Uurimus
Kultuur, raadio, televisioon ja meie
Alguse aeg
1987
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
VAR1 Räägite tuttavatega 1 Print Format: F8 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse mitte 2 väga harva 3 monikord küll 4 jah, sageli VAR2 Kuulda arvamust 2 Print Format: F8 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse mitte 2 väga harva 3 monikord küll 4 jah, sageli VAR3 Ilukirjandus 3 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 puudub kokkupuude 2 kokkupuuted juhuslikud 3 püüan kursis olla 4 puutun kokku pohitöö kaudu VAR4 Teater 4 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 puudub kokkupuude 2 kokkupuuted juhuslikud 3 püüan kursis olla 4 puutun kokku pohitöö kaudu VAR5 Filmikunst 5 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 puudub kokkupuude 2 kokkupuuted juhuslikud 3 püüan kursis olla 4 puutun kokku pohitöö kaudu VAR6 Kujutav kunst 6 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 puudub kokkupuude 2 kokkupuuted juhuslikud 3 püüan kursis olla 4 puutun kokku pohitöö kaudu VAR7 Levimuusika 7 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 puudub kokkupuude 2 kokkupuuted juhuslikud 3 püüan kursis olla 4 puutun kokku pôhitöö kaudu VAR8 Süvamuusika 8 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 puudub kokkupuude 2 kokkupuuted juhuslikud 3 püüan kursis olla 4 puutun kokku pohitöö kaudu VAR9 Eestlaste seas 9 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 harva 3 sageli 4 väga sageli 5 ei tea, ei oska öelda VAR10 Mitte-eestlaste seas 10 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 harva 3 sageli 4 väga sageli 5 ei tea, ei oska öelda VAR11 Teistes liiduvabariikides 11 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 harva 3 sageli 4 väga sageli 5 ei tea, ei oska öelda VAR12 Eestlaste seas 12 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tee muret 2 paneb veidi muretsema 3 paneb tosiselt muretsema 4 ei tea VAR13 13 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tee muret 2 paneb veidi muretsema 3 paneb tosiselt muretsema 4 ei tea VAR14 Teistes liiduvabariikides 14 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tee muret 2 paneb veidi muretsema 3 paneb tosiselt muretsema 4 ei tea VAR15 Mujal maailmas 15 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tee muret 2 paneb veidi muretsema 3 paneb tosiselt muretsema 4 ei tea VAR16 Kultuurituse pohjused 16 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR17 Kultuurituse pohjused 17 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR18 Kultuurituse pohjused 18 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR19 Nousolek seisukohtadega 19 Print Format: F8 Write Format: F8.2 Value Label 1 pooldan seisukohta A 2 pooldan pigem A-d kui B-d 3 pooldan pigem B-d kui A-d 4 pooldan seisukohta B 5 ei oska öelda VAR20 Inimesi ei huvita... 20 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 olen sellega täiesti nous 2 üldiselt olen nous 3 üldiselt ei ole nous 4 ei ole üldse nous 5 ei tea, ei oska öelda VAR21 Meie ühiskond... 21 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 olen sellega täiesti nous 2 üldiselt olen nous 3 üldiselt ei ole nous 4 ei ole üldse nous 5 ei tea, ei oska öelda VAR22 Inimesi huvitavad... 22 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 olen sellega täiesti nous 2 üldiselt olen nous 3 üldiselt ei ole nous 4 ei ole üldse nous 5 ei tea, ei oska öelda VAR23 Kool...rahvuskultuurist 23 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 olen sellega täiesti nous 2 üldiselt olen nous 3 üldiselt ei ole nous 4 ei ole üldse nous 5 ei tea, ei oska öelda VAR24 Kool...teadmisi maailmakultuuridest 24 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 olen sellega täiesti nous 2 üldiselt olen nous 3 üldiselt ei ole nous 4 ei ole üldse nous 5 ei tea, ei oska öelda VAR25 Puudub vajadus... 25 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 olen sellega täiesti nous 2 üldiselt olen nous 3 üldiselt ei ole nous 4 ei ole üldse nous 5 ei tea, ei oska öelda VAR26 ETV osa... 26 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 olen sellega täiesti nous 2 üldiselt olen nous 3 üldiselt ei ole nous 4 ei ole üldse nous 5 ei tea, ei oska öelda VAR27 ER osa... 27 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 olen sellega täiesti nous 2 üldiselt olen nous 3 üldiselt ei ole nous 4 ei ole üldse nous 5 ei tea, ei oska öelda VAR28 Inimesed on hoolimatud... 28 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 olen sellega täiesti nous 2 üldiselt olen nous 3 üldiselt ei ole nous 4 ei ole üldse nous 5 ei tea, ei oska öelda VAR29 Rahvuste ja... 29 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 olen sellega täiesti nous 2 üldiselt olen nous 3 üldiselt ei ole nous 4 ei ole üldse nous 5 ei tea, ei oska öelda VAR30 Tehnikateaduste arendamisele... 30 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 olen sellega täiesti nous 2 üldiselt olen nous 3 üldiselt ei ole nous 4 ei ole üldse nous 5 ei tea, ei oska öelda VAR31 Kultuurielu ahistab... 31 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 olen sellega täiesti nous 2 üldiselt olen nous 3 üldiselt ei ole nous 4 ei ole üldse nous 5 ei tea, ei oska öelda VAR32 Elanikkonnal puudub... 32 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 olen sellega täiesti nous 2 üldiselt olen nous 3 üldiselt ei ole nous 4 ei ole üldse nous 5 ei tea, ei oska öelda VAR33 Kultuuriväärtused on... 33 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 olen sellega täiesti nous 2 üldiselt olen nous 3 üldiselt ei ole nous 4 ei ole üldse nous 5 ei tea, ei oska öelda VAR34 Juhtorganid ei pea... 34 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 olen sellega täiesti nous 2 üldiselt olen nous 3 üldiselt ei ole nous 4 ei ole üldse nous 5 ei tea, ei oska öelda VAR35 Loomingulised töötajad... 35 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 olen sellega täiesti nous 2 üldiselt olen nous 3 üldiselt ei ole nous 4 ei ole üldse nous 5 ei tea, ei oska öelda VAR36 Kontaktid... 36 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 olen sellega täiesti nous 2 üldiselt olen nous 3 üldiselt ei ole nous 4 ei ole üldse nous 5 ei tea, ei oska öelda VAR37 Kontaktid maailma... 37 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 olen sellega täiesti nous 2 üldiselt olen nous 3 üldiselt ei ole nous 4 ei ole üldse nous 5 ei tea, ei oska öelda VAR38 Ühiskonnaelu on... 38 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 olen sellega täiesti nous 2 üldiselt olen nous 3 üldiselt ei ole nous 4 ei ole üldse nous 5 ei tea, ei oska öelda VAR39 Veel 39 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR40 Veel 40 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR41 Veel 41 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR42 Andma osa töötasust... 42 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 seda ma ei teeks 2 ei oska öelda 3 olen nous tegema, kuid seni pole 4 teen juba praegu VAR43 Järjekindlalt osalema... 43 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 seda ma ei teeks 2 ei oska öelda 3 olen nous tegema, kuid seni pole 4 teen juba praegu VAR44 Pidevalt osa votma... 44 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 seda ma ei teeks 2 ei oska öelda 3 olen nous tegema, kuid seni pole 4 teen juba praegu VAR45 Ütlema avalikult... 45 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 seda ma ei teeks 2 ei oska öelda 3 olen nous tegema, kuid seni pole 4 teen juba praegu VAR46 Kaasa aitama... 46 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 seda ma ei teeks 2 ei oska öelda 3 olen nous tegema, kuid seni pole 4 teen juba praegu VAR47 Osalema Eesti rahvuskultuuri... 47 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 seda ma ei teeks 2 ei oska öelda 3 olen nous tegema, kuid seni pole 4 teen juba praegu VAR48 Osalema kultuuriürituste... 48 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 seda ma ei teeks 2 ei oska öelda 3 olen nous tegema, kuid seni pole 4 teen juba praegu VAR49 Tegelema taidlusega... 49 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 seda ma ei teeks 2 ei oska öelda 3 olen nous tegema, kuid seni pole 4 teen juba praegu VAR50 Vältima risustatud... 50 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 seda ma ei teeks 2 ei oska öelda 3 olen nous tegema, kuid seni pole 4 teen juba praegu VAR51 Tegema märkusi... 51 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 seda ma ei teeks 2 ei oska öelda 3 olen nous tegema, kuid seni pole 4 teen juba praegu VAR52 Tutvustama ja selgitama... 52 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 seda ma ei teeks 2 ei oska öelda 3 olen nous tegema, kuid seni pole 4 teen juba praegu VAR53 Minema riidu... 53 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 seda ma ei teeks 2 ei oska öelda 3 olen nous tegema, kuid seni pole 4 teen juba praegu VAR54 Veel 54 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR55 Veel 55 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR56 Veel 56 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR57 Kultuurielus osaledes 57 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 siit üldse mitte 2 siit eriti mitte 3 siit ka 4 siit kindlasti VAR58 Oma tööalastest kogemustest 58 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 siit üldse mitte 2 siit eriti mitte 3 siit ka 4 siit kindlasti VAR59 Tutvumisest kirjandusega 59 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 siit üldse mitte 2 siit eriti mitte 3 siit ka 4 siit kindlasti VAR60 Jutuajamistest töökaaslastega 60 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 siit üldse mitte 2 siit eriti mitte 3 siit ka 4 siit kindlasti VAR61 Aruteludest perekonnaringis 61 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 siit üldse mitte 2 siit eriti mitte 3 siit ka 4 siit kindlasti VAR62 Aruteludest sopradega 62 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 siit üldse mitte 2 siit eriti mitte 3 siit ka 4 siit kindlasti VAR63 Kuulujuttudest, rahvasuust 63 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 siit üldse mitte 2 siit eriti mitte 3 siit ka 4 siit kindlasti VAR64 Eesti Televisioonist 64 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 siit üldse mitte 2 siit eriti mitte 3 siit ka 4 siit kindlasti VAR65 Eesti Raadiost 65 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 siit üldse mitte 2 siit eriti mitte 3 siit ka 4 siit kindlasti VAR66 Välisraadiojaamadest 66 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 siit üldse mitte 2 siit eriti mitte 3 siit ka 4 siit kindlasti VAR67 Loengutelt, oppustelt 67 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 siit üldse mitte 2 siit eriti mitte 3 siit ka 4 siit kindlasti VAR68 Kohtumistelt kultuuritegelastega 68 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 siit üldse mitte 2 siit eriti mitte 3 siit ka 4 siit kindlasti VAR69 Sirp ja Vasar 69 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 siit üldse mitte 2 siit eriti mitte 3 siit ka 4 siit kindlasti VAR70 Rahva Hääl 70 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 siit üldse mitte 2 siit eriti mitte 3 siit ka 4 siit kindlasti VAR71 Noorte Hääl 71 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 siit üldse mitte 2 siit eriti mitte 3 siit ka 4 siit kindlasti VAR72 Edasi 72 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 siit üldse mitte 2 siit eriti mitte 3 siit ka 4 siit kindlasti VAR73 Ohtuleht 73 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 siit üldse mitte 2 siit eriti mitte 3 siit ka 4 siit kindlasti VAR74 Maaleht 74 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 siit üldse mitte 2 siit eriti mitte 3 siit ka 4 siit kindlasti VAR75 Rajoonileht 75 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 siit üldse mitte 2 siit eriti mitte 3 siit ka 4 siit kindlasti VAR76 Looming 76 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 siit üldse mitte 2 siit eriti mitte 3 siit ka 4 siit kindlasti VAR77 Keel ja Kirjandus 77 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 siit üldse mitte 2 siit eriti mitte 3 siit ka 4 siit kindlasti VAR78 Kultuur ja Elu 78 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 siit üldse mitte 2 siit eriti mitte 3 siit ka 4 siit kindlasti VAR79 Noorus 79 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 siit üldse mitte 2 siit eriti mitte 3 siit ka 4 siit kindlasti VAR80 Noukogude Naine 80 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 siit üldse mitte 2 siit eriti mitte 3 siit ka 4 siit kindlasti VAR81 Teater. Muusika. Kino 81 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 siit üldse mitte 2 siit eriti mitte 3 siit ka 4 siit kindlasti VAR82 Vikerkaar 82 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 siit üldse mitte 2 siit eriti mitte 3 siit ka 4 siit kindlasti VAR83 Muu eestikeelne väljaanne 83 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR84 Muu eestikeelne väljaanne 84 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR85 Muu eestikeelne väljaanne 85 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR86 Venekeelne väljaanne 86 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR87 Venekeelne väljaanne 87 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR88 Venekeelne väljaanne 88 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR89 Voorkeelne ajakirjandus 89 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR90 Voorkeelne ajakirjandus 90 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR91 Voorkeelne ajakirjandus 91 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR92 Kirjandus- ja kunstiteosed 92 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR93 Kirjandus- ja kunstiteosed 93 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR94 Filmid 94 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR95 Filmid 95 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR96 Reisikirjad, albumid 96 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR97 Reisikirjad, albumid 97 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR98 Kohtumised inimestega 98 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR99 Kohtumised inimestega 99 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR100 Isiklikud kohalviibimised 100 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR101 Isiklikud kohalviibimised 101 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR102 Eesti Televisioon 102 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR103 Eesti Televisioon 103 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR104 Kesktelevisioon 104 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR105 Kesktelevisioon 105 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR106 Soome Televisioon 106 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR107 Soome Televisioon 107 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR108 Eesti Raadio 108 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR109 Eesti Raadio 109 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR110 Üleliiduline Raadio 110 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR111 Üleliiduline Raadio 111 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR112 Välisraadiojaamad 112 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR113 Välisraadiojaamad 113 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR114 Kirjavahetus 114 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR115 Kirjavahetus 115 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR116 Eestikeelne ajakirjandus 116 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR117 Eestikeelne ajakirjandus 117 