva' 20 'Sillam?e' 21 'P?rnu linn' 22 'V?ljaspool Eestit'. T006A 'Vanematekodu asula keskhariduse omandamisel'. -1 'Vastamata' 1 'Tallinn' 2 'Tartu' 3 'Kohtla-J?rve' 4 'Narva' 5 'Sillam?e' 6 'P?rnu' 7 'Antsla' 8 'Elva' 9 'Haapsalu' 10 'Jogeva' 11 'Johvi' 12 'Kallaste' 13 'Keila' 14 'Kilingi-Nomme' 15 'Kivioli' 16 'Kunda' 17 'Kuressaare' 18 'K?rdla' 19 'Maardu' 20 'Mustla' 21 'Mustvee' 22 'Moisaküla' 23 'Otep??' 24 'Paide' 25 'Paldiski' 26 'Poltsamaa' 27 'Rakvere' 28 'Sindi' 29 'Suure-Jaani' 30 'Tapa' 31 'Torva' 32 'Türi' 33 'Valga' 34 'Viljandi' 35 'Voru' 36 'Petseri' 37 'Abja-Paluoja' 38 'Aegviidu' 39 'Ambla' 40 'J?rva-Jaani' 41 'J?rvakandi' 42 'Kehra' 43 'Kohila' 44 'Lavassaare' 45 'Lihula' 46 'Loksa' 47 'M?rjamaa' 48 'Narva-Joesuu' 49 'Nuia' 50 'Polva' 51 'P?rnu-Jaagupi' 52 'Püssi' 53 'Rapla' 54 'R?pina' 55 'Saue' 56 'Tamsalu' 57 'Tootsi' 58 'Viivikonna' 59 'Vohma' 60 'Vosu' 61 'V?ndra' 62 'Teised alevid, alevikud, külad' 63 'V?ljaspool Eestit'. T006C 'Vanematekodu maakond keskhariduse omandamisel'. -1 'Vastamata' 1 'Harju' 2 'Hiiu' 3 'Ida-Viru' 4 'Jogeva' 5 'J?rva' 6 'L??ne' 7 'L??ne-Viru' 8 'Polva' 9 'P?rnu' 10 'Rapla' 11 'Saare' 12 'Tartu' 13 'Valga' 14 'Viljandi' 15 'Voru' 16 'Tallinn' 17 'Tartu' 18 'Kohtla-J?rve' 19 'Narva' 20 'Sillam?e' 21 'P?rnu linn' 22 'V?ljaspool Eestit'. T007A 'Vanematekodu asula praegu'. -1 'Vastamata' 1 'Tallinn' 2 'Tartu' 3 'Kohtla-J?rve' 4 'Narva' 5 'Sillam?e' 6 'P?rnu' 7 'Antsla' 8 'Elva' 9 'Haapsalu' 10 'Jogeva' 11 'Johvi' 12 'Kallaste' 13 'Keila' 14 'Kilingi-Nomme' 15 'Kivioli' 16 'Kunda' 17 'Kuressaare' 18 'K?rdla' 19 'Maardu' 20 'Mustla' 21 'Mustvee' 22 'Moisaküla' 23 'Otep??' 24 'Paide' 25 'Paldiski' 26 'Poltsamaa' 27 'Rakvere' 28 'Sindi' 29 'Suure-Jaani' 30 'Tapa' 31 'Torva' 32 'Tri' 33 'Valga' 34 'Viljandi' 35 'Voru' 36 'Petseri' 37 'Abja-Paluoja' 38 'Aegviidu' 39 'Ambla' 40 'J?rva-Jaani' 41 'J?rvakandi' 42 'Kehra' 43 'Kohila' 44 'Lavassaare' 45 'Lihula' 46 'Loksa' 47 'M?rjamaa' 48 'Narva-Joesuu' 49 'Nuia' 50 'Polva' 51 'P?rnu-Jaagupi' 52 'Pssi' 53 'Rapla' 54 'R?pina' 55 'Saue' 56 'Tamsalu' 57 'Tootsi' 58 'Viivikonna' 59 'Vohma' 60 'Vosu' 61 'V?ndra' 62 'Teised alevid, alevikud, klad' 63 'V?ljaspool Eestit'. T007C 'Vanematekodu maakond praegu'. -1 'Vastamata' 1 'Harju' 2 'Hiiu' 3 'Ida-Viru' 4 'Jogeva' 5 'J?rva' 6 'L??ne' 7 'L??ne-Viru' 8 'Polva' 9 'P?rnu' 10 'Rapla' 11 'Saare' 12 'Tartu' 13 'Valga' 14 'Viljandi' 15 'Voru' 16 'Tallinn' 17 'Tartu' 18 'Kohtla-J?rve' 19 'Narva' 20 'Sillam?e' 21 'P?rnu linn' 22 'V?ljaspool Eestit'. T008 'Isa haridus'. -1 'Vastamata' 1 'Algharidus (kuni 4 klassi)' 2 'V?hem kui keskharidus' 3 'Kutseharidus (kutse- voi tehnikakool)' 4 '?ldine keskharidus' 5 'Keskeriharidus (tehnikum)' 6 'Lopetamata korgem haridus' 7 'Korgharidus' 8 'Teaduslik kraad'. T009 'Ema haridus'. -1 'Vastamata' 1 'Algharidus (kuni 4 klassi)' 2 'V?hem kui keskharidus' 3 'Kutseharidus (kutse- voi tehnikakool)' 4 '?ldine keskharidus' 5 'Keskeriharidus (tehnikum)' 6 'Lopetamata korgem haridus' 7 'Korgharidus' 8 'Teaduslik kraad'. T010 'Isa sotsiaalne kuuluvus Teie keskhariduse omandamisel'. -3 'Isa surnud voi R ei tunne isa' -1 'Vastamata' 1 'Pollumajandust??line' 2 'T??line t??stuses, ehituses, transpordis' 3 'Erihariduseta teenistuja' 4 'Haritlane' 5 'Juhtivt??taja' 6 'Muu'. T011 'Ema sotsiaalne kuuluvus Teie keskhariduse omandamisel'. -3 'Ema surnud voi R ei tunne ema' -1 'Vastamata' 1 'Pollumajandust??line' 2 'T??line t??stuses, ehituses, transpordis' 3 'Erihariduseta teenistuja' 4 'Haritlane' 5 'Juhtivt??taja' 6 'Muu'. T012 'Sugu'. -1 'Vastamata' 1 'Mees' 2 'Naine'. T013 'Rahvus'. -1 'Vastamata' 1 'Eestlane' 2 'Venelane' 3 'Ukrainlane' 4 'Valgevenelane' 5 'Muu'. T014A 'Sünniaasta'. -2 'Sysmis' T014K 'Sünnikuu'. -2 'Sysmis' T014P 'Sünnip?ev'. -2 'Sysmis' T015 'Korgkool'. -1 'Vastamata' 1 'Tartu ?likool' 2 'Tallinna TehnikaÜlikool' 3 'Tallinna Pedagoogikaülikool' 4 'Eesti Pollumajandusülikool' 5 'Tallinna Kunstiülikool' 6 'Eesti Muusikaakadeemia'. T016 'Opingute algusaasta'. T017A 'Korgkooli eelistus: eriala ainuvoimalik oppimiskoht'. -1 'Vastamata' 1 'See ei olnud oluline' 2 'Ka see tuli arvesse' 3 'See oli oluline'. T017B 'Korgkooli eelistus: hariduse korge tase'. -1 'Vastamata' 1 'See ei olnud oluline' 2 'Ka see tuli arvesse' 3 'See oli oluline'. T017C 'Korgkooli eelistus: oppeasutuse prestiizh'. -1 'Vastamata' 1 'See ei olnud oluline' 2 'Ka see tuli arvesse' 3 'See oli oluline'. T017D 'Korgkooli eelistus: ettevalm.osakonna olemasolu'. -1 'Vastamata' 1 'See ei olnud oluline' 2 'Ka see tuli arvesse' 3 'See oli oluline'. T017E 'Korgkooli eelistus: paremad lootused sisse saada'. -1 'Vastamata' 1 'See ei olnud oluline' 2 'Ka see tuli arvesse' 3 'See oli oluline'. T017F 'Korgkooli eelistus: ligitombavam üliopilaselu'. -1 'Vastamata' 1 'See ei olnud oluline' 2 'Ka see tuli arvesse' 3 'See oli oluline'. T017G 'Korgkooli eelistus: l?hedus vanematekodule'. -1 'Vastamata' 1 'See ei olnud oluline' 2 'Ka see tuli arvesse' 3 'See oli oluline'. T017H 'Korgkooli eelistus: ei soovinud kodulinnast lahkuda'. -1 'Vastamata' 1 'See ei olnud oluline' 2 'Ka see tuli arvesse' 3 'See oli oluline'. T018A 'Teaduskond'. 