Uurimus
Mina ja meie muutuvas maaelus
Alguse aeg
1988
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Põllumajandusettevõtete alalised töötajad
Eeskiri
Realiseerumine
Majandid, kus uuring toimus, valiti välja lähtudes vabariigi põllumajandusettevõtete sotsiaalsest tüpoloogiast.Kokku küsitleti 549 alalist töötajat 13-st Eesti kolhoosist või sovhoosist,sealhulgas 299 inimest Võrumaa 7-st majandist.Igas kohas küsitleti juhusliku väljavõtu järgi keskmiselt igat seitsmendat alalist töötajat.
Küsitlusmeetod
Ankeetküsitlus toimus 1988.aasta suvel Võrumaal ja pisteliselt veel 6-s maakonnas.
Kodeerimisjuhend
Kodeerimisjuhend koos täidetud ankeetide ja andmetöötlusmaterjalidega mitteelektroonsel kujul ESTA-s.
Välis_ID
88960065
Lühikirjeldus
Hinnangud Eesti põllumajanduse olukorrale ja arenguteedele. Inimeste ootused uuenduste suhtes. Maainimeste elustiil. Majanditöö probleemid, abimajapidamine, vaba aja veetmise võimalused. Ankeedi "Mina ja meie muutuvas maaelus" küsimustik sisaldas 355 lähtetunnust ja oli koostatud niiviisi, et oleks tagatud teatav võrdlusvõimalus 1984.a.uuringuga. Küsitletute arvamusi ja hinnanguid analüüsiti ühitatult vastavate majandite seisundi ja tootmistulemuste objektiivnäitajatega (17 tunnust) Uurimise eesmärgiks oli majandite tööpotentsiaali sotsiaalse struktuuri ja töötajate majandusliku käitumise sotsiaalse tüpoloogia selgitamine, samuti IME agraarprogrammi põhisuundumuste potentsiaalse toetjaskonna väljaselgitamine.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Lòo Arno

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
MAI regionaalarengu grupp
Eesti Raadio Arvutuskeskus