Uurimus
Kohtla-Järve ja Narva kooli ôpilaste hinnang kodulinnale ja tulevikukavatsused.
Alguse aeg
mai 93
Lõpu aeg
mai 93
Staatus
Andmed uurijate käes
Uurimisobjekt
Kohtla-Järve ja Narva keskkoolide vanemate klasside ôpilased.
Eeskiri
Küsiti koolides klasside kaupa lausaliselt neid, kes koolis olid kirjaliku ankeedi kaudu.
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kirjalik anketeerimine.
Kodeerimisjuhend
Narva ja Kohtla-J?rve kooli pilaste ksitluste kodeerimisjuhend. 1)kool 2)elukoht 1 Narva 2 Kohtla-J?rve 3 muu 3)snniaasta 4)sugu 1 mees 2 naine 5)rahvus 1 eestlane 2 venelane 3 muu 6)snnikoht 1 Narva 2 Kohtla-J?rve 3 mujal Eestis 4 v?ljaspool Eestit 7)lapsep lv 1 Narva 2 Kohtla-J?rve 3 mujal Eestis 4 v?ljaspool Eestit 8)paigastus 1 0-5 2 6-10 3 11-15 4 16- 9)ema rahvus 1 eestlane 2 venelane 3 muu 10)isa rahvus 1 eestlane 2 venelane 3 muu 11)ema snnikoht 1 Narva 2 Kohtla-J?rve 3 mujal Eestis 4 v?ljaspool Eestit 12)isa snnikoht 1 Narva 2 Kohtla-J?rve 3 mujal Eestis 4 v?ljaspool Eestit 13)ema paigastus 1 0-5 2 6-10 3 11-15 4 16- 14)isa paigastus 1 0-5 2 6-10 3 11-15 4 16- 15)ema saabumine 16)isa saabumine 17)ema t??koht 18)isa t??koht 19)ema amet 20)isa amet 21a)edasi ppimine 1 Eesti 2 Venemaa 3 mujal 21b)edasi ppimine 1 k rgkool 2 tehnikum 3 muu 21c)edasi ppimine kelleks . . . 22)t??soov . . . 23a)elukoha muutus 1 j??n 2 lahkun 23b)p hjendus 1 ei leia uut t??d 2 kodulinn meeldib 3 muu 23c)lahkumine kuhu 1 Eesti 2 Venemaa 24)j??mise perspektiiv 1 ldse ei meeldi 2 ei meeldi 3 neutraalne 4 meeldib 5 meeldib v?ga 25)meeldiv linnas . . . 26)ebameeldiv linnas . . . 27a)edasi ppimise v imalused kodulinnas 1 v?ga halvad 2 halvad 3 keskmised 4 head 5 v?ga head 27b)t??leidmise v imalused kodulinnas 1 v?ga halvad 2 halvad 3 keskmised 4 head 5 v?ga head 27c)vaba aja veetmine kodulinnas 1 v?ga halvad 2 halvad 3 keskmised 4 head 5 v?ga head 27d)looduskeskkond kodulinnas 1 v?ga halvad 2 halvad 3 keskmised 4 head 5 v?ga head 28)linna arengule kaasaaitamiseks 1 on initsiatiiv, soov 2 ei ole erilist huvi 3 puudub huvi 29)vanemate soovitus 1 soovitavad j??da kodulinna 2 neutraalsed 3 soovitavad lahkuda 30)p hjendus . . . 31)perekond soovib 1 j??da 2 lahkuda 32)p hjendus . . . 33)kodakondsus 1 eesti 2 vene 3 muu 34)kodakondsussoov 1 eesti 2 vene 3 muu 35a)soovin j??da . . . 35b)soovin lahkuda . . .
Välis_ID
93960003
Lühikirjeldus
Eesmärgiks uurida muulaste ( ôpilaste) kohanemist uutes tingimustes. Pôhilised infoblokid: - Üldandmed - andmed vanemate kohta - ppmine - tööamine - kuidas môjutavad eelnevad tegurid rändeotsust.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Marksoo Ann
Vaikmäe Erika
Saaremägi Helle

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
TÜ Inimgeograafia òppetool