1 'Arsti' 2 'Matemaatika' 3 'Filosoofia' 4 'Füüsika-Keemia' 5 'Bioloogia-Geograafia' 6 'Majandus' 7 'Kehakultuuri' 23 'Oigus' 8 'Keemia' 9 'Automaatika' 10 'Energeetika' 11 'Mehhaanika' 12 'Ehitus' 13 'Majandus' 14 'Kultuuri' 15 'Matemaatika-Füüsika' 16 'Filoloogia' 17 'Kehakultuuri' 18 'Pedagoogika' 19 'Pollumajandus' 20 'Inseneri' 21 'Metsandus' 22 'Veterinaaria' 25 'Kunstiülikool' 26 'Muusikaakadeemia'. T018B 'Eriala'. 1 'Ravi' 2 'Pediaatria' 3 'Spordimeditsiin' 4 'Farmaatsia' 5 'Stomatoloogia' 6 'Rakendusmatemaatika' 7 'Matemaatika' 8 'Ajalugu' 9 'Eripedagoogika' 10 'Eesti keel ja kirjandus' 11 'Zhurnalistika' 12 'Inglise keel ja kirjandus' 13 'Saksa keel ja kirjandus' 14 'Vene keel rahvuskoolis' 15 'Vene keel ja kirjandus' 16 'Fsika' 17 'Keemia' 18 'Bioloogia' 19 'Geograafia' 20 'Geoloogia' 21 'Rahandus ja krediit' 22 'Majandusküberneetika' 23 'Kaubandus?konoomika' 24 'Kaubatundmine ja kaubanduse organiseerimine' 25 'Kehakultuur' 107 'Jurist' 26 'Keemiat??stuse protsessid ja keemiakberneetika' 27 'Konserveerimise tehnoloogia' 28 'Puidut??tlemise tehnoloogia' 29 '?hisk. toitl. tehnoloogia ja organiseerimine' 30 'Automaatika ja telemehhaanika' 31 'Automatiseeritud juhtimissüsteemid' 32 'Arvutid ja arvutivorgud' 33 'Raadiotehnika' 34 'T??stuselektroonika' 35 'Elektriajamid ja t??stusautomaatika' 36 'Elektroenergeetika' 37 'Maardlate allmaakaevand. tehn. ka kompl. mehhanis.' 38 'T??stuslik soojusenergeetika' 39 'Aparaadiehitus' 40 'Autod ja autondus' 41 'Masinaehitus' 42 'Autoteed' 43 'Ehitusdetailide ja konstrukts. tootmine' 44 'Sooja- ja gaasivar. ning ventilats.' 45 'T??stus- ja tsiviilehitus' 46 'Veevarustus ja kanalisatsioon' 47 'T??-?konoomika ja sotsioloogia' 48 'Ehituse ?konoomika ja organiseerimine' 49 'Majandusinformaatika' 50 'T??korraldus ja organiseerimine' 51 'Masinaehituse ?kon. ja organiseerimine' 52 'Raamatupidamine ja majandusanalüüs' 53 'Tootmise ?konoomika ja juhtimine' 54 'T??stuse planeerimine ja juhtimine' 55 'Raamatukogundus ja bibliograafia' 56 'Kultuurit??' 57 '?ldtehnilised distsipliinid ja t??opetus' 58 'Matemaatika' 59 'Füüsika-matemaatika' 60 'Joonistamine, joonestamine ja t??opetus' 61 'Eesti keel ja kirjandus' 62 'Inglise keel ja kirjandus' 63 'Saksa keel ja kirjandus' 64 'Eesti kooli vene keel ja kirjandus' 65 'Kehakultuur' 66 'Pedagoogika ja algopetuse metoodika' 67 'Koolieelne pedagoogika ja psühholoogia' 68 'Agronoomia' 69 'Loomakasvatus' 70 'Piimatehnoloogia' 71 'Lihatehnoloogia' 72 'Pollumajanduse ?konoomika ja juhtimine' 73 'Pollumajanduse mehhaniseerimine' 74 'Pollumajanduse elektrifitseerimine' 75 'Maaehitus' 76 'Maaparandus' 77 'Veemajandus' 78 'Geodeesia' 79 'Metsamajandus' 80 'Metsat??stus' 81 'Maakorraldus' 82 'Veterinaaria' 83 'Arhitektuur' 84 'Sisearhitektuur' 85 'Maalikunst' 86 'Teatridekoratsioon' 87 'Skulptuur' 88 'Graafika' 89 'Keraamika' 90 'Klaasikunst' 91 'Metallikunst' 92 'Tekstiilikunst' 93 'Nahakunst' 94 'Moekunst' 95 'Disain' 96 'Lavakunst' 97 'Muusikapedagoogika' 98 'Koorijuhtimine' 99 'Klaver' 100 'Viiul' 101 'Kompositsioon' 102 'Laulmine' 103 'Klarnet' 104 'Trompet' 105 'Flööt'. T019 'Korgkooli lopetamise kuu'. T020 'Korgkooli lopetamise tulemuslikkus'. -1 'Vastamata' 1 'Olite oma rühma (kursuse) parim lopetaja' 2 'Olite paremate lopetajate hulgas' 3 'Olite keskmiste hulgas' 4 'Teie tulemused olid alla keskmise' 5 'Olite oma rühmas (kursusel) kehvemate seas'. T021 'Rahulolu korgharidusega tervikuna'. -1 'Vastamata' 1 'Pole üldse rahul' 2 'Mitte eriti rahul' 3 'üsna rahul' 4 'T?iesti rahul'. T022A 'Hinnang teaduskonnale: oppetöö korraldus'. -1 'Vastamata' 1 'Halb' 2 'Pigem halb kui hea' 3 'Pigem hea kui halb' 4 'Hea'. T022B 'Hinnang teaduskonnale: eriala opetamise tase'. -1 'Vastamata' 1 'Halb' 2 'Pigem halb kui hea' 3 'Pigem hea kui halb' 4 'Hea'. T022C 'Hinnang teaduskonnale: aine esitamise oskus'. -1 'Vastamata' 1 'Halb' 2 'Pigem halb kui hea' 3 'Pigem hea kui halb' 4 'Hea'. T022D 'Hinnang teaduskonnale: oppejoudude suhtlemisoskus'. -1 'Vastamata' 1 'Halb' 2 'Pigem halb kui hea' 3 'Pigem hea kui halb' 4 'Hea'. T022E 'Hinnang teaduskonnale: oppet?? aineline baas'. -1 'Vastamata' 1 'Halb' 2 'Pigem halb kui hea' 3 'Pigem hea kui halb' 4 'Hea'. T022F 'Hinnang teaduskonnale: oppejoudude ja üliop. suhted'. -1 'Vastamata' 1 'Halb' 2 'Pigem halb kui hea' 3 'Pigem hea kui halb' 4 'Hea'. T023 'Oppejoudude noudlikkus'. -1 'Vastamata' 1 'Liiga v?henoudlikud' 2 'Parasjagu noudlikud' 3 '?leliia noudlikud'. T024 'Oppekoormus'. -1 'Vastamata' 1 'Liiga v?ike' 2 'Enam-v?hem paras' 3 'Liiga suur'. T025A 'Oppeplaani mahus loenguid'. -1 'Vastamata' 1 'Liiga v?he' 2 'Parasjagu' 3 'Liiga palju'. T025B 'Oppeplaani mahus seminare'. -1 'Vastamata' 1 'Liiga v?he' 2 'Parasjagu' 3 'Liiga palju'. T025C 'Oppeplaani mahus praktilisi t?id'. -1 'Vastamata' 1 'Liiga v?he' 2 'Parasjagu' 3 'Liiga palju'. T025D 'Oppeplaani mahus t??d kohustusliku kirjandusega'. -1 'Vastamata' 1 'Liiga v?he' 2 'Parasjagu' 3 'Liiga palju'. T025E 'Oppeplaani mahus kohustuslikke