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR118 Venekeelne ajakirjandus 118 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR119 Venekeelne ajakirjandus 119 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR120 Voorkeelne ajakirjandus 120 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR121 Voorkeelne ajakirjandus 121 Print Format: F8 Write Format: F8.2 Value Label 1 tähtsusetu 2 tähtis 3 väga tähtis 4 ei oska öelda VAR122 Tahaksite teada 122 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR123 Tahaksite teada 123 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR124 Tahaksite teada 124 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR125 Suurendada tulusid 125 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR126 Tagada varustatus 126 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR127 Kiirendada majandusl. arengut 127 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR128 Parandada töökorraldust 128 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR129 Arendada teenindust 129 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR130 Arendada teadust, tehnikat 130 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR131 Tugevdada kaitsevoimet 131 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR132 Voidelda saastusega 132 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR133 Kindlustada elamispind 133 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR134 Täiustada arstiabi 134 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR135 Parandada transporti 135 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR136 Arendada rahvussuhteid 136 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR137 Voitlus kuritegevusega 137 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR138 Töö pohjal palk 138 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR139 Vaba aja veetmine 139 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR140 Osalus ühiskonna juhtimises 140 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR141 Avalikustamine 141 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR142 Voitlus bürokraatiaga 142 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR143 Hüvede oiglane jagamine 143 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR144 Informeeritus NSVL kohta 144 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR145 Informeeritus välismaa kohta 145 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR146 Voitlus joomarlusega 146 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR147 Individuaal- , kooperatiivne töö 147 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR148 Kontaktid välisriikidega 148 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR149 Tosta kultuuritaset 149 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR150 Omaalgatus 150 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR151 Demokraatia arendamine 151 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR152 Reisimisvoimaluste suurendamine 152 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 täiesti tähtsusetu 2 vähe tähtis 3 tähtis 4 väga tähtis 5 ei oska öelda VAR153 ER 153 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 jah, sobivad 2 osalt sobivad, osalt ei sobi 3 ei sobi 4 ei oska öelda VAR154 ETV 154 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 jah, sobivad 2 osalt sobivad, osalt ei sobi 3 ei sobi 4 ei oska öelda VAR155 Milliste saadete ajad muuta? 155 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR156 Milliste saadete ajad muuta 156 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR157 Milliste saadete ajad muuta 157 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR158 5-6 raadio tööpäeval 158 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR159 5-6 tv tööpäeval 159 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR160 5-6 raadio laupäeval 160 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR161 5-6 tv laupäeval 161 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR162 5-6 raadio pühapäeval 162 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR163 5-6 tv pühapäeval 163 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR164 6-7 raadio tööpäeval 164 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR165 6-7 tv tööpäeval 165 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR166 6-7 raadio laupäeval 166 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR167 6-7 tv laupäeval 167 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR168 6-7 raadio pühapäeval 168 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR169 6-7 tv pühapäeval 169 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR170 7-8 raadio tööpäeval 170 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR171 7-8 tv tööpäeval 171 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR172 7-8 raadio laupäeval 172 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR173 7-8 tv laupäeval 173 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR174 7-8 raadio pühapäeval 174 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR175 7-8 tv pühapäeval 175 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR176 8-9 raadio tööpäeval 176 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR177 8-9 tv tööpäeval 177 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR178 8-9 raadio laupäeval 178 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR179 8-9 tv laupäeval 179 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR180 8-9 raadio pühapäeval 180 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR181 8-9 tv pühapäeval 181 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR182 8-10 raadio tööpäeval 182 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR183 9-10 tv tööpäeval 183 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR184 9-10 raadio laupäeval 184 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR185 9-10 tv laupäeval 185 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR186 9-10 raadio pühapäeval 186 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR187 9-10 tv pühapäeval 187 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR188 10-11 raadio tööpäeval 188 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR189 10-11 tv tööpäeval 189 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR190 10-11 raadio laupäeval 190 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR191 10-11 tv laupäeval 191 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR192 10-11 raadio pühapäeval 192 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR193 10-11 tv pühapäeval 193 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR194 11-12 raadio tööpäeval 194 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR195 11-12 tv tööpäeval 195 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR196 11-12 raadio laupäeval 196 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR197 11-12 tv laupäeval 197 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR198 11-12 raadio pühapäeval 198 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR199 11-12 tv pühapäeval 199 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR200 12-13 raadio tööpäeval 200 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR201 12-13 tv tööpäeval 201 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR202 12-13 raadio laupäeval 202 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR203 12-13 tv laupäeval 203 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR204 12-13 raadio pühapäeval 204 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR205 12-13 tv pühapäeval 205 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR206 13-14 raadio tööpäeval 206 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR207 13-14 tv tööpäeval 207 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR208 13-14 raadio laupäeval 208 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR209 13-14 tv laupäeval 209 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR210 13-14 raadio pühapäeval 210 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR211 13-14 tv pühapäeval 211 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR212 14-15 raadio tööpäeval 212 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR213 14-15 tv tööpäeval 213 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR214 14-15 raadio laupäeval 214 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR215 14-15 tv laupäeval 215 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR216 14-15 raadio pühapäeval 216 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR217 14-15 tv pühapäeval 217 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR218 15-16 raadio tööpäeval 218 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR219 15-16 tv tööpäeval 219 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR220 15-16 raadio laupäeval 220 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR221 15-16 tv laupäeval 221 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR222 15-16 raadio pühapäeval 222 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR223 15-16 tv pühapäeval 223 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR224 16-17 raadio tööpäeval 224 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR225 16-17 tv tööpäeval 225 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR226 16-17 raadio laupäeval 226 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR227 16-17 tv laupäeval 227 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR228 16-17 raadio pühapäeval 228 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR229 16-17 tv pühapäeval 229 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR230 17-18 raadio tööpäeval 230 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR231 17-18 tv tööpäeval 231 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR232 17-18 raadio laupäeval 232 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR233 17-18 tv laupäeval 233 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR234 17-18 raadio pühapäeval 234 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR235 17-18 tv pühapäeval 235 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR236 18-19 raadio tööpäeval 236 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR237 18-19 tv tööpäeval 237 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR238 18-19 raadio laupäeval 238 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR239 18-19 tv laupäeval 239 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR240 18-19 raadio pühapäeval 240 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR241 18-19 tv pühapäeval 241 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR242 19-20 raadio tööpäeval 242 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR243 19-20 tv tööpäeval 243 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR244 19-20 raadio laupäeval 244 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR245 19-20 tv laupäeval 245 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR246 19-20 raadio pühapäeval 246 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR247 19-20 tv pühapäeval 247 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR248 20-21 raadio tööpäeval 248 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR249 20-21 tv tööpäeval 249 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR250 20-21 raadio laupäeval 250 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR251 20-21 tv laupäeval 251 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR252 20-21 raadio pühapäeval 252 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR253 20-21 tv pühapäeval 253 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR254 21-22 raadio tööpäeval 254 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR255 21-22 tv tööpäeval 255 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR256 21-22 raadio laupäeval 256 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR257 21-22 tv laupäeval 257 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR258 21-22 raadio pühapäeval 258 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR259 21-22 tv pühapäeval 259 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR260 22-23 raadio tööpäeval 260 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR261 22-23 tv tööpäeval 261 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR262 22-23 raadio laupäeval 262 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR263 22-23 tv laupäeval 263 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR264 22-23 raadio pühapäeval 264 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR265 22-23 tv pühapäeval 265 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR266 23-00 raadio tööpäeval 266 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR267 23-00 tv tööpäeval 267 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR268 23-00 raadio laupäeval 268 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR269 23-00 tv laupäeval 269 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR270 23-00 raadio pühapäeval 270 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR271 23-00 tv pühapäeval 271 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR272 00-01 raadio tööpäeval 272 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR273 00-01 tv tööpäeval 273 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR274 00-01 raadio laupäeval 274 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR275 00-01 tv laupäeval 275 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR276 00-01 raadio pühapäeval 276 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR277 00-01 tv pühapäeval 277 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR278 01-02 raadio tööpäeval 278 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR279 01-02 tv tööpäeval 279 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR280 01-02 raadio laupäeval 280 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR281 01-02 tv laupäeval 281 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR282 01-02 raadio pühapäeval 282 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR283 01-02 tv pühapäeval 283 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR284 02-05 raadio tööpäeval 284 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR285 02-05 tv tööpäeval 285 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR286 02-05 raadio laupäeval 286 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR287 02-05 tv laupäeval 287 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR288 02-05 raadio pühapäeval 288 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR289 02-05 tv pühapäeval 289 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 sobib VAR290 ER I programm 290 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole jälgitav 2 ei kuula üldse 3 harvemini kui kord nädalas 4 3-4 korda nädalas 5 kord päevas 6 mitu korda päevas VAR291 Vikerraadio 291 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole jälgitav 2 ei kuula üldse 3 harvemini kui kord nädalas 4 3-4 korda nädalas 5 kord päevas 6 mitu korda päevas VAR292 Stereoraadio 292 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole jälgitav 2 ei kuula üldse 3 harvemini kui kord nädalas 4 3-4 korda nädalas 5 kord päevas 6 mitu korda päevas VAR293 ÜR 293 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole jälgitav 2 ei kuula üldse 3 harvemini kui kord nädalas 4 3-4 korda nädalas 5 kord päevas 6 mitu korda päevas VAR294 Liiduvabariikide programmid 294 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole jälgitav 2 ei kuula üldse 3 harvemini kui kord nädalas 4 3-4 korda nädalas 5 kord päevas 6 mitu korda päevas VAR295 Soome Raadio 295 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole jälgitav 2 ei kuula üldse 3 harvemini kui kord nädalas 4 3-4 korda nädalas 5 kord päevas 6 mitu korda päevas VAR296 Välisraadiod 296 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole jälgitav 2 ei kuula üldse 3 harvemini kui kord nädalas 4 3-4 korda nädalas 5 kord päevas 6 mitu korda päevas VAR297 Kuulatavaim raadioprogramm 297 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR298 Mida viimasel ajal rohkem? 