Uurimus
Pingist pinki 84
Alguse aeg
1984
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
84960031
Lühikirjeldus
Akadeemik H. Liimetsa koolkonna poolt läbiviidud õpilaste elulaadi kordusuuring.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Liimets, H.
Must Olev

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Tallinna Pedagoogikaülikool