Uurimus
Kohtla-Järve ja Narva töötajate hinnang kodulinnale ja rändekavatsused.
Alguse aeg
mai 93
Lõpu aeg
Staatus
Andmed uurijate käes
Uurimisobjekt
Kohtla-Järve ja Narva töölised.
Eeskiri
Realiseerumine
Anketeeriti töötajaid proportsionaalselt tööhôivega erinevates majandusharudes.
Küsitlusmeetod
Kirjalik anketeerimine.
Kodeerimisjuhend
Narva ja Kohtla-Järve täiskasvanute küsitluste kodeerimisjuhend. 0)kood 1)sugu 1 mees 2 naine 2)vanus 3)rahvus 1 eestlane 2 venelane 3 valgevenelane 4 muu 4)abieluseis 1 vallaline 2 abeilus 3 lahutatud 4 lesk 5)perekonna suurus 6)haridus 1 K k rgharidus 2 LK l petamata k rgharidus 3 KE keskeriharidus 4 KK keskharidus 5 P p hiharidus 6 A alg v i ei oma algharidust 7a)t??koht 1 2 3 4 5 7b)amet 1 2 3 4 5 8)elukoht 1 hiselamu 2 hiskorter 3 kommunaalkorter 4 kooperatiivkorter 5 eramaja osas 6 eramaja 9a)igakuine sissetulek 1 2 3 4 9b)igakuine abikaasa sissetulek 1 2 3 4 10)snnikoht 1 kodulinn 2 Ivangorod 3 Ida-Virumaa 4 mujal Eestis 5 v?ljaspool Eestit 11a)k ik elukohad 11b)elatud aeg 12a)kust tulite Eestisse 1 Ivangorod 2 Venemaa Euroopa osa 3 lej??nud Venemaa 4 Valgevene 5 muu 12b)kust tuli abikaasa Eestisse 1 Ivangorod 2 Venemaa Euroopa osa 3 lej??nud Venemaa 4 Valgevene 5 muu 13a)kust Narva/Kohtla-J?rvele saabunud 1 Ida-Virumaa linn 2 Ida-Virumaa maa 3 Tallinn 4 muu Eesti linn 5 muu Eesti maa 13b)kust abikaasa Narva/Kohtla-J?rvele saabus 1 Ida-Virumaa linn 2 Ida-Virumaa maa 3 Tallinn 4 muu Eesti linn 5 muu Eesti maa 13c)Narva/Kohtla-J?rvele saabumise aasta 13d)abikaasa Narva/Kohtla-J?rvele saabumise aasta 14)saabumise p hjused 1 abikaasa juurde 2 sugulase juurde 3 t??le kutsutud 4 t??le tulnud 5 tulnud koos vanematega 6 t??le suunatud 7 tuli kodumaale tagasi 8 ppima 15a)t??tingmused 1 v?ga halvad 2 halvad 3 ei head ega halvad 4 head 5 v?ga head 15b)materiaalne olukord 1 v?ga halvad 2 halvad 3 ei head ega halvad 4 head 5 v?ga head 15c)elsmistingimused 1 v?ga halvad 2 halvad 3 ei head ega halvad 4 head 5 v?ga head 15d)tegeleda huvialadega, veeta vaba aega 1 v?ga halvad 2 halvad 3 ei head ega halvad 4 head 5 v?ga head 15e)luua perekonda, kasvatada lapsi ja anda neile haridust 1 v?ga halvad 2 halvad 3 ei head ega halvad 4 head 5 v?ga head 15f)mbritsev keskkond 1 v?ga halvad 2 halvad 3 ei head ega halvad 4 head 5 v?ga head 15g)suhted kolleegide, s prade, sugulastega 1 v?ga halvad 2 halvad 3 ei head ega halvad 4 head 5 v?ga head 15h)suhted eestlastega 1 v?ga halvad 2 halvad 3 ei head ega halvad 4 head 5 v?ga head 15i)veel midagi 1 v?ga halvad 2 halvad 3 ei head ega halvad 4 head 5 v?ga head 16)perspektiiv j??da elama Kohtla-J?rvele/Narva 1 v?ga soovin 2 soovin 3 ei oska ?elda 4 ei soovi 5 ldse ei soovi 18)selleks, et arendada Kohtla-J?rvet/Narvat 1 on j udu 2 on soove, kuid puuduvad v malused 3 puudub igasugune huvi 19a)mis praeguses elukohas k ige enam h?irib 1 2 3 muu 19b)kas probleemid laheneksid, kui lahkud 1 jah 2 ei 20)kavatsus lahkuda Kohtla-J?rvest/Narvast 1 ei 2 v ib-olla kunagi, kuid mitte praegu 3 m tlen sellele t siselt 21)kui ei soovi lahkuda, siis miks 1 kardan, et ei leia uues kohas t??d 2 mulle meeldib siin 3 ei ole kuhugile minna 4 veel midagi 27)kodakondsus 1 punane pass 2 vene 3 eesti 4 muu 28)kodakondsussoov 1 eesti 2 vene 3 muu 22a)t??kohaga seotud probleemid 1 need v?ga olulised 2 ka olulised 3 ei ole olulised 22b)elukohaga seotud probleemid 1 need v?ga olulised 2 ka olulised 3 ei ole olulised 22c)igav, pole kuskil vaba aega veeta 1 need v?ga olulised 2 ka olulised 3 ei ole olulised 22d)lastega seotud probleemid 1 need v?ga olulised 2 ka olulised 3 ei ole olulised 22e)keskkonnaprobleemid 1 need v?ga olulised 2 ka olulised 3 ei ole olulised 22f)perkondlikud probleemid 1 need v?ga olulised 2 ka olulised 3 ei ole olulised 22g)muud probleemid 1 need v?ga olulised 2 ka olulised 3 ei ole olulised 23)kuhu soovite elama asuda 1 Ida-Virumaa linna 2 Ida-Virumaa maale 3 mujale Eesti linna 4 mujale Eesti maale 5 Ivangorod 6 lej??nud Venemaa 24)miks 1 2 3 4 muu 25)kas olete teinud konkreetseid samme lahkumiseks 1 ei 2 olen uurinud v imalusi 3 on konkreetsed plaanid 4 olen juba otsustanud lahkuda
Välis_ID
93960004
Lühikirjeldus
Eesmärgiks uurida muulaste ( ôpilaste) kohanemist uutes tingimustes. Pôhilised infoblokid: - Üldandmed - elukoht - töökoht - laste vôimalused ja vaba aeg - kuidas môjutavad eelnevad tegurid rändeotsust.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Marksoo Ann
Vaikmäe Erika
Pahka Tiina

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
TÜ Inimgeograafia òppetool