298 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR299 Miks hakanud kuulama? 299 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR300 Miks hakanud kuulama? 300 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR301 Miks hakanud kuulama? 301 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR302 Kirjutamata memuaare 302 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR303 Kirjutamata memuaare-hinne 303 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR304 ER Kirjandusklubi 304 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR305 ER Kirjandusklubi -hinne 305 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR306 Aegade side 306 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR307 Aegade side-hinne 307 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR308 Jogevahe maadel 308 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR309 Jogevahe maadel-hinne 309 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR310 Leningradi kirjanduslikud peatänavad 310 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR311 Leningradi kirjanduslikud peatänavad-hinne 311 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR312 Kirjanduskommentaar 312 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR313 Kirjanduskommentaar-hinne 313 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR314 Publitsistikapeegel 314 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR315 Publitsistikapeegel-hinne 315 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR316 Teatrieksperiment 316 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR317 Teatrieksperiment-hinne 317 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR318 Kriitikute pooltund 318 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR319 Kriitikute pooltund-hinne 319 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR320 Kutsumus 320 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR321 Kutsumus-hinne 321 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR322 Näitlejatund 322 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR323 Näitlejatund-hinne 323 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR324 Ohtu raamatukogus 324 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR325 Ohtu raamatukogus-hinne 325 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR326 Uut lugemisvara 326 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR327 Uut lugemisvara-hinne 327 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR328 Kultuurikaja 328 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR329 Kultuurikaja-hinne 329 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR330 Keeleminutid 330 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR331 Keeleminutid-hinne 331 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR332 Lihtsad toed 332 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR333 Lihtsad toed-hinne 333 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR334 Keskööprogrammi luulekava 334 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR335 Keskööprogrammi luulekava-hinne 335 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR336 Seda luuletust tahaksin kuulda 336 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR337 Seda luuletust tahaksin kuulda-hinne 337 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR338 Kaksteist kuud 338 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR339 Kaksteist kuud-hinne 339 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR340 Eesti proosa varamust 340 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR341 Eesti proosa varamust-hinne 341 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR342 Vennasrahvaste jutuloomingut 342 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR343 Vennasrahvaste jutuloomingut-hinne 343 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR344 Keskööprogrammi ulmejutt 344 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR345 Keskööprogrammi ulmejutt-hinne 345 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR346 Klassikalood 346 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR347 Klassikalood-hinne 347 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR348 Kunsti- ja kirjandussaated kooliealistele 348 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR349 Kunsti- ja kirjandussaated kooliealistele-hinne 349 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR350 Raamatu-uudis 350 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR351 Raamatu-uudis-hinne 351 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR352 Minu lapsepolve lemmikraamat 352 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR353 Minu lapsepolve lemmikraamat-hinne 353 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR354 Minu mote 354 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR355 Minu mote-hinne 355 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR356 muinasjutusaade 356 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR357 muinasjutusaade-hinne 357 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR358 järjejutt 358 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR359 järjejutt-hinne 359 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR360 kuuldemängud täiskasvanutele 360 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR361 kuuldemängud täiskasvanutele-hinne 361 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR362 kuuldemängud lastele 362 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR363 kuuldemängud lastele-hinne 363 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR364 Meeldinud kuuldemäng 364 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR365 Meeldinud kuuldemäng 365 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR366 Meeldinud kuuldemäng 366 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR367 ER 367 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 jah 2 ei 3 ei oska öelda VAR368 ETV 368 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 jah 2 ei 3 ei oska öelda VAR369 Proosakatkend ER-st 369 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 eelistan VAR370 Proosakatkend ETV-st 370 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 eelistan VAR371 Lühiproosa ER-st 371 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 eelistan VAR372 Lühiproosa ETV-st 372 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 eelistan VAR373 Luule ER-st 373 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 eelistan VAR374 Luule ETV-st 374 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 eelistan VAR375 Veel ER-st 375 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR376 Veel ETV-st 376 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR377 Kirjanik ise ER-s 377 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 jah VAR378 Kirjanik ise ETV-s 378 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 jah VAR379 Näitleja ER-s 379 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 jah VAR380 Näitleja ETV-s 380 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 jah VAR381 Saate toimetaja ER-s 381 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 jah VAR382 Saate toimetaja ETV-s 382 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 jah VAR383 Diktor ER-s 383 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 jah VAR384 Diktor ETV-s 384 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 jah VAR385 Kuuldemäng 385 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 15 min 2 pool tundi 3 kuni 1 tund 4 rohkem kui 1 tund 5 aeg ei loe, oleneb sisust 6 ükskoik, ei jälgi VAR386 Telelavastus 386 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 15 min 2 pool tundi 3 kuni 1 tund 4 rohkem kui 1 tund 5 aeg ei loe, oleneb sisust 6 ükskoik, ei jälgi VAR387 Eesti tänapäeva autori kuuldemäng 387 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 soovin vaadata VAR388 Eesti tänapäeva autori telelavastus 388 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 soovin vaadata VAR389 Eesti kirjandusklassikast kuuldemäng 389 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 soovin vaadata VAR390 Eesti kirjandusklassikast telelavastus 390 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 soovin vaadata VAR391 Tänapäeva vene autori kuuldemäng 391 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 soovin vaadata VAR392 Tänapäeva vene autori telelavastus 392 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 soovin vaadata VAR393 Vene kirjandusklassikast kuuldemäng 393 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 soovin vaadata VAR394 Vene kirjandusklassikast telelavastus 394 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 soovin vaadata VAR395 Tänapäeva välismaa autori kuuldemäng 395 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 soovin vaadata VAR396 Tänapäeva välismaa autori telelavastus 396 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 soovin vaadata VAR397 Välismaa klassikast kuuldemäng 397 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 soovin vaadata VAR398 Välismaa klassikast telelavastus 398 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 soovin vaadata VAR399 Kuuldemäng 399 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 jah, kindlasti 2 ei jätku aega 3 pole piisavalt tahtmist 4 oleneb lavastuse tasemest 5 ei oska öelda VAR400 Telelavastus 400 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 jah, kindlasti 2 ei jätku aega 3 pole piisavalt tahtmist 4 oleneb lavastuse tasemest 5 ei oska öelda VAR401 ER 401 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR402 ETV 402 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR403 Kultuurikaja huvitavus 403 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 huvitav 5 igav VAR404 Kultuurikaja pohjalikkus 404 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pohjalik 5 pealiskaudne VAR405 Kultuurikaja arusaadavus 405 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 arusaadav 5 arusaamatu VAR406 Kultuurikaja avameelsus 406 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 avameelne, otsekohene 5 poiklev, kinnine VAR407 Kultuurikaja kriitilisus 407 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kriitiline 5 ebakriitiline VAR408 Kultuurikaja uudsus 408 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 uudne 5 tavapärane VAR409 Kultuurikaja tarkus 409 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tark 5 rumal, naiivne VAR410 Kultuurikaja operatiivsus 410 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 operatiivne 5 ebaoperatiivne VAR411 Kultuurikaja pealetükkivus 411 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pealetükkiv 5 tagasihoidlik VAR412 Kultuurikaja naiselikkus 412 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 naiselik 5 mehelik VAR413 Kultuurikaja otsivus 413 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 otsiv 5 mottelaisk VAR414 Kultuurikaja elulisus 414 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 eluline 5 elukauge VAR415 Kultuurikaja erapoolikus 415 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 erapoolik (kildkondlik) 5 erapooletu VAR416 Kultuurikaja aktiivsus 416 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 aktiivne 5 passiivne VAR417 Kultuurikaja rahustavus 417 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 rahustav 5 ärritav VAR418 Kultuurikaja usaldusväärsus 418 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 usaldusväärne 5 mitteusaldusväärne VAR419 Kultuurikaja julgus 419 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 julge 5 arg VAR420 Kultuurikaja optimistlikkus 420 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 optimistlik 5 pessimistlik VAR421 Kultuurikaja vaimne erkus 421 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 vaimselt erk 5 vaimselt loid VAR422 Kultuurikaja ametlikkus 422 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ametlik, range 5 vaba VAR423 Iseloomulik ER kultuurisaadetele 423 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR424 Iseloomulik ER kultuurisaadetele 424 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR425 Iseloomulik ER kultuurisaadetele 425 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR426 Muusikaline tund 426 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR427 Muusikaline tund-hinne 427 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR428 Muusikal.tunni soovikontsert 428 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR429 Muus.tunni soovikontsert-hinne 429 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR430 Esinevad taidlejad 430 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR431 Esinevad taidlejad-hinne 431 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR432 Laula, suukene 432 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR433 Laula, suukene-hinne 433 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR434 Eesti muusikaelu 434 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR435 Eesti muusikaelu-hinne 435 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR436 Kas tunnete Eesti muusikat 436 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR437 Kas tunnete Eesti muusikat-hinne 437 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR438 Puhkepäevakontsert eesti muusikast 438 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR439 Puhkepäevakontsert-hinne 439 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR440 Laste muusikat 440 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR441 Laste muusikat-hinne 441 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR442 Suurvorme 442 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR443 Suurvorme-hinne 443 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR444 Interpretatsioonikunsti kullafondist 444 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR445 Interpretatsioonikunsti-hinne 445 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR446 Uut meie fonoteegis 446 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR447 Uut fonoteegis-hinne 447 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR448 Uusi helisalvestisi 448 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR449 Uusi helisalvestisi-hinne 449 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR450 Uusi heliplaate 450 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR451 Uusi heliplaate-hinne 451 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR452 Muusikauudised 452 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR453 Muusikauudised-hinne 453 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR454 Helisev kroonika 454 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR455 Helisev kroonika-hinne 455 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR456 Sarjad heliloojatest 456 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR457 Sarjad heliloojatest-hinne 457 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR458 Laupäevastuudio 458 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR459 Laupäevastuudio-hinne 459 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR460 Mnemoturniir 460 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR461 Mnemoturniir-hinne 461 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR462 Kasiino 462 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR463 Kasiino-hinne 463 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR464 Meelejahutaja 464 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR465 Meelejahutaja-hinne 465 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR466 Keskööprogramm 466 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR467 Keskööprogramm-hinne 467 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR468 Keskööprogrammi laupäevamosaiik 468 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR469 Keskööprogrammi laupäevamosaiik-hinne 469 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR470 Viitemikser 470 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR471 Viitemikser-hinne 471 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR472 Soovid, soovid 472 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR473 Soovid...