oppeaineid'. -1 'Vastamata' 1 'Liiga v?he' 2 'Parasjagu' 3 'Liiga palju'. T025F 'Oppeplaani mahus valikaineid'. -1 'Vastamata' 1 'Liiga v?he' 2 'Parasjagu' 3 'Liiga palju'. T025G 'Oppeplaani mahus aega iseseisvaks tööks'. -1 'Vastamata' 1 'Liiga v?he' 2 'Parasjagu' 3 'Liiga palju'. T025H 'Oppeplaani mahus üldharivaid aineid'. -1 'Vastamata' 1 'Liiga v?he' 2 'Parasjagu' 3 'Liiga palju'. T025I 'Oppeplaani mahus ühiskonnateaduslikke aineid'. -1 'Vastamata' 1 'Liiga v?he' 2 'Parasjagu' 3 'Liiga palju'. T025J 'Oppeplaani mahus erialaaineid'. -1 'Vastamata' 1 'Liiga v?he' 2 'Parasjagu' 3 'Liiga palju'. T025K 'Oppeplaani mahus voorkeeletunde'. -1 'Vastamata' 1 'Liiga v?he' 2 'Parasjagu' 3 'Liiga palju'. T025L 'Oppeplaani mahus arvutiopet'. -1 'Vastamata' 1 'Liiga v?he' 2 'Parasjagu' 3 'Liiga palju'. T026 'Kavatsused erialase töö leidmise suhtes'. -1 'Vastamata' 1 'Ei soovinud üldse t??le asuda' 2 'Ei soovinud t??le asuda oma erialal' 3 'Eelist. erialast, kuid valmis tegema ka mitteerial. t??d' 4 'Tingimata leida erialale vastavat t??d'. T027 'Korgkoolij?rgse t??koha otsimine'. -1 'Vastamata' 1 'Polegi t??kohta otsinud, sest olid muud plaanid' 2 'Polnud vaja otsida, sest t??kohta tuldi pakkuma' 3 'Alustatud l?bir??kimisi t??andjaga t??koha leidmiseks'. T027A 'Korgkoolij?rgse t??koha otsingute algusaasta'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' T027K 'Korgkoolij?rgse t??koha otsingute alguskuu'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' T028 'Esimene t??koht peale korgkooli lopetamist'. -1 'Vastamata' 1 'Talupidamine' 2 'T?? endale kuuluvas firmas' 3 'Palgat?? mones muus erafirmas' 4 'Palgat?? riikl. voi munits.ettevottes' 5 'Palgat?? sellises ettevottes, mille kuuluvust ei oska ?elda' 6 'Palgat?? eraisiku teenistuses' 7 'T?? patendi voi tegevusloa alusel' 8 'T?? vabakutselisena' 9 'Individuaalne ?ritegevus' 10 'T??tamine muul t??kohal voi viisil' 11 'Peale korgk. lopet. pole olnud ühtki nimetatud t??kohtadest'. T030 'Esimese korgkoolij?rgse t??koha leidmise viis'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'Loite ise selle t??koha (oma erafirma, talu)' 2 'T??tasite seal juba enne korgkooli lopetamist' 3 'Olite vastava asutuse stipendiaat' 4 'Seda t??kohta tuldi pakkuma' 5 'T??andja tutvustas t??kohti korgkoolis ja saite ühe nendest' 6 'Saite t??koha sugulaste, tuttavate vahendusel' 7 'T??koha kohta info avalikust reklaamist' 8 'L?ksite ise firmasse t??d küsima' 9 'T??koht t??büroo vahendusel' 10 'Mingil muul viisil'. T031 'Mitme t??andjaga voetud kontakti'. T032 'Esimese t??koha vastavus ootustele'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'Tegemist oli h?dalahendusega' 2 'Ei sobinud eriti' 3 'See sobis enam-v?hem' 4 'Just selline t??koht mida tahtsite'. T033 'Esimese t??koha vastavus korgkoolierialale'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'Ei vastanud' 2 'Vastas enam-v?hem' 3 'Jah, vastas otseselt'. T034 'Esimese t??koha saamise tingimused'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'Ei' 2 'Jah'. T035 'L?bitud t?iend- voi mberope'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'Ei' 2 'Jah'. T036 'Kirjaliku t??lepingu olemasolu'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'Ei olnud' 2 'Jah, oli kyll'. T037 'Sissekande olemasolu t??raamatus'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'On sisse kantud' 2 'Ei oska ?elda' 3 'Ei ole'. T038A 'Esimesel t??kohal t??tamise algusaasta'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' T038K 'Esimesel t??kohal t??tamise alguskuu'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' T039 'Esimeselt t??kohalt lahkumine'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'T??tate samal t??kohal k?esoleva ajani' 2 'Lahkusite sellelt kohalt'. T039A 'Esimeselt t??kohalt lahkumise aasta'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' T039K 'Esimeselt t??kohalt lahkumise kuu'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' T041A 'Elukoha asula 1992.a. 15. novembri seisuga'. -1 'Vastamata' 1 'Tallinn' 2 'Tartu' 3 'Kohtla-J?rve' 4 'Narva' 5 'Sillam?e' 6 'P?rnu' 7 'Antsla' 8 'Elva' 9 'Haapsalu' 10 'Jogeva' 11 'Johvi' 12 'Kallaste' 13 'Keila' 14 'Kilingi-Nomme' 15 'Kivioli' 16 'Kunda' 17 'Kuressaare' 18 'K?rdla' 19 'Maardu' 20 'Mustla' 21 'Mustvee' 22 'Moisaküla' 23 'Otep??' 24 'Paide' 25 'Paldiski' 26 'Poltsamaa' 27 'Rakvere' 28 'Sindi' 29 'Suure-Jaani' 30 'Tapa' 31 'Torva' 32 'Türi' 33 'Valga' 34 'Viljandi' 35 'Voru' 36 'Petseri' 37 'Abja-Paluoja' 38 'Aegviidu' 39 'Ambla' 40 'J?rva-Jaani' 41 'J?rvakandi' 42 'Kehra' 43 'Kohila' 44 'Lavassaare' 45 'Lihula' 46 'Loksa' 47 'M?rjamaa' 48 'Narva-Joesuu' 49 'Nuia' 50 'Polva' 51 'P?rnu-Jaagupi' 52 'Pssi' 53 'Rapla' 54 'R?pina' 55 'Saue' 56 'Tamsalu' 57 'Tootsi' 58 'Viivikonna' 59 'Vohma' 60 'Vosu' 61 'V?ndra' 62 'Teised alevid, alevikud, külad' 63 'V?ljaspool Eestit'. T041C 'Elukoha maakond 1992.a. 15. novembri seisuga'. -1 'Vastamata' 1 'Harju' 2 'Hiiu' 3 'Ida-Viru' 4 'Jogeva' 5 'J?rva' 6 'L??ne' 7 'L??ne-Viru' 8 'Polva' 9 'P?rnu' 10 'Rapla' 11 'Saare' 12 'Tartu' 13 'Valga' 14 'Viljandi' 15 'Voru' 16 