Uurimus
Kohtla-Järve linna kriminogeense situatsiooni ja selle arengutendentside analüüs
Alguse aeg
1991
Lõpu aeg
1991
Staatus
Andmed uurijate käes
Uurimisobjekt
Uurimuse objektiks olid Kohtla-J. linna elanikud (eesti ja vene ôppekeelega keskkoolide ôpilased ja täiskasvanud) Alla 1000 respondenti.
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Andmed koguti anketeerimise meetodil
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
91960007
Lühikirjeldus
Pôhilised uurimissuunad . Kohtla-Järve kui ühise süteemi struktuurüksuste pilotaazuurimus . Kohtla-J. linna kriminogeense situatsiooni süsteemi kujundava statistilis-empiiriline otsing . Kohtla-Järve linna kuritegevuse ja elanikkonna erinevate kontingentide kuritegeliku aktiivsuse ning õiguskorra organite tegevuse uurimus

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Raska Eduard
Saar Jüri
Markina Anna
Holvandus Siim
Liiv Krista
Ahven Andri

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
RASI ( Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut) Etnopoliit