-hinne 473 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR474 Stereopühapäev 474 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR475 Stereopühapäev-hinne 475 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR476 Enam meeldinud kultuurisaade 476 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR477 Enam meeldinud kultuurisaade 477 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR478 Enam meeldinud kultuurisaade 478 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR479 Meeldinud esineja kultuurisaadetes 479 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR480 Meeldinud esineja kultuurisaadetes 480 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR481 Meeldinud esineja kultuurisaadetes 481 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR482 Mittemeeldinud kultuurisaade 482 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR483 Mittemeeldinud kultuurisaade 483 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR484 Mittemeeldinud kultuurisaade 484 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR485 Mittemeeldinud esineja 485 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR486 Mittemeeldinud esineja 486 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR487 Mittemeeldinud esineja 487 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR488 Miks? 488 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR489 Miks? 489 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR490 Miks? 490 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR491 Eelistatav ER saatejuht 491 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR492 Miks eelistate? 492 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR493 Miks? 493 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR494 Miks? 494 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR495 Muusikaharidussaated lastele 495 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR496 Muusikaharidussaated täiskasvanuile 496 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR497 Loengkontserdid 497 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR498 Info- ja probleemsaated muusikast 498 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR499 Mängud ja viktoriinid 499 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR500 Saated tosisest muusikasf 500 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR501 Taidlejate esinemised 501 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR502 Kontserdid rahvamuusikast 502 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR503 Kontserdid dzässmuusikast 503 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR504 Kontserdid popmuusikast 504 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR505 Kontserdid rock- jms. muusikast 505 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR506 Kontserdid folklauludest 506 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR507 Kontserdid operetimuusikast 507 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR508 Kontserdid estraadilauludest 508 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR509 Kontserdid estraadimuusikast 509 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR510 Kontserdid sümfoonilisest muusikast 510 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR511 Kontserdid koorilaulust 511 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR512 Kontserdid kammermuusikast 512 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR513 Kontserdid ooperimuusikast 513 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR514 Kontserdid balletimuusikast 514 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR515 Kontserdid vene levimuusikast 515 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR516 Kontserdid välismaa levimuusikast 516 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR517 Kontserdid eesti levimuusikast 517 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR518 Kontserdid varasemast eesti süvamuusikast 518 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR519 Kontserdid tänapäeva eesti süvamuusikast 519 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR520 Otseülekanded sümfooniakontsertidelt 520 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR521 Otseülekanded koorikontsertidelt 521 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR522 Otseülekanded kammerkontsertidelt 522 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR523 Otseülekanded ooperietendustelt 523 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei oska öelda, ei pea lugu 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda, mul ükskoik VAR524 Loovisiksuste elu, töö 524 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR525 Kunstiliikide ajalugu 525 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR526 Kultuuriväärtuste kaitse 526 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR527 Keeleprobleemid 527 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR528 Taidlus, klubide tegevus 528 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR529 Loomingulised liidud 529 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR530 Harrastusklubid 530 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR531 Raamatukogud 531 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR532 Muuseumid 532 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR533 Kultuuriajalugu 533 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR534 Kultuurifilosoofia 534 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR535 Kultuuritegelaste arvamused 535 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR536 Kriitikute sonavotud 536 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR537 Rahva arvamused 537 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR538 Kultuuritegelaste mälestused 538 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR539 Vene keele opetus eestlastele 539 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR540 Eesti keele opetus mitte-eestlastele 540 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR541 Voorkeeleopetus 541 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR542 Rahvusküsimus 542 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR543 Kultuurielu areng 543 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR544 Linna, rajooni kultuurielu areng 544 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR545 Eesti kultuurielu 545 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR546 Maailma kultuurielu 546 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR547 Noukogude kultuurielu 547 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR548 Mitte-eestlaste looming 548 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR549 Emigrantide looming 549 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR550 Rahvaluule 550 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR551 Arheoloogia 551 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR552 Arhitektuur 552 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR553 Religiooni ajalugu 553 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR554 Kool ja haridus 554 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR555 Etnograafia 555 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR556 Kultuurisündmuste tutvustus 556 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR557 Isiksuse kultuuriline areng 557 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR558 Mood 558 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR559 Veel 559 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR560 Veel 560 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR561 Veel 561 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte vajalik 2 vajalik 3 väga vajalik 4 ei oska öelda VAR562 Eesti Televisiooni 562 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei näe seda programmi 2 ei vaata üldse 3 harvemini kui kord nädalas 4 1-2 korda nädalas 5 3-4 korda nädalas 6 peaaegu iga päev VAR563 KTV I programmi 563 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei näe seda programmi 2 ei vaata üldse 3 harvemini kui kord nädalas 4 1-2 korda nädalas 5 3-4 korda nädalas 6 peaaegu iga päev VAR564 KTV II programmi 564 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei näe seda programmi 2 ei vaata üldse 3 harvemini kui kord nädalas 4 1-2 korda nädalas 5 3-4 korda nädalas 6 peaaegu iga päev VAR565 Leningradi TV 565 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei näe seda programmi 2 ei vaata üldse 3 harvemini kui kord nädalas 4 1-2 korda nädalas 5 3-4 korda nädalas 6 peaaegu iga päev VAR566 Läti, Pihkva TV 566 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei näe seda programmi 2 ei vaata üldse 3 harvemini kui kord nädalas 4 1-2 korda nädalas 5 3-4 korda nädalas 6 peaaegu iga päev VAR567 Soome TV I 567 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei näe seda programmi 2 ei vaata üldse 3 harvemini kui kord nädalas 4 1-2 korda nädalas 5 3-4 korda nädalas 6 peaaegu iga päev VAR568 Soome TV II 568 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei näe seda programmi 2 ei vaata üldse 3 harvemini kui kord nädalas 4 1-2 korda nädalas 5 3-4 korda nädalas 6 peaaegu iga päev VAR569 Soome TV III 569 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei näe seda programmi 2 ei vaata üldse 3 harvemini kui kord nädalas 4 1-2 korda nädalas 5 3-4 korda nädalas 6 peaaegu iga päev VAR570 Millist rohkem? 570 Print Format: F8 Write Format: F8.2 Value Label 1 ETV 2 KTV I 3 KTV II 4 Leningradi TV 5 Läti, Pihkva 6 Soome I 7 Soome II 8 Soome III VAR571 Rohkem vaatama? 571 Print Format: F8 Write Format: F8.2 Value Label 1 ETV 2 KTV I 3 KTV II 4 Leningradi TV 5 Läti, Pihkva TV 6 Soome I 7 Soome II 8 Soome III VAR572 Mis pohjusel? 572 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR573 Mis pohjusel? 573 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR574 Mis pohjusel? 574 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR575 Positsioon 575 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei vaata üldse 2 harva 3 alati 4 ei teagi sellist saadet VAR576 KVN 576 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei vaata üldse 2 harva 3 alati 4 ei teagi sellist saadet VAR577 Enne ja pärast keskööd 577 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei vaata üldse 2 harva 3 alati 4 ei teagi sellist saadet VAR578 Kohtumised Ostankinos 578 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei vaata üldse 2 harva 3 alati 4 ei teagi sellist saadet VAR579 Hommikupost 579 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei vaata üldse 2 harva 3 alati 4 ei teagi sellist saadet VAR580 Monitor 580 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei vaata üldse 2 harva 3 alati 4 ei teagi sellist saadet VAR581 Telekuller 581 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei vaata üldse 2 harva 3 alati 4 ei teagi sellist saadet VAR582 Muusikaline ring 582 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei vaata üldse 2 harva 3 alati 4 ei teagi sellist saadet VAR583 Kultuuripilt 583 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR584 Kultuuripilt - hinne 584 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR585 Ohtutund kirjanikuga 585 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR586 Ohtutund kirjanikuga-hinne 586 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR587 Väike luulesaade 587 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR588 Väike luulesaade-hinne 588 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR589 Raamatulett 589 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR590 Raamatulett-hinne 590 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR591 Kunstniku portree 591 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR592 Kunstniku portree-hinne 592 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR593 Ateljeekontsert 593 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR594 Ateljeekontsert-hinne 594 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR595 Pildi sisse minek 595 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR596 Pildi sisse minek-hinne 596 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR597 Kirjandusmaastik 597 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR598 Kirjandusmaastik-hinne 598 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR599 Kunstnike töömailt 599 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR600 Kunstnike töömailt-hinne 600 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR601 Kandilise laua jutud 601 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR602 Kandilise laua jutud-hinne 602 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR603 Miniatuuride teater 603 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR604 Miniatuuride teater-hinne 604 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR605 Teater? Teater! 605 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR606 Teater? Teater!-hinne 606 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR607 Teatrivara 607 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR608 Teatrivara-hinne 608 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR609 Ajakangas 609 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR610 Ajakangas-hinne 610 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR611 Tugitooliteater 611 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR612 Tugitooliteater-hinne 612 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR613 Telelavastused 613 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR614 Telelavastused-hinne 614 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR615 Teatriohtud:sonalavastused 615 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR616 Teatriohtud:sonalavastused-hinne 616 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR617 Teatriohtud: ooper 617 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR618 Teatriohtud:ooper-hinne 618 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR619 Balletiohtud 619 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR620 Balletiohtud-hinne 620 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR621 Operetid, muusikalid 621 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR622 Operetiohtud-hinne 622 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR623 Lastelavastused 623 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR624 Lastelavastused-hinne 624 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR625 Kaevutee 625 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR626 Kaevutee-hinne 626 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR627 Tallinn(vene k.) 627 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse koral VAR628 Tallinn (vene k.)