'Tallinn' 17 'Tartu' 18 'Kohtla-J?rve' 19 'Narva' 20 'Sillam?e' 21 'P?rnu linn' 22 'V?ljaspool Eestit'. T042 'Vahekord palgat??ga 1992.a. 15. novembri seisuga'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'Ei olnud ühtki palgalist t??kohta, ei otsinud t??kohta' 2 'Ei olnud ühtki palgalist t??kohta, kuid otsisite t??kohta' 3 'Oli v?hemalt üks palgaline t??koht, kuid tahtsite lisat??d' 4 'Oli v?hemalt üks palgaline t??koht, ei soovinud lisat??kohta'. T043 'Erinevate palgaliste t??kohtade arv seisuga 15.11.92'. T044 'T??koormus koigil t??kohtadel kokku seisuga 15.11.92'. T045 'Palk koigilt t??kohtadelt kokku 1992.a. novembris'. T046_01 'Tegevus 15.11.92: t??tasite osalise voi t?ieliku koormusega'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T046_02 'Tegevus 15.11.92: ametlikult registreeritud t??tu'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T046_03 'Tegevus 15.11.92: registreerimata t??tu'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T046_04 'Tegevus 15.11.92: ppisite magistratuuris, aspirantuuris, doktorantuuris'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T046_05 'Tegevus 15.11.92: t??broo korraldatud kursused'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T046_06 'Tegevus 15.11.92: t??andja korraldatud kursused'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T046_07 'Tegevus 15.11.92: oppimine mingis muus kohas'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T046_08 'Tegevus 15.11.92: vormistatud dekreetpuhkus'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T046_09 'Tegevus 15.11.92: vormistamata dekreetpuhkus'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T046_10 'Tegevus 15.11.92: kodune mingil muul pohjusel'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T046_11 'Tegevus 15.11.92: mingi muu tegevus'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T047P 'Pohitegevus seisuga 15.11.1992'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'T??tasite osalise voi t?ieliku koormusega' 2 'Olite ametlikult registreeritud t??tu' 3 'Olite registreerimata t??tu' 4 'Oppisite magistratuuris, aspirantuuris voi doktorantuuris' 5 'Oppisite t??büroo ümberoppe- voi t?ienduskursustel' 6 'Oppisite t??andja poolt korraldatud kursustel' 7 'Oppisite mingis muus kohas' 8 'Ajutiselt t??lt ?ra seoses ametlikult vormistatud lapsehoolduspuhkusega' 9 'Ajutiselt kodus ilma ametlikult vormistatud lapsehoolduspuhkuseta' 10 'Kodune mingil muul pohjusel' 11 'Mingi muu tegevus'. T047T 'T?htsaim lisategevus seisuga 15.11.1992'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'T??tasite osalise voi t?ieliku koormusega' 2 'Olite ametlikult registreeritud t??tu' 3 'Olite registreerimata t??tu' 4 'Oppisite magistratuuris, aspirantuuris voi doktorantuuris' 5 'Oppisite t??büroo ümberoppe- voi t?ienduskursustel' 6 'Oppisite t??andja poolt korraldatud kursustel' 7 'Oppisite mingis muus kohas' 8 'Ajutiselt t??lt ?ra seoses ametlikult vormistatud lapsehoolduspuhkusega' 9 'Ajutiselt kodus ilma ametlikult vormistatud lapsehoolduspuhkuseta' 10 'Kodune mingil muul pohjusel' 11 'Mingi muu tegevus'. T048_01 'T??koht 15.11.92: talupidamine'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T048_02 'T??koht 15.11.92: endale kuuluvas firmas'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T048_03 'T??koht 15.11.92: mones muus erafirmas'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T048_04 'T??koht 15.11.92: riiklikus voi munitsipaalettevottes'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T048_05 'T??koht 15.11.92: asutuse kuuluvus m??ramata'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T048_06 'T??koht 15.11.92: eraisiku teenistuses'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T048_07 'T??koht 15.11.92: t?? patendi voi litsentsi alusel'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T048_08 'T??koht 15.11.92: vabakutseline'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T048_09 'T??koht 15.11.92: individuaalne ?ritegevus'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T048_10 'T??koht 15.11.92: muul t??kohal voi viisil'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T049A 'Pohit??koht seisuga 15.11.1992'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'Talupidamine' 2 'T?? endale kuuluvas firmas' 3 'Palgat?? mones muus erafirmas' 4 'Palgat?? riiklikus voi munitsipaalettevottes' 5 'Palgat?? ettevottes, mille kuuluvust ei oska ?elda' 6 'Palgat?? eraisiku teenistuses' 7 'T?? patendi voi tegevusloa alusel' 8 'T?? vabakutselisena' 9 'Individuaalne ?ritegevus' 10 'T??tamine muul t??kohal voi viisil'. T049B 'T?htsaim lisat??koht seisuga 15.11.1992'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'Talupidamine' 2 'T?? endale kuuluvas firmas' 3 'Palgat?? mones muus erafirmas' 4 'Palgat?? riiklikus voi munitsipaalettevottes' 5 'Palgat?? ettevottes, mille kuuluvust ei oska ?elda' 6 'Palgat?? eraisiku teenistuses' 7 'T?? patendi voi tegevusloa alusel' 8 'T?? vabakutselisena' 9 'Individuaalne ?ritegevus' 10 'T??tamine muul t??kohal voi viisil'. T050 'Suurima sissetulekuga t??koht novembris 1992'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'Talupidamine' 2 'T?? endale kuuluvas firmas' 3 'Palgat?? mones muus erafirmas' 4 'Palgat?? riiklikus voi munitsipaalettevottes' 5 'Palgat?? ettevottes, mille kuuluvust ei oska ?elda' 6 'Palgat?? eraisiku teenistuses' 7 'T?? patendi voi tegevusloa alusel' 8 'T?? vabakutselisena' 9 'Individuaalne ?ritegevus' 10 'T??tamine muul t??kohal voi viisil'. T051 'Kas on t??raamatusse kantud 1992.a. novembrikuu t??koht'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 '?kski nendest pole sisse kantud' 2 'Ei oska ?elda' 3 'On t??raamatusse sisse kantud'. T051_3A 'T??raamatusse on kantud t??koht nr.'