Uurimus
Pingist pinki 86
Alguse aeg
1986
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
N = 1886?
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
609 + 508 tunnust
Välis_ID
86960026
Lühikirjeldus
Akadeemik H. Liimetsa koolkonna poolt läbiviidud õpilaste elulaadi kordusuuring.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Liimets, H.
Must Olev

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Tallinna Pedagoogikaülikool