-hinne 628 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR629 Meeldinud telelavastus 629 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR630 Meeldinud telelavastus 630 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR631 Meeldinud telelavastus 631 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR632 Kirjanik 632 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR633 Kirjanik 633 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR634 Kirjanik 634 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR635 Esineja luulesaates 635 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR636 Esineja luulesaates 636 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR637 Esineja luulesaates 637 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR638 Miks? 638 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR639 Miks? 639 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR640 Miks? 640 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR641 Kultuuripildi huvitavus 641 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 huvitav 5 igav VAR642 Kultuuripildi pohjalikkus 642 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pohjalik 5 pealiskaudne VAR643 Kultuuripildi arusaadavus 643 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 arusaadav 5 arusaamatu VAR644 Kultuuripildi avameelsus 644 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 avameelne, otsekohene 5 poiklev, kinnine VAR645 Kultuuripildi kriitilisus 645 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kriitiline, terav 5 ebakriitiline VAR646 Kultuuripildi uudsus 646 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 uudne 5 tavapärane VAR647 Kultuuripildi tarkus 647 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 tark 5 rumal, naiivne VAR648 Kultuuripildi operatiivsus 648 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 operatiivne 5 ebaoperatiivne VAR649 Kultuuripildi pealetükkivus 649 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pealetükkiv 5 tagasihoidlik VAR650 Kultuuripildi naiselikkus 650 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 naiselik 5 mehelik VAR651 Kultuuripildi otsivus 651 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 otsiv 5 mottelaisk VAR652 Kultuuripildi elulisus 652 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 eluline 5 elukauge VAR653 Kultuuripildi erapoolikus 653 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 erapoolik (kildkondlik) 5 erapooletu VAR654 Kultuuripildi aktiivsus 654 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 aktiivne 5 passiivne VAR655 Kultuuripildi rahustavus 655 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 rahustav 5 ärritav VAR656 Kultuuripildi usaldusväärsus 656 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 usaldusväärne 5 mitteusaldusväärne VAR657 Kultuuripildi julgus 657 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 julge 5 arg VAR658 Kultuuripildi optimistlikkus 658 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 optimistlik 5 pessimistlik VAR659 Kultuuripildi vaimne erkus 659 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 vaimselt erk 5 vaimselt loid VAR660 Kultuuripildi ametlikkus 660 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ametlik, range 5 vaba VAR661 Kultuurisaateid iseloomustab 661 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR662 Kultuurisaateid iseloomustab 662 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR663 Kultuurisaateid iseloomustab 663 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR664 Flautissimo 664 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 voimaluse korral alati VAR665 Flautissimo hinne 665 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR666 Sinuga sinust 666 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 voimaluse korral alati VAR667 Sinuga sinust hinne 667 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR668 Eesti ajalugu 668 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 voimaluse korral alati VAR669 Eesti ajalugu hinne 669 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR670 Kohtume kell 6 ohtul 670 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 voimaluse korral alati VAR671 Kohtume kell 6 ohtul hinne 671 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR672 Kodulinn 672 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 voimaluse korral alati VAR673 Kodulinn hinne 673 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR674 Ühel ohtul ühes majas 674 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 voimaluse korral alati VAR675 Ühel ohtul ühes majas hinne 675 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR676 Miljon miksi 676 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 voimaluse korral alati VAR677 Miljon miksi hinne 677 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR678 Kontakt 678 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 voimaluse korral alati VAR679 Kontakt hinne 679 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR680 Noortestuudio pärastlouna 680 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 voimaluse korral alati VAR681 Noortestuudio pärastlouna hinne 681 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR682 Kui pillid räägiksid 682 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 voimaluse korral alati VAR683 Kui pillid räägiksid hinne 683 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR684 Laulumaias 684 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 voimaluse korral alati VAR685 Laulumaias hinne 685 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR686 Kunstiajalugu 686 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 voimaluse korral alati VAR687 Kunstiajalugu hinne 687 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR688 Vestlusi vene kultuuriloost 688 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 voimaluse korral alati VAR689 Vestlusi vene kultuuriloost hinne 689 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR690 Mänguruum 690 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 voimaluse korral alati VAR691 Mänguruum hinne 691 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR692 Nota bene 692 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 voimaluse korral alati VAR693 Nota bene hinne 693 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR694 Saade eesti kultuuriloost 694 Print Format: F8 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei 2 jah 3 ei oska öelda VAR695 Esinejaks saates 695 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR696 Esinejaks saates 696 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR697 Esinejaks saates 697 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR698 Mängufilmid 698 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR699 Hinne mängufilmidele 699 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR700 Dokumentaalfilmid 700 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR701 Hinne dokumentaalfilmidele 701 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR702 Teleseriaalid 702 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR703 Hinne teleseriaalidele 703 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR704 Loodusfilmid 704 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR705 Hinne loodusfilmidele 705 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR706 Multi- ja joonisfilmid 706 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR707 Multi- ja joonisfilmide hinne 707 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR708 Jupiter 708 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR709 Jupiter hinne 709 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR710 Stoppkaader 710 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR711 Stoppkaader hinne 711 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR712 Filmimaailmas 712 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR713 Filmimaailmas hinne 713 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR714 Filmikanal 714 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR715 715 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR716 8 ja 16 716 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR717 8 ja 16 hinne 717 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR718 Tallinnfilm ekraanil 718 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR719 Tallinnfilm ekraanil hinne 719 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR720 Telefilm ekraanil 720 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR721 Telefilm ekraanil hinne 721 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR722 Filmiohtu 722 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR723 Filmiohtu hinne 723 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR724 Telelavastus huvitav 724 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR725 Kuuldemäng huvitav 725 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR726 Telelavastus pakkuma motteainet 726 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR727 Kuuldemäng pakkuma motteainet 727 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR728 Telelavastus pakkuma elamust 728 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR729 Kuuldemäng pakkuma elamust 729 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR730 Telelavastus pakkuma lodvestust 730 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR731 Kuuldemäng pakkuma lodvestust 731 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR732 Telelavastuses kangelased 732 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR733 Kuuldemängus kangelased 733 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR734 Telelavastus sundima süvenema iseendasse 734 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR735 Kuuldemäng sundima süvenema iseendasse 735 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR736 Telelavastus mitte kurva lopuga 736 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR737 Kuuldemäng mitte kurva lopuga 737 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR738 Telelavastus aitaks moista inimestevaahelisi suhteid 738 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR739 Kuuldemäng aitaks moista inimeste vahelisi suhteid 739 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR740 Telelavastus nalja pakkuma 740 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR741 Kuuldemäng nalja pakkuma 741 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR742 Telelavastus tänapäevane 742 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR743 Kuuldemäng tänapäevane 743 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR744 Telelavastus vormilt omapärane 744 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR745 Kuuldemäng vormilt omapärane 745 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR746 Telelavastuses elulised vastuoludst 746 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR747 Kuuldemängus elulised vastuolud 747 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR748 Telelavastus mitte vaimselt pingutav 748 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR749 Kuuldemäng mitte vaimselt pingutav 749 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR750 Telelavastus eeskujusid 750 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR751 Kuuldemäng eeskujusid 751 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR752 Telelavastuses mitte hingeelu 752 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR753 Kuuldemängus mitte hingeelu 753 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR754 Telelavastuses seksi 754 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR755 Kuuldemängus seksi 755 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR756 Telelavastuses mitte soda 756 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR757 Kuuldemängus mitte soda 757 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR758 Telelavastuses mitte vägivalda 758 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR759 Kuuldemängus mitte vägivalda 759 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR760 Telelavastuses head näitlejad 760 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR761 Kuuldemängus head näitlejad 761 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR762 Telelavastuses ilus elu 762 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR763 Kuuldemängus ilus elu 763 Print Format: F8 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 jah, seda kindlasti 4 ei oska öelda VAR764 Tallinna muusikapildid 764 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR765 Tallinna muusikapildid hinne 765 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR766 Kultuuripilt-Muusikaelu 766 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR767 Kultuuripilt-Muusikaelu hinne 767 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR768 Levikaamera 768 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR769 Levikaamera hinne 769 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR770 ERSO stuudiotund 770 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR771 ERSO stuudiotund hinne 771 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR772 Helijälg 772 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR773 Helijälg hinne 773 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR774 Noortemuusika 774 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR775 Noortemuusika hinne 775 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR776 Eesti levimuusika varasalvest 776 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR777 Eesti levimuusika varasalvest hinne 777 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR778 Telelaupäev 778 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR779 Telelaupäev hinne 779 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR780 Estraaditähestik 780 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR781 Estraaditähestik hinne 781 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR782 Kontserdfistuudio 782 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR783 Kontserdistuudio hinne 783 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR784 Kodukandilood 784 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR785 Kodukandilood hinne 785 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR786 Rahvakunstnikud 786 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR787 Rahvakunstnikud hinne 787 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR788 Rahvamuusikud 788 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR789 Rahvamuusikud hinne 789 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR790 Naeroobika 790 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR791 Naeroobika hinne 791 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR792 Koverpeegli klassika 792 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR793 Koverpeegli klassika hinne 793 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR794 Balletiminutid 794 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR795 Balletiminutid hinne 795 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR796 Ideest oopuseni 796 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR797 Ideest oopuseni hinne 797 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR798 Koorikaja 798 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR799 Koorikaja hinne 799 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR800 Musitseerivad orkestrid 800 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR801 Musitseerivad orkestrid