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'Talupidamine' 2 'T?? endale kuuluvas firmas' 3 'Palgat?? mones muus erafirmas' 4 'Palgat?? riiklikus voi munitsipaalettevottes' 5 'Palgat?? ettevottes, mille kuuluvust ei oska ?elda' 6 'Palgat?? eraisiku teenistuses' 7 'T?? patendi voi tegevusloa alusel' 8 'T?? vabakutselisena' 9 'Individuaalne ?ritegevus' 10 'T??tamine muul t??kohal voi viisil'. T053A '1992.a. nov.kuu pohit??koha asula'. -1 'Vastamata' 1 'Tallinn' 2 'Tartu' 3 'Kohtla-J?rve' 4 'Narva' 5 'Sillam?e' 6 'P?rnu' 7 'Antsla' 8 'Elva' 9 'Haapsalu' 10 'Jogeva' 11 'Johvi' 12 'Kallaste' 13 'Keila' 14 'Kilingi-Nomme' 15 'Kivioli' 16 'Kunda' 17 'Kuressaare' 18 'K?rdla' 19 'Maardu' 20 'Mustla' 21 'Mustvee' 22 'Moisakla' 23 'Otep??' 24 'Paide' 25 'Paldiski' 26 'Poltsamaa' 27 'Rakvere' 28 'Sindi' 29 'Suure-Jaani' 30 'Tapa' 31 'Torva' 32 'Türi' 33 'Valga' 34 'Viljandi' 35 'Voru' 36 'Petseri' 37 'Abja-Paluoja' 38 'Aegviidu' 39 'Ambla' 40 'J?rva-Jaani' 41 'J?rvakandi' 42 'Kehra' 43 'Kohila' 44 'Lavassaare' 45 'Lihula' 46 'Loksa' 47 'M?rjamaa' 48 'Narva-Joesuu' 49 'Nuia' 50 'Polva' 51 'P?rnu-Jaagupi' 52 'Püssi' 53 'Rapla' 54 'R?pina' 55 'Saue' 56 'Tamsalu' 57 'Tootsi' 58 'Viivikonna' 59 'Vohma' 60 'Vosu' 61 'V?ndra' 62 'Teised alevid, alevikud, külad' 63 'V?ljaspool Eestit'. T053C '1992.a. nov.kuu pohit??koha maakond'. -1 'Vastamata' 1 'Harju' 2 'Hiiu' 3 'Ida-Viru' 4 'Jogeva' 5 'J?rva' 6 'L??ne' 7 'L??ne-Viru' 8 'Polva' 9 'P?rnu' 10 'Rapla' 11 'Saare' 12 'Tartu' 13 'Valga' 14 'Viljandi' 15 'Voru' 16 'Tallinn' 17 'Tartu' 18 'Kohtla-J?rve' 19 'Narva' 20 'Sillam?e' 21 'P?rnu linn' 22 'V?ljaspool Eestit'. T054A 'T??tamise algusaasta'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' T054K 'T??tamise alguskuu'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' T055 'T??koormus pohit??kohal 1992.a. novembris'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' T056 'Kas 1992.a. novembri pohit??koht oli sama mis kirjas esimese t??kohana'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'Jah, sama t??koht ja sama ametikoht' 2 'Sama t??koht, kuid teine ametikoht' 3 'See oli hoopis teine t??koht'. T057 '1992.a. novembrikuu pohit??koha vastavus korgkoolierialale'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'Ei vastanud' 2 'Vastas enam-v?hem' 3 'Jah, vastas otseselt'. T058 '1992.a. novembrikuu pohit??kohalt lahkumine'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'T??tate samal t??kohal k?esoleva ajani' 2 'Lahkusite sellelt kohalt'. T058A 'Lahkumise aasta'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' T058K 'Lahkumise kuu'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' T059A 'T?? peaks: voimaldama pidevat eneset?iendamist'. -1 'Vastamata' 1 'T?htsusetu noue' 2 'Mitte eriti oluline' 3 '?sna oluline' 4 'V?ga t?htis noue'. T059B 'T?? peaks: tagama hea teenistuse'. -1 'Vastamata' 1 'T?htsusetu noue' 2 'Mitte eriti oluline' 3 '?sna oluline' 4 'V?ga t?htis noue'. T059C 'T?? peaks: voimaldama rahuliku ja kindlustatud elu'. -1 'Vastamata' 1 'T?htsusetu noue' 2 'Mitte eriti oluline' 3 '?sna oluline' 4 'V?ga t?htis noue'. T059D 'T?? peaks: voimaldama korge positsiooni ühiskonnas'. -1 'Vastamata' 1 'T?htsusetu noue' 2 'Mitte eriti oluline' 3 '?sna oluline' 4 'V?ga t?htis noue'. T059E 'T?? peaks: olema kasulik ühiskonnale'. -1 'Vastamata' 1 'T?htsusetu noue' 2 'Mitte eriti oluline' 3 '?sna oluline' 4 'V?ga t?htis noue'. T059F 'T?? peaks: voimaldama ametialast tousu'. -1 'Vastamata' 1 'T?htsusetu noue' 2 'Mitte eriti oluline' 3 '?sna oluline' 4 'V?ga t?htis noue'. T059G 'T?? peaks: olema puhas ja füüsiliselt kerge'. -1 'Vastamata' 1 'T?htsusetu noue' 2 'Mitte eriti oluline' 3 '?sna oluline' 4 'V?ga t?htis noue'. T059H 'T?? peaks: olema kasulik inimestele'. -1 'Vastamata' 1 'T?htsusetu noue' 2 'Mitte eriti oluline' 3 '?sna oluline' 4 'V?ga t?htis noue'. T059I 'T?? peaks: voimaldama kasutada oma voimeid'. -1 'Vastamata' 1 'T?htsusetu noue' 2 'Mitte eriti oluline' 3 '?sna oluline' 4 'V?ga t?htis noue'. T060A 'Elukoha asula seisuga 15.02.1994'. -1 'Vastamata' 1 'Tallinn' 2 'Tartu' 3 'Kohtla-J?rve' 4 'Narva' 5 'Sillam?e' 6 'P?rnu' 7 'Antsla' 8 'Elva' 9 'Haapsalu' 10 'Jogeva' 11 'Johvi' 12 'Kallaste' 13 'Keila' 14 'Kilingi-Nomme' 15 'Kivioli' 16 'Kunda' 17 'Kuressaare' 18 'K?rdla' 19 'Maardu' 20 'Mustla' 21 'Mustvee' 22 'Moisaküla' 23 'Otep??' 24 'Paide' 25 'Paldiski' 26 'Poltsamaa' 27 'Rakvere' 28 'Sindi' 29 'Suure-Jaani' 30 'Tapa' 31 'Torva' 32 'Türi' 33 'Valga' 34 'Viljandi' 35 'Voru' 36 'Petseri' 37 'Abja-Paluoja' 38 'Aegviidu' 39 'Ambla' 40 'J?rva-Jaani' 41 'J?rvakandi' 42 'Kehra' 43 'Kohila' 44 'Lavassaare' 45 'Lihula' 46 'Loksa' 47 'M?rjamaa' 48 'Narva-Joesuu' 49 'Nuia' 50 'Polva' 51 'P?rnu-Jaagupi' 52 'Püssi' 53 'Rapla' 54 'R?pina' 55 'Saue' 56 'Tamsalu' 57 'Tootsi' 58 'Viivikonna' 59 'Vohma' 60 'Vosu' 61 'V?ndra' 62 'Teised alevid, alevikud, külad' 63 'V?ljaspool Eestit'. T060C 'Elukoha maakond seisuga 15.02.1994'. -1 'Vastamata' 1 'Harju' 2 'Hiiu' 3 'Ida-Viru' 4 'Jogeva' 5 'J?rva' 6 'L??ne' 7 'L??ne-Viru' 8 'Polva' 9 'P?rnu' 10 'Rapla' 11 'Saare' 12 'Tartu' 13 'Valga' 14 'Viljandi' 15 'Voru' 16 'Tallinn' 17 'Tartu' 18 'Kohtla-J?rve' 19 'Narva' 20 'Sillam?e' 21 'P?rnu linn' 22 'V?ljaspool Eestit'. T061A 'Elukoha eelistus: voimalus t??d saada'. -1 'Vastamata' 1 'See mitte' 2 'Mingil m??ral' 3 'Oluliselt'. T061B 'Elukoha eelistus: voimalus saada elamispind'. -1 'Vastamata' 1 'See mitte' 2 'Mingil m??ral' 3 'Oluliselt'. T061C 'Elukoha eelistus: elanud seal juba varem'. -1 'Vastamata' 1 'See mitte' 2 'Mingil m??ral' 3 'Oluliselt'. T061D 'Elukoha eelistus: l?hedus vanematekodule'. -1 'Vastamata' 1 'See mitte' 2 'Mingil m??ral' 3 'Oluliselt'. T061E 'Elukoha eelistus: on abikaasa elukoht'. -1 'Vastamata' 1 'See mitte' 2 'Mingil m??ral' 3 'Oluliselt'. T061F 'Elukoha eelistus: meeldiv looduslik keskkond'. -1 'Vastamata' 1 'See mitte' 2 'Mingil m??ral' 3 'Oluliselt'. T061G 'Elukoha eelistus: asula (piirkonna) rahvuslik koosseis'. -1 'Vastamata' 1 'See mitte' 2 'Mingil m??ral' 3 'Oluliselt'. T061H 'Elukoha eelistus: ümbruskonna turvalisus'. -1 'Vastamata' 1 'See mitte' 2 'Mingil m??ral' 3 'Oluliselt'. T061I 'Elukoha eelistus: asula olmetingimused'. -1 'Vastamata' 1 'See mitte' 2 'Mingil m??ral' 3 'Oluliselt'. T061J 'Elukoha eelistus: head vaba aja veetmise voimalused'. -1 'Vastamata' 1 'See mitte' 2 'Mingil m??ral' 3 'Oluliselt'. T061K 'Elukoha eelistus: muud valikut polnud'. -1 'Vastamata' 1 'See mitte' 2 'Mingil m??ral' 3 'Oluliselt'. T062 'Vahekord palgat??ga 1994.a 15. veebr. seisuga'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'Ei olnud htki palgalist t??kohta, ei otsinud t??kohta' 2 'Ei olnud htki palgalist t??kohta, kuid otsisite t??kohta' 3 'Oli v?hemalt ks palgaline t??koht, kuid tahtsite lisat??d' 4 'Oli v?hemalt ks palgaline t??koht, ei soovinud lisat??kohta'. T063 'Palgaliste t??kohtade arv seisuga 15.02.1994'. -1 'Vastamata' T064 'T??koormus koigil nendel t??kohtadel kokku'. -1 'Vastamata' T065 'Palga suurus koigilt t??kohtadelt kokku 1994.a. veebr.'. -1 'Vastamata' T066_01 'Tegevus 15.02.94: t??tasite osalise voi t?ieliku koormusega'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T066_02 'Tegevus 15.02.94: ametlikult registreeritud t??tu'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T066_03 'Tegevus 15.02.94: registreerimata t??tu'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T066_04 'Tegevus 15.02.94: ppisite magistratuuris, aspirantuuris, doktorantuuris'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T066_05 'Tegevus 15.02.94: t??broo korraldatud kursused'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T066_06 'Tegevus 15.02.94: t??andja korraldatud kursused'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T066_07 'Tegevus 15.02.94: oppimine mingis muus kohas'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T066_08 'Tegevus 15.02.94: vormistatud dekreetpuhkus'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T066_09 'Tegevus 15.02.94: vormistamata dekreetpuhkus'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T066_10 'Tegevus 15.02.94: kodune mingil muul pohjusel'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T066_11 'Tegevus 15.02.94: mingi muu tegevus'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T067A 'Pohitegevus seisuga 15.02.1994'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'T??tasite osalise voi t?ieliku koormusega' 2 'Olite ametlikult registreeritud t??tu' 3 'Olite registreerimata t??tu' 4 'Oppisite magistratuuris, aspirantuuris voi doktorantuuris' 5 'Oppisite t??broo mberoppe- voi t?ienduskursustel' 6 'Oppisite t??andja poolt korraldatud kursustel' 7 'Oppisite mingis muus kohas' 8 'Ajutiselt t??lt ?ra seoses ametlikult vormistatud lapsehoolduspuhkusega' 9 'Ajutiselt kodus ilma ametlikult vormistatud lapsehoolduspuhkuseta' 10 'Kodune mingil muul pohjusel' 11 'Mingi muu tegevus'. T067B 'T?htsaim lisategevus seisuga 15.02.1994'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'T??tasite osalise voi t?ieliku koormusega' 2 'Olite ametlikult registreeritud t??tu' 3 'Olite registreerimata t??tu' 4 'Oppisite magistratuuris, aspirantuuris voi doktorantuuris' 5 'Oppisite t??büroo ümberoppe- voi t?ienduskursustel' 6 'Oppisite t??andja poolt korraldatud kursustel' 7 'Oppisite mingis muus kohas' 8 'Ajutiselt t??lt ?ra seoses ametlikult vormistatud lapsehoolduspuhkusega' 9 'Ajutiselt kodus ilma ametlikult vormistatud lapsehoolduspuhkuseta' 10 'Kodune mingil muul pohjusel' 11 'Mingi muu tegevus'. T068_01 'T??koht 15.02.94: talupidamine'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T068_02 'T??koht 15.02.94: endale kuuluvas firmas'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T068_03 'T??koht 15.02.94: mones muus erafirmas'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T068_04 'T??koht 15.02.94: riiklikus voi munitsipaalettevottes'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T068_05 'T??koht 15.02.94: asutuse kuuluvus m??ramata'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T068_06 'T??koht 15.02.94: eraisiku teenistuses'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T068_07 'T??koht 15.02.94: t?? patendi voi litsentsi alusel'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T068_08 'T??koht 15.02.94: vabakutseline'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T068_09 'T??koht 15.02.94: individuaalne ?ritegevus'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T068_10 'T??koht 15.02.94: muul t??kohal voi viisil'. 0 'Ei olnud seotud' 1 'Oli seotud' T069A 'Pohit??koht seisuga 15.02.1994'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'Talupidamine' 2 'T?? endale kuuluvas firmas' 3 'Palgat?? mones muus erafirmas' 4 'Palgat?? riiklikus voi munitsipaalettevottes' 5 'Palgat?? ettevottes, mille kuuluvust ei oska ?elda' 6 'Palgat?? eraisiku teenistuses' 7 'T?? patendi voi tegevusloa alusel' 8 'T?? vabakutselisena' 9 'Individuaalne ?ritegevus' 10 'T??tamine muul t??kohal voi viisil'. T069B 'T?htsaim lisat??koht seisuga 15.02.1994'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'Talupidamine' 2 'T?? endale kuuluvas firmas' 3 'Palgat?? mones muus erafirmas' 4 'Palgat?? riiklikus voi munitsipaalettevottes' 5 'Palgat?? ettevottes, mille kuuluvust ei oska ?elda' 6 'Palgat?? eraisiku teenistuses' 7 'T?? patendi voi tegevusloa alusel' 8 'T?? vabakutselisena' 9 'Individuaalne ?ritegevus' 10 'T??tamine muul t??kohal voi viisil'. T070 'Suurima sissetulekuga t??koht veebruaris 1994'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'Talupidamine' 2 'T?? endale kuuluvas firmas' 3 'Palgat?? mones muus erafirmas' 4 'Palgat?? riiklikus voi munitsipaalettevottes' 5 'Palgat?? ettevottes, mille kuuluvust ei oska ?elda' 6 'Palgat?? eraisiku teenistuses' 7 'T?? patendi voi tegevusloa alusel' 8 'T?? vabakutselisena' 9 'Individuaalne ?ritegevus' 10 'T??tamine muul t??kohal voi viisil'. T071 'Kas on t??raamatusse kantud 1994.a. veebruarikuu t??koht'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 '?kski nendest pole sisse kantud' 2 'Ei oska ?elda' 3 'On t??raamatusse sisse kantud'. T071_3A 'T??raamatusse on kantud t??koht nr.'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'Talupidamine' 2 'T?? endale kuuluvas firmas' 3 'Palgat?? mones muus erafirmas' 4 'Palgat?? riiklikus voi munitsipaalettevottes' 5 'Palgat?? ettevottes, mille kuuluvust ei oska ?elda' 6 'Palgat?? eraisiku teenistuses' 7 'T?? patendi voi tegevusloa alusel' 8 'T?? vabakutselisena' 9 'Individuaalne ?ritegevus' 10 'T??tamine muul t??kohal voi viisil'. T073A '1994.a. veebruarikuu pohit??koha asula'. -1 'Vastamata' 1 'Tallinn' 2 'Tartu' 3 'Kohtla-J?rve' 4 'Narva' 5 'Sillam?e' 6 'P?rnu' 7 'Antsla' 8 'Elva' 9 'Haapsalu' 10 'Jogeva' 11 'Johvi' 12 'Kallaste' 13 'Keila' 14 'Kilingi-Nomme' 15 'Kivioli' 16 'Kunda' 17 'Kuressaare' 18 'K?rdla' 19 'Maardu' 20 'Mustla' 21 'Mustvee' 22 'Moisaküla' 23 'Otepää' 24 'Paide' 25 'Paldiski' 26 'Poltsamaa' 27 'Rakvere' 28 'Sindi' 29 'Suure-Jaani' 30 'Tapa' 31 'Torva' 32 'Türi' 33 'Valga' 34 'Viljandi' 35 'Voru' 36 'Petseri' 37 'Abja-Paluoja' 38 'Aegviidu' 39 'Ambla' 40 'J?rva-Jaani' 41 'J?rvakandi' 42 'Kehra' 43 'Kohila' 44 'Lavassaare' 45 'Lihula' 46 'Loksa' 47 'M?rjamaa' 48 'Narva-Joesuu' 49 'Nuia' 50 'Polva' 51 'P?rnu-Jaagupi' 52 'Pssi' 53 'Rapla' 54 'R?pina' 55 'Saue' 56 'Tamsalu' 57 'Tootsi' 58 'Viivikonna' 59 'Vohma' 60 'Vosu' 61 'V?ndra' 62 'Teised alevid, alevikud, külad' 63 'V?ljaspool Eestit'. T073C '1994.a. veebruarikuu pohit??koha maakond'. -1 'Vastamata' 1 'Harju' 2 'Hiiu' 3 'Ida-Viru' 4 'Jogeva' 5 'J?rva' 6 'L??ne' 7 'L??ne-Viru' 8 'Polva' 9 'P?rnu' 10 'Rapla' 11 'Saare' 12 'Tartu' 13 'Valga' 14 'Viljandi' 15 'Voru' 16 'Tallinn' 17 'Tartu' 18 'Kohtla-J?rve' 19 'Narva' 20 'Sillam?e' 21 'P?rnu linn' 22 'V?ljaspool Eestit'. T074A 'T??tamise algusaasta'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' T074K 'T??tamise alguskuu'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' T075 'T??koormus pohit??kohal 1994.a. veebruaris'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' T076 'Kas 1994.a. veebruari pohit??koht oli sama mis 1992.a. novembris'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'Jah, sama t??koht ja sama ametikoht' 2 'Sama t??koht, kuid teine ametikoht' 3 'See oli hoopis teine t??koht'. T077 '1994.a. veebruarikuu pohit??koha vastavus korgkoolierialale'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'Ei vastanud' 2 'Vastas enam-v?hem' 3 'Jah, vastas otseselt'. T078 '1994.a. pohit??kohalt lahkumine'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'T??tate samal t??kohal k?esoleva ajani' 2 'Lahkusite sellelt kohalt'. T078A 'Lahkumise aasta'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' T078K 'Lahkumise kuu'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' T079 'Perekonnaseis'. -1 'Vastamata' 1 'Vallaline' 2 'Registreerimata abielus' 3 'Ametlikult registreeritud abielus' 4 'Lahutatud' 5 'Lesk'. T080A 'Laste arv'. T080A1 '1. lapse sünniaasta'. T080A2 '2. lapse sünniaasta'. T080A3 '3. lapse sünniaasta'. T080A4 '4. lapse sünniaasta'. T080A5 '5. lapse sünniaasta'. T080A6 '6. lapse sünniaasta'. T081 'Pere koosseis'. -1 'Vastamata' 1 'Omaette (üksi voi koos oma abikaasa ja lastega)' 2 'Koos enda voi abikaasa vanemate voi muude sugulastega' 3 'Koos kellegi teisega'. T082 'Pere suurus'. T083 'Elamispinna kuuluvus'. -1 'Vastamata' 1 'Riigile voi kohalikule omavalitsusele ("kommunaalkorter")' 2 'Endale voi abikaasale' 3 'Enda voi abikaasa vanematele voi sugulastele' 4 'Muule eravaldajale' 5 'Kellelegi teisele'. T084A 'Tubade arv'. T084B 'Elamispinna suurus (m2)'. T085 'Korteritingimused'. -1 'Vastamata' 1 'Mugavusteta (ahiküte, puudub veev?rk, kanalisats. jms.)' 2 'Osaliste mugavustega' 3 'Koigi mugavustega (keskküte, soe vesi, vannituba)'. T086A 'Sissetulekud voimaldavad: normaalselt toituda'. -1 'Vastamata' 1 'Ei voimalda' 2 'Voimaldavad h?dap?rast' 3 'Voimaldavad t?iesti'. T086B 'Sissetulekud voimaldavad: muretseda riietust, jalatseid...'. -1 'Vastamata' 1 'Ei voimalda' 2 'Voimaldavad h?dap?rast' 3 'Voimaldavad t?iesti'. T086C 'Sissetulekud voimaldavad: muretseda hinnalisemaid esemeid'. -1 'Vastamata' 1 'Ei voimalda' 2 'Voimaldavad h?dap?rast' 3 'Voimaldavad t?iesti'. T087 '1993.a. sissetulek tuludeklaratsiooni j?rgi (EEK)'. T088 'Enda ja abikaasa sissetulekute vahekord'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'Abikaasa sissetulekud olid palju suuremad' 2 'Abikaasa sissetulekud olid monevorra suuremad' 3 'Molema sissetulekud olid ligikaudu vordsed' 4 'Abikaasa sissetulekud olid monevorra v?iksemad' 5 'Abikaasa sissetulekud olid palju v?iksemad'. T089 'T?iendamine v?lismaal peale korgkooli lopetamist'. -1 'Vastamata' 1 'Te pole ennast t?iendanud üheski v?lisriigis' 2 'Olete ennast t?iendanud v?lismaal'. T089R1 'Riik'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'USA' 2 'Inglismaa' 3 'Saksamaa' 4 'Soome' 5 'Rootsi' 6 'Norra' 7 'Venemaa' 8 'Teised maad'. T089R2 'Riik'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'USA' 2 'Inglismaa' 3 'Saksamaa' 4 'Soome' 5 'Rootsi' 6 'Norra' 7 'Venemaa' 8 'Teised maad'. T089R3 'Riik'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'USA' 2 'Inglismaa' 3 'Saksamaa' 4 'Soome' 5 'Rootsi' 6 'Norra' 7 'Venemaa' 8 'Teised maad'. T089V 'T?iendamise kestvus kuudes'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' T090 'Opingute j?tkamine magistratuuris, doktorantuuris'. -1 'Vastamata' 1 'Ei' 2 'J?tkasite opinguid magistratuuris' 3 'J?tkasite doktorantuuris'. T091 'Millal alustatud opinguid'. -1 'Vastamata' 1 'Ei olegi oppinud' 2 'Alustasite opinguid'. T091A 'Opingute algusaasta'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' T091K 'Opingute alguskuu'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' T092 'Opingute seos korgkoolis omandatud erialaga'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'Ei olnud seotud' 2 'Olid seotud kaudselt' 3 'Jah, olid seotud otseselt'. T093 'Osavott kursustest, seminaridest, oppustest jms. (mitmel korral)'. T094 'Oppemaht kokku (oppetundides)'. T096 'Eneset?iendusvormi peamine siht'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'Vajalik t??lesannetega (paremaks) toimetulekuks t??kohal' 2 'See oli vajalik mingi uue t??koha saamiseks' 3 '?ldine enesearendamine' 4 'Muu eesm?rk'. T097 'Kursuse, oppuse korraldaja'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'Asutus, ettevote voi firma, kus t??tasite' 2 'T??büroo' 3 'Mingi muu asutus, firma, isik, organisatsioon jne'. T098 'Kursusel, oppusel omandatu seos korgkoolierialaga'. -2 'Sysmis' -1 'Vastamata' 1 'See oli korgkoolis opitu otsene t?iendus' 2 'Seos korgkooli-erialaga oli kaudsem' 3 'Tegemist oli hoopis teise valdkonnaga'. T099 'Kodeerija kood'. 1 'Avo Ennok' 2 'Hans Dsiss' 3 'Villu Talv' 4 'Jüri Saarniit' 5 'Sirje Talerman' 6 'Evi Arvi' 7 'Ivi Linno'. T100 'Sisestaja kood'. 1 'Sirje Talerman' 2 'Evi Arvi' 3 'Ivi Linno'. T101 'Valimi kood'. 1 'Pohivalim' 2 'Reservvalim'.
Välis_ID
94960001
Lühikirjeldus
Pņhilised uurimisteemad (infoblokid) * tööhņive ja selle dünaamika kņrgkooli lņpetamise järgse poolteise aasta jooksul; * kņrgkoolile ja omandatud haridusele antavad hinnangud; * kņrgkooli ning kņrgkoolijärgse elu- ja töökoha valiku seosed ning valikumotiivid; * olmetigimused ja ainelise olukord; * kņrgkoolijärgsete õpingute mahu ja sisu iseloomustamine ning nende seotus tööhņivega; * lņpetajaskonna sotsiaal-demograafiline koosseis.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Saarniit Jüri
Dsiss Hans
Ennok Avo
Kenkmann Paul
Murakas Rein
Talv Villu

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Tartu Ülikool
TÜ haridussotsioloogia uurimisgrupp