Uurimus
Mis on? Mida teha?
Alguse aeg
1983
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Vabariigi põllumajandusettevõtete ( 142 kolhoosi ja 143 riikliku majandi ) juhid ning peaspetsialistid.
Eeskiri
Kõik põllumajandusettevõtted ,v.a. kaheksa eritingimustes riigimajandit; igas majandis ametikohajärgselt 5 isikut.
Realiseerumine
Tähtaegselt, märtsi alguse seisuga laekus täidetuna 40% ankeetidest.Meeldetuletuskirjad suurendasid tagastamismäära 5% võrra.Küsimustikule vastasid ja saatsid täidetud ankeedi tagasi 720 inimest,620 meest ja 100 naist.Lõplik tagastamismäär 50,5%.
Küsitlusmeetod
Posti teel saadeti 1983.a. veebruaris välja 1425 ankeeti,igasse majandisse 5.
Kodeerimisjuhend
Koos täidetud ankeetide ja andmetöötlusmaterjalidega anti ESTA-le üle kodeerimisjuhend mitte-elektroonsel kujul.
Välis_ID
83960021
Lühikirjeldus
Eesti NSV põllumajandusettevttete tippjuhtide ja peaspetsialistide hulgas läbi viidud uurimus eesmärgiga saada eksperthinnang Eesti põllumajanduse tööjõuga varustatusest. Uurimise eesmärgiks oli vabariigi majandite tööjõusituatsiooni ja selle mõjutamisvahendite selgitamine majandijuhtide eksperthinnangute kaudu.Uurimus oli kompleksne selles mõttes, et spetsialistide arvamusi ja hinnanguid (255 tunnust) analüüsiti ühitatult vastavate majandite objektiivsete majandamistingimuste ja tootmistulemuste näitajatega.Andmetöötlusse võeti kokku 303 tunnust.Põhilised plokid:-majandi tööpotentsiaali kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed karakteristikud, tööjõupuuduse ulatus ja struktuur,tööjõu liikuvus ja vahetussidemed,majandi edukust mõjutavad tegurid ja kaadripoliitika jms.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Lòo Arno
Must Olev
Loit, Tõnis

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
EPMÜ instituudid
MAI regionaalarengu grupp
Eesti Raadio Arvutuskeskus