hinne 801 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR802 Muusikasalong 802 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR803 Muusikasalong hinne 803 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR804 Levimuusika varasalvest 804 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR805 Levimuusika varasalvest hinne 805 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR806 TV lauluvoistlus 806 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR807 TV lauluvoistlus hinne 807 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR808 Teletutvus 808 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR809 Teletutvus hinne 809 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR810 Reklaamiklubi 810 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tea sellist saadet 2 mitte kunagi 3 monikord 4 alati voimaluse korral VAR811 Reklaamiklubi hinne 811 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR812 Meeldinud kultuurisaated 812 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR813 Meeldinud kultuurisaated 813 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR814 Meeldinud kultuurisaated 814 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR815 Meeldinud esineja kultuurisaadetes 815 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR816 Meeldinud esineja kultuurisaadetes 816 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR817 Meeldinud esineja kultuurisaadetes 817 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR818 Mittemeeldinud kultuurisaated 818 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR819 Mittemeeldinud kultuurisaated 819 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR820 Mittemeeldinud kultuurisaated 820 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR821 Mittemeeldinud esineja 821 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR822 Mittemeeldinud esineja 822 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR823 Mittemeeldinud esineja 823 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR824 Miks? 824 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR825 Miks? 825 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR826 Miks? 826 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR827 Eelistatud saatejuht 827 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR828 Miks? 828 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR829 Miks? 829 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR830 Miks? 830 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR831 831 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR832 832 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR833 833 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR834 834 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR835 835 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR836 836 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR837 837 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR838 838 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR839 839 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR840 840 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR841 841 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR842 842 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR843 843 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR844 844 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR845 845 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR846 846 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR847 847 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR848 848 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR849 849 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR850 850 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR851 851 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR852 852 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR853 853 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR854 854 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR855 855 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR856 856 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR857 857 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR858 858 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR859 859 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR860 860 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR861 861 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR862 862 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2VAR863 863 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR864 864 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR865 865 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR866 866 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR867 867 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR868 868 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR869 869 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR870 870 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR871 871 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR872 872 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR873 873 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR874 874 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR875 875 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR876 876 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR877 877 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR878 878 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR879 879 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR880 880 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR881 881 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR882 882 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR883 883 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR884 884 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR885 885 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR886 886 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR887 887 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR888 888 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR889 889 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR890 890 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR891 891 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR892 892 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR893 893 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR894 894 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR895 895 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR896 896 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR897 897 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR898 898 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR899 899 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR900 900 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR901 901 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR902 902 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR903 903 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR904 904 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR905 905 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR906 906 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR907 907 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR908 908 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR909 909 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR910 910 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR911 911 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR912 912 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR913 913 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR914 914 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR915 915 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR916 916 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR917 917 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR918 918 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR919 919 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR920 920 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR921 921 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR922 922 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR923 923 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR924 924 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR925 925 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR926 926 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR927 927 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR928 928 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR929 929 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR930 930 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR931 931 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR932 932 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR933 933 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR934 934 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR935 935 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR936 936 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR937 937 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR938 938 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR939 939 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR940 940 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR941 941 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR942 942 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR943 943 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR944 944 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR945 945 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR946 946 Print Format: F8.2 Write Format: F8.2 VAR947 ER-kultuurielu vabariigis 947 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR948 ETV-kultuurielu vabariigis 948 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR949 ER-kultuurielu NSVL-s 949 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR950 ETV-kultuurielu NSVL-s 950 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR951 ER-kasulik aja kasutamine 951 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR952 ETV-kasulik aja kasutamine 952 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR953 ER-laiendab silmaringi 953 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR954 ETV-laiendab silmaringi 954 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR955 ER-kodus vajalikke teadmisi 955 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR956 ETV-kodus vajalikke teadmisi 956 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR957 ER-tööl vajalikke teadmisi 957 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR958 ETV-tööl vajalikke teadmisi 958 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR959 ER-koneaine vestlusteks 959 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR960 ETV-koneaine vestlusteks 960 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR961 ER-inf tuntud inimestest 961 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR962 ETV-tuntud inimeste nägemine 962 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR963 ER-rahulolu kultuurisaavutustest 963 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR964 ETV-rahulolu kultuurisaavutustest 964 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR965 ER-hinnangud kultuurinähtuste kohta 965 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR966 ETV-hinnangud kultuurinähtuste kohta 966 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR967 ER-tuge arusaamadele 967 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR968 ETV-tuge arusaamadele 968 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR969 ER-teave moest 969 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR970 ETV-teave moest 970 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR971 ER-kujundab kunstimaitset 971 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR972 ETV-kujundab kunstimaitset 972 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR973 ER-rahulolu oma elulaadist 973 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR974 ETV-rahulolu oma elulaadist 974 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR975 ER-tunda kultuurisündmustest osavotjana 975 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR976 ETV-tunda kultuurisündmustest osavotjana 976 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR977 ER-aitab puhata 977 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR978 ETV-aitab puhata 978 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR979 ER-täidab vaba aega 979 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR980 ETV-täidab vaba aega 980 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR981 ER-peletab üksindust 981 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR982 ETV-peletab üksindust 982 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR983 ER-kuulda ponevat 983 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR984 ETV-näha ponevat 984 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR985 ER-kuulda naljakat 985 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR986 ETV-näha naljakat 986 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR987 ER-elamus süvamuusikast 987 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR988 ETV-elamus süvamuusikast 988 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR989 ER-elamus levimuusikast 989 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR990 ETV-elamus levimuusikast 990 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR991 ER-meeldib saatejuht 991 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR992 ETV-meeldib saatejuht 992 Print Format: F8 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte kunagi 2 monikord 3 alati VAR993 Veel midagi? 993 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR994 Veel midagi? 994 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR995 Veel midagi? 995 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR996 ETV-teated 996 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR997 ER-teated 997 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR998 ETV-välisuudised, kommentaarid 998 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR999 ER-välisuudised, kommentaarid 999 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1000 ETV-siseuudised, kommentaarid 1000 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1001 ER-siseuudised, kommentaarid 1001 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1002 ETV-saated majandusest 1002 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1003 ER-saated majandusest 1003 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1004 ETV-saated perekonnast, kodust 1004 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1005 ER-saated perekonnast, kodust 1005 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1006 ETV-saated tervishoiust 1006 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1007 ER-saated tervishoiust 1007 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1008 ETV-nouandesaated 1008 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1009 ER-nouandesaated 1009 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1010 ETV-liiklussaated 1010 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1011 ER-liiklussaated 1011 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1012 ETV-lastesaated 1012 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1013 ER-lastesaated 1013 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1014 ETV-noortesaated 1014 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1015 ER-noortesaated 1015 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1016 ETV-saated eakatele 1016 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1017 ER-saated eakatele 1017 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1018 ETV-spordisaated 1018 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1019 ETV-spordisaated 1019 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1020 ETV-partei-komsomolielu 1020 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1021 ER-partei-komsomolielu 1021 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1022 ETV-saated kohtuasjadest 1022 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1023 ER-saated kohtuasjadest 1023 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1024 ETV-telelavastused 1024 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1025 ER-kuuldemängud 1025 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1026 ETV-kunsti-ja kirjandussaated 1026 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1027 ER-kunsti-ja kirjandussaated 1027 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1028 ETV-loodus, looduskaitse 1028 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1029 ER-loodus, looduskaitse 1029 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1030 ETV-teadussaated 1030 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1031 ER-teadussaated 1031 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1032 ETV-saated tööstusest, ehitusest, transpordist 1032 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1033 ER-saated tööstusest, ehitusest, transpordist 1033 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1034 ETV-saated teenindusest, kaubandusest 1034 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1035 ER-saated teenindusest, kaubandusest 1035 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1036 ETV-saated pollumajandusest 1036 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1037 ER-saated pollumajandusest 1037 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1038 ETV-saated koolist, haridusest 1038 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1039 ER-saated koolist, haridusest 1039 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1040 ETV-probleemsaated 1040 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1041 ER-probleemsaated 1041 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1042 ETV-järjejutud, kuuldemängud 1042 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1043 ER-järjejutud, kuuldemängud 1043 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1044 ETV-meelelahutusprogrammid 1044 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1045 ER-meelelahutusprogrammid 1045 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1046 ETV-naljasaated 1046 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1047 ER-naljasaated 1047 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1048 ETV-levimuusika 1048 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1049 ER-levimuusika 1049 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1050 ETV-süvamuusika 1050 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1051 ER-süvamuusika 1051 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1052 ETV-mängud, viktoriinid 1052 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1053 ER-mängud, viktoriinid 1053 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1054 ETV-muusikavideod 1054 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1055 ETV-mängufilmid 1055 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1056 ETV-dokumentaalfilmid 1056 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole vaja 2 voib ka 3 ilmtingimata 4 ei oska öelda VAR1057 Midagi lisaks 1057 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR1058 Midagi lisaks 1058 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR1059 Midagi lisaks 1059 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR1060 Lisateenistuse hankimine 1060 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele üldse 2 ei tegele viimasel ajal 3 kord-paar aastas 4 kord-paar poolaastas 5 kord-paar kuus 6 kord-paar nädalas 7 peaaegu iga päev VAR1061 Igapäevane majapidamine 1061 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele üldse 2 ei tegele viimasel ajal 3 kord-paar aastas 4 kord-paar poolaastas 5 kord-paar kuus 6 kord-paar nädalas 7 peaaegu iga päev VAR1062 Meisterdamine 1062 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele üldse 2 ei tegele viimasel ajal 3 kord-paar aastas 4 kord-paar poolaastas 5 kord-paar kuus 6 kord-paar nädalas 7 peaaegu iga päev VAR1063 Auto parandamine 1063 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele üldse 2 ei tegele viimasel ajal 3 kord-paar aastas 4 kord-paar poolaastas 5 kord-paar kuus 6 kord-paar nädalas 7 peaaegu iga päev VAR1064 Sportimine, kehakultuur 1064 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele üldse 2 ei tegele viimasel ajal 3 kord-paar aastas 4 kord-paar poolaastas 5 kord-paar kuus 6 kord-paar nädalas 7 peaaegu iga päev VAR1065 Aiatöö 1065 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele üldse 2 ei tegele viimasel ajal 3 kord-paar aastas 4 kord-paar poolaastas 5 kord-paar kuus 6 kord-paar nädalas 7 peaaegu iga päev VAR1066 Kodu kaunistamine 1066 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele üldse 2 ei tegele viimasel ajal 3 kord-paar aastas 4 kord-paar poolaastas 5 kord-paar kuus 6 kord-paar nädalas 7 peaaegu iga päev VAR1067 Looduses viibimine 1067 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele üldse 2 ei tegele viimasel ajal 3 kord-paar aastas 4 kord-paar poolaastas 5 kord-paar kuus 6 kord-paar nädalas 7 peaaegu iga päev VAR1068 Jalutamine 1068 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele üldse 2 ei tegele viimasel ajal 3 kord-paar aastas 4 kord-paar poolaastas 5 kord-paar kuus 6 kord-paar nädalas 7 peaaegu iga päev VAR1069 Jaht, kalapüük 1069 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele üldse 2 ei tegele viimasel ajal 3 kord-paar aastas 4 kord-paar poolaastas 5 kord-paar kuus 6 kord-paar nädalas 7 peaaegu iga päev VAR1070 Omaette olemine 1070 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele üldse 2 ei tegele viimasel ajal 3 kord-paar aastas 4 kord-paar poolaastas 5 kord-paar kuus 6 kord-paar nädalas 7 peaaegu iga päev VAR1071 Perekonnaga koosolemine 1071 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele üldse 2 ei tegele viimasel ajal 3 kord-paar aastas 4 kord-paar poolaastas 5 kord-paar kuus 6 kord-paar nädalas 7 peaaegu iga päev VAR1072 Lastega tegelemine 1072 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele üldse 2 ei tegele viimasel ajal 3 kord-paar aastas 4 kord-paar poolaastas 5 kord-paar kuus 6 kord-paar nädalas 7 peaaegu iga päev VAR1073 Televiisori vaatamine 1073 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele üldse 2 ei tegele viimasel ajal 3 kord-paar aastas 4 kord-paar poolaastas 5 kord-paar kuus 6 kord-paar nädalas 7 peaaegu iga päev VAR1074 Raadio kuulamine 1074 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele üldse 2 ei tegele viimasel ajal 3 kord-paar aastas 4 kord-paar poolaastas 5 kord-paar kuus 6 kord-paar nädalas 7 peaaegu iga päev VAR1075 Ajalehtede, ajakirjade lugemine 1075 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele üldse 2 ei tegele viimasel ajal 3 kord-paar aastas 4 kord-paar poolaastas 5 kord-paar kuus 6 kord-paar nädalas 7 peaaegu iga päev VAR1076 Erialane enesetäiendamine 1076 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele üldse 2 ei tegele viimasel ajal 3 kord-paar aastas 4 kord-paar poolaastas 5 kord-paar kuus 6 kord-paar nädalas 7 peaaegu iga päev VAR1077 Külalised 1077 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele üldse 2 ei tegele viimasel ajal 3 kord-paar aastas 4 kord-paar poolaastas 5 kord-paar kuus 6 kord-paar nädalas 7 peaaegu iga päev VAR1078 Viina votmine 1078 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele üldse 2 ei tegele viimasel ajal 3 kord-paar aastas 4 kord-paar poolaastas 5 kord-paar kuus 6 kord-paar nädalas 7 peaaegu iga päev VAR1079 Pidudel käimine 1079 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele üldse 2 ei tegele viimasel ajal 3 kord-paar aastas 4 kord-paar poolaastas 5 kord-paar kuus 6 kord-paar nädalas 7 peaaegu iga päev VAR1080 Restoranide külastamine 1080 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele üldse 2 ei tegele viimasel ajal 3 kord-paar aastas 4 kord-paar poolaastas 5 kord-paar kuus 6 kord-paar nädalas 7 peaaegu iga päev VAR1081 Male, bridz 1081 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele üldse 2 ei tegele viimasel ajal 3 kord-paar aastas 4 kord-paar poolaastas 5 kord-paar kuus 6 kord-paar nädalas 7 peaaegu iga päev VAR1082 Kollektsioneerimine 1082 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele üldse 2 ei tegele viimasel ajal 3 kord-paar aastas 4 kord-paar poolaastas 5 kord-paar kuus 6 kord-paar nädalas 7 peaaegu iga päev VAR1083 Tehnikaharrastused 1083 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele üldse 2 ei tegele viimasel ajal 3 kord-paar aastas 4 kord-paar poolaastas 5 kord-paar kuus 6 kord-paar nädalas 7 peaaegu iga päev VAR1084 Veel tegevusi 1084 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR1085 Veel tegevusi 1085 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR1086 Veel tegevusi 1086 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR1087 Raamatute lugemine 1087 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele viimasel ajal 2 kord-paar aastas 3 kord-paar poolaastas 4 kord-paar kuus 5 kord-paar nädalas 6 peaaegu iga päev 7 ei tegele üldse VAR1088 Teatris käimine 1088 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele viimasel ajal 2 kord-paar aastas 3 kord-paar poolaastas 4 kord-paar kuus 5 kord-paar nädalas 6 peaaegu iga päev 7 ei tegele üldse VAR1089 Kinos käimine 1089 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele viimasel ajal 2 kord-paar aastas 3 kord-paar poolaastas 4 kord-paar kuus 5 kord-paar nädalas 6 peaaegu iga päev 7 ei tegele üldse VAR1090 Süvamuusika kontserdid 1090 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele viimasel ajal 2 kord-paar aastas 3 kord-paar poolaastas 4 kord-paar kuus 5 kord-paar nädalas 6 peaaegu iga päev 7 ei tegele üldse VAR1091 Levimuusika kontserdid 1091 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele viimasel ajal 2 kord-paar aastas 3 kord-paar poolaastas 4 kord-paar kuus 5 kord-paar nädalas 6 peaaegu iga päev 7 ei tegele üldse VAR1092 Heliplaatide kuulamine 1092 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele viimasel ajal 2 kord-paar aastas 3 kord-paar poolaastas 4 kord-paar kuus 5 kord-paar nädalas 6 peaaegu iga päev 7 ei tegele üldse VAR1093 Pildistamine, filmimine 1093 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele viimasel ajal 2 kord-paar aastas 3 kord-paar poolaastas 4 kord-paar kuus 5 kord-paar nädalas 6 peaaegu iga päev 7 ei tegele üldse VAR1094 Videokassettide vaatamine 1094 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele viimasel ajal 2 kord-paar aastas 3 kord-paar poolaastas 4 kord-paar kuus 5 kord-paar nädalas 6 peaaegu iga päev 7 ei tegele üldse VAR1095 Kultuurimaja, klubi külastamine 1095 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele viimasel ajal 2 kord-paar aastas 3 kord-paar poolaastas 4 kord-paar kuus 5 kord-paar nädalas 6 peaaegu iga päev 7 ei tegele üldse VAR1096 Muuseumide külastamine 1096 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele viimasel ajal 2 kord-paar aastas 3 kord-paar poolaastas 4 kord-paar kuus 5 kord-paar nädalas 6 peaaegu iga päev 7 ei tegele üldse VAR1097 Ajaloomälestistega tutvumine 1097 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele viimasel ajal 2 kord-paar aastas 3 kord-paar poolaastas 4 kord-paar kuus 5 kord-paar nädalas 6 peaaegu iga päev 7 ei tegele üldse VAR1098 Vabaohukontsertidel käimine 1098 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele viimasel ajal 2 kord-paar aastas 3 kord-paar poolaastas 4 kord-paar kuus 5 kord-paar nädalas 6 peaaegu iga päev 7 ei tegele üldse VAR1099 Näitustel käimine 1099 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele viimasel ajal 2 kord-paar aastas 3 kord-paar poolaastas 4 kord-paar kuus 5 kord-paar nädalas 6 peaaegu iga päev 7 ei tegele üldse VAR1100 Raamatukogus käimine 1100 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele viimasel ajal 2 kord-paar aastas 3 kord-paar poolaastas 4 kord-paar kuus 5 kord-paar nädalas 6 peaaegu iga päev 7 ei tegele üldse VAR1101 Kultuuriülikoolis käimine 1101 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele viimasel ajal 2 kord-paar aastas 3 kord-paar poolaastas 4 kord-paar kuus 5 kord-paar nädalas 6 peaaegu iga päev 7 ei tegele üldse VAR1102 Omaloominguga tegelemine 1102 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele viimasel ajal 2 kord-paar aastas 3 kord-paar poolaastas 4 kord-paar kuus 5 kord-paar nädalas 6 peaaegu iga päev 7 ei tegele üldse VAR1103 Isetegevusega tegelemine 1103 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei tegele viimasel ajal 2 kord-paar aastas 3 kord-paar poolaastas 4 kord-paar kuus 5 kord-paar nädalas 6 peaaegu iga päev 7 ei tegele üldse VAR1104 Reisimine Eestis 1104 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 veel harvemini 2 üks kord aastas 3 mitu korda aastas 4 üldse ei reisi VAR1105 Reisimine mujal NSVL-s 1105 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 veel harvemini 2 üks kord aastas 3 mitu korda aastas 4 üldse ei reisi VAR1106 Reisimine välismaal 1106 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 veel harvemini 2 üks kord aastas 3 mitu korda aastas 4 üldse ei reisi VAR1107 Raamatuid lugeda 1107 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha üldse tegelda 2 monevorra vähem kui praegu 3 sama palju kui praegu 4 monevorra rohkem kui praegu 5 tunduvalt rohkem kui praegu 6 ei tea, ei oska öelda VAR1108 Teatris käia 1108 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha üldse tegelda 2 monevorra vähem kui praegu 3 sama palju kui praegu 4 monevorra rohkem kui praegu 5 tunduvalt rohkem kui praegu 6 ei tea, ei oska öelda VAR1109 Süvamuusika kontserte külastada 1109 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha üldse tegelda 2 monevorra vähem kui praegu 3 sama palju kui praegu 4 monevorra rohkem kui praegu 5 tunduvalt rohkem kui praegu 6 ei tea, ei oska öelda VAR1110 Levimuusika kontserte külastada 1110 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha üldse tegelda 2 monevorra vähem kui praegu 3 sama palju kui praegu 4 monevorra rohkem kui praegu 5 tunduvalt rohkem kui praegu 6 ei tea, ei oska öelda VAR1111 Näitustel käia 1111 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha üldse tegelda 2 monevorra vähem kui praegu 3 sama palju kui praegu 4 monevorra rohkem kui praegu 5 tunduvalt rohkem kui praegu 6 ei tea, ei oska öelda VAR1112 Kinos käia 1112 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha üldse tegelda 2 monevorra vähem kui praegu 3 sama palju kui praegu 4 monevorra rohkem kui praegu 5 tunduvalt rohkem kui praegu 6 ei tea, ei oska öelda VAR1113 Huvialaringides käia 1113 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha üldse tegelda 2 monevorra vähem kui praegu 3 sama palju kui praegu 4 monevorra rohkem kui praegu 5 tunduvalt rohkem kui praegu 6 ei tea, ei oska öelda VAR1114 Telelavastusi vaadata 1114 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha üldse tegelda 2 monevorra vähem kui praegu 3 sama palju kui praegu 4 monevorra rohkem kui praegu 5 tunduvalt rohkem kui praegu 6 ei tea, ei oska öelda VAR1115 Kuuldemänge kuulata 1115 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha üldse tegelda 2 monevorra vähem kui praegu 3 sama palju kui praegu 4 monevorra rohkem kui praegu 5 tunduvalt rohkem kui praegu 6 ei tea, ei oska öelda VAR1116 Ise kunstiga tegelda 1116 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha üldse tegelda 2 monevorra vähem kui praegu 3 sama palju kui praegu 4 monevorra rohkem kui praegu 5 tunduvalt rohkem kui praegu 6 ei tea, ei oska öelda VAR1117 Vaba aja vähesus 1117 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte see 2 ka see 3 nimelt see 4 ei tea, ei oska öelda VAR1118 Väsimus (halb tervis) 1118 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte see 2 ka see 3 nimelt see 4 ei tea, ei oska öelda VAR1119 Rahapuudus 1119 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte see 2 ka see 3 nimelt see 4 ei tea, ei oska öelda VAR1120 Laste kasvatamine 1120 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte see 2 ka see 3 nimelt see 4 ei tea, ei oska öelda VAR1121 Vaba aja organiseerimatus 1121 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte see 2 ka see 3 nimelt see 4 ei tea, ei oska öelda VAR1122 Mugavus, laiskus 1122 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte see 2 ka see 3 nimelt see 4 ei tea, ei oska öelda VAR1123 Kultuuriasutused puuduvad 1123 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte see 2 ka see 3 nimelt see 4 ei tea, ei oska öelda VAR1124 Halvad elamistingimused 1124 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte see 2 ka see 3 nimelt see 4 ei tea, ei oska öelda VAR1125 Huvipuudus 1125 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 mitte see 2 ka see 3 nimelt see 4 ei tea, ei oska öelda VAR1126 Veel segab 1126 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR1127 Veel segab 1127 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR1128 Veel segab 1128 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR1129 Kultuurimaja 1129 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea, ei oska öelda VAR1130 Kultuurimaja 1130 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 varem käisin, praegu mitte 2 käin seal 3 pole kunagi käinud VAR1131 Teater 1131 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea, ei oska öelda VAR1132 Teater 1132 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 varem käisin, praegu mitte 2 käin seal 3 pole kunagi käinud VAR1133 Kino 1133 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea, ei oska öelda VAR1134 Kino 1134 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 varem käisin, praegu mitte 2 käin seal 3 pole kunagi käinud VAR1135 Muuseum 1135 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea, ei oska öelda VAR1136 Muuseum 1136 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 varem käisin, praegu mitte 2 käin seal 3 pole kunagi käinud VAR1137 Diskoteek 1137 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea, ei oska öelda VAR1138 Diskoteek 1138 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 varem käisin, praegu mitte 2 käin seal 3 pole kunagi käinud VAR1139 Filmiklubi 1139 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea, ei oska öelda VAR1140 Filmiklubi 1140 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 varem käisin, praegu mitte 2 käin seal 3 pole kunagi käinud VAR1141 Raamatukogu 1141 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea, ei oska öelda VAR1142 Raamatukogu 1142 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 varem käisin, praegu mitte 2 käin seal 3 pole kunagi käinud VAR1143 Tantsuväljak, saal 1143 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea, ei oska öelda VAR1144 Taantsuväljak, saal 1144 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 varem käisin, praegu mitte 2 käin seal 3 pole kunagi käinud VAR1145 Lobustuspark, suveaed 1145 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea, ei oska öelda VAR1146 Lobustuspark, suveaed 1146 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 varem käisin, praegu mitte 2 käin seal 3 pole kunagi käinud VAR1147 Näitusesaal 1147 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea, ei oska öelda VAR1148 Näitusesaal 1148 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea, ei oska öelda VAR1149 Veel midagi 1149 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR1150 Veel midagi 1150 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR1151 Soolo-, ansamblilaul 1151 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea VAR1152 Soolo-, ansamblilaul 1152 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole kunagi tegelenud 2 tegelesin varem praegu mitte 3 tegelen praegu VAR1153 Koorilaul 1153 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea VAR1154 Koorilaul 1154 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole kunagi tegelenud 2 tegelesin varem praegu mitte 3 tegelen praegu VAR1155 Orkester 1155 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea VAR1156 Orkester 1156 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole kunagi tegelenud 2 tegelesin varem praegu mitte 3 tegelen praegu VAR1157 Levimuusikaansambel 1157 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea VAR1158 Levimuusikaansambel 1158 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole kunagi tegelenud 2 tegelesin varem praegu mitte 3 tegelen praegu VAR1159 Näitering 1159 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea VAR1160 Näitering 1160 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole kunagi tegelenud 2 tegelesin varem praegu mitte 3 tegelen praegu VAR1161 Rahvatantsuring 1161 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea VAR1162 Rahvatantsuring 1162 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole kunagi tegelenud 2 tegelesin varem praegu mitte 3 tegelen praegu VAR1163 Peotantsuring 1163 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea VAR1164 Peotantsuring 1164 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole kunagi tegelenud 2 tegelesin varem praegu mitte 3 tegelen praegu VAR1165 Kunstiring 1165 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea VAR1166 Kunstiring 1166 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole kunagi tegelenud 2 tegelesin varem praegu mitte 3 tegelen praegu VAR1167 Tehnikaring 1167 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea VAR1168 Tehnikaring 1168 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole kunagi tegelenud 2 tegelesin varem praegu mitte 3 tegelen praegu VAR1169 Spordiring 1169 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea VAR1170 Spordiring 1170 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole kunagi tegelenud 2 tegelesin varem praegu mitte 3 tegelen praegu VAR1171 Luulering 1171 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea VAR1172 Luulering 1172 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole kunagi tegelenud 2 tegelesin varem praegu mitte 3 tegelen praegu VAR1173 Foto-, filmiring 1173 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea VAR1174 Foto-, filmiring 1174 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole kunagi tegelenud 2 tegelesin varem praegu mitte 3 tegelen praegu VAR1175 Käsitööring 1175 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea VAR1176 Käsitööring 1176 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole kunagi tegelenud 2 tegelesin varem praegu mitte 3 tegelen praegu VAR1177 Raamatusoprade ühing 1177 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea VAR1178 Raamatusoprade ühing 1178 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole kunagi tegelenud 2 tegelesin varem praegu mitte 3 tegelen praegu VAR1179 Looduskaitse selts 1179 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea VAR1180 Looduskaitse selts 1180 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole kunagi tegelenud 2 tegelesin varem praegu mitte 3 tegelen praegu VAR1181 Muinsuskaitse selts 1181 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea VAR1182 Muinsuskaitse selts 1182 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole kunagi tegelenud 2 tegelesin varem praegu mitte 3 tegelen praegu VAR1183 Kollektsionääride ringid 1183 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea VAR1184 Kollektsionääride ringid 1184 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole kunagi tegelenud 2 tegelesin varem praegu mitte 3 tegelen praegu VAR1185 Breik, aeroobika 1185 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea VAR1186 Breik, aeroobika 1186 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole kunagi tegelenud 2 tegelesin varem praegu mitte 3 tegelen praegu VAR1187 Rahvakunstiansambel 1187 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 on 3 ei tea VAR1188 Rahvakunstiansambel 1188 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pole kunagi tegelenud 2 tegelesin varem praegu mitte 3 tegelen praegu VAR1189 Veel 1189 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR1190 Veel 1190 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR1191 Kultuuriasutuste piisavus 1191 Print Format: F8 Write Format: F8.2 Value Label 1 neid ei ole üldse 2 neist on suur puudus 3 neid voiks rohkem olla 4 neist piisab täiesti 5 ei tea, ei oska öelda VAR1192 Kultuuriasutused rahuldavad 1192 Print Format: F8 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse mitte 2 osaliselt 3 täiesti 4 ei oska öelda VAR1193 Mida teha teisiti 1193 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR1194 Mida teha teisiti 1194 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR1195 Mida teha teisiti 1195 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR1196 Voimalused muutunud 1196 Print Format: F8 Write Format: F8.2 Value Label 1 tunduvalt halvenenud 2 monevorra halvenenud 3 samaks jäänud 4 monevorra paranenud 5 tunduvalt paranenud 6 ei tea, ei oska öelda VAR1197 Süvamuusika tervikuna 1197 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei meeldi 2 eriti ei meeldi 3 meeldib 4 meeldib väga 5 ei oska öelda VAR1198 Sümfooniline 1198 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei meeldi 2 eriti ei meeldi 3 meeldib 4 meeldib väga 5 ei oska öelda VAR1199 Kammermuusika 1199 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei meeldi 2 eriti ei meeldi 3 meeldib 4 meeldib väga 5 ei oska öelda VAR1200 Vokaalmuusika 1200 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei meeldi 2 eriti ei meeldi 3 meeldib 4 meeldib väga 5 ei oska öelda VAR1201 Koorimuusika 1201 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei meeldi 2 eriti ei meeldi 3 meeldib 4 meeldib väga 5 ei oska öelda VAR1202 Levimuusika tervikuna 1202 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei meeldi 2 eriti ei meeldi 3 meeldib 4 meeldib väga 5 ei oska öelda VAR1203 Rahvalik muusika 1203 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei meeldi 2 eriti ei meeldi 3 meeldib 4 meeldib väga 5 ei oska öelda VAR1204 Dzässmuusika 1204 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei meeldi 2 eriti ei meeldi 3 meeldib 4 meeldib väga 5 ei oska öelda VAR1205 Popmuusika 1205 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei meeldi 2 eriti ei meeldi 3 meeldib 4 meeldib väga 5 ei oska öelda VAR1206 Rockmuusika 1206 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei meeldi 2 eriti ei meeldi 3 meeldib 4 meeldib väga 5 ei oska öelda VAR1207 Folkmuusika 1207 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei meeldi 2 eriti ei meeldi 3 meeldib 4 meeldib väga 5 ei oska öelda VAR1208 Heavy metal, punk 1208 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei meeldi 2 eriti ei meeldi 3 meeldib 4 meeldib väga 5 ei oska öelda VAR1209 Draama 1209 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei meeldi 2 eriti ei meeldi 3 meeldib 4 meeldib väga 5 ei oska öelda VAR1210 Komöödia 1210 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei meeldi 2 eriti ei meeldi 3 meeldib 4 meeldib väga 5 ei oska öelda VAR1211 Ooper 1211 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei meeldi 2 eriti ei meeldi 3 meeldib 4 meeldib väga 5 ei oska öelda VAR1212 Ballett 1212 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei meeldi 2 eriti ei meeldi 3 meeldib 4 meeldib väga 5 ei oska öelda VAR1213 Operett, muusikal 1213 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei meeldi 2 eriti ei meeldi 3 meeldib 4 meeldib väga 5 ei oska öelda VAR1214 Pantomiim 1214 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei meeldi 2 eriti ei meeldi 3 meeldib 4 meeldib väga 5 ei oska öelda VAR1215 Estraad 1215 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei meeldi 2 eriti ei meeldi 3 meeldib 4 meeldib väga 5 ei oska öelda VAR1216 Eesti linnadesse 1216 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse mitte 2 harva 3 küllalt sageli 4 väga sageli VAR1217 Moskvasse, Leningradi 1217 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse mitte 2 harva 3 küllalt sageli 4 väga sageli VAR1218 Teistesse liiduvabariikidesse 1218 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse mitte 2 harva 3 küllalt sageli 4 väga sageli VAR1219 Ilukirjandusproosa 1219 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kord-paar aastas 2 kord-paar poolaastas 3 kord-paar kuus 4 kord-paar nädalas 5 peaaegu iga päev 6 ei loe üldse VAR1220 Luule 1220 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kord-paar aastas 2 kord-paar poolaastas 3 kord-paar kuus 4 kord-paar nädalas 5 peaaegu iga päev 6 ei loe üldse VAR1221 Näitekirjandus 1221 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kord-paar aastas 2 kord-paar poolaastas 3 kord-paar kuus 4 kord-paar nädalas 5 peaaegu iga päev 6 ei loe üldse VAR1222 Lasteraamatud 1222 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kord-paar aastas 2 kord-paar poolaastas 3 kord-paar kuus 4 kord-paar nädalas 5 peaaegu iga päev 6 ei loe üldse VAR1223 Teaduskirjandus 1223 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kord-paar aastas 2 kord-paar poolaastas 3 kord-paar kuus 4 kord-paar nädalas 5 peaaegu iga päev 6 ei loe üldse VAR1224 Pop-teaduslik 1224 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kord-paar aastas 2 kord-paar poolaastas 3 kord-paar kuus 4 kord-paar nädalas 5 peaaegu iga päev 6 ei loe üldse VAR1225 Ühisk-poliitiline 1225 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kord-paar aastas 2 kord-paar poolaastas 3 kord-paar kuus 4 kord-paar nädalas 5 peaaegu iga päev 6 ei loe üldse VAR1226 Publitsistika, dokumentalistika 1226 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kord-paar aastas 2 kord-paar poolaastas 3 kord-paar kuus 4 kord-paar nädalas 5 peaaegu iga päev 6 ei loe üldse VAR1227 Kunstikirjandus 1227 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kord-paar aastas 2 kord-paar poolaastas 3 kord-paar kuus 4 kord-paar nädalas 5 peaaegu iga päev 6 ei loe üldse VAR1228 Turismi-, kodulooline kirjandus 1228 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kord-paar aastas 2 kord-paar poolaastas 3 kord-paar kuus 4 kord-paar nädalas 5 peaaegu iga päev 6 ei loe üldse VAR1229 Mälestused, elulood 1229 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kord-paar aastas 2 kord-paar poolaastas 3 kord-paar kuus 4 kord-paar nädalas 5 peaaegu iga päev 6 ei loe üldse VAR1230 Kunsti-, kirjanduskriitika 1230 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kord-paar aastas 2 kord-paar poolaastas 3 kord-paar kuus 4 kord-paar nädalas 5 peaaegu iga päev 6 ei loe üldse VAR1231 Teatmeteosed 1231 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kord-paar aastas 2 kord-paar poolaastas 3 kord-paar kuus 4 kord-paar nädalas 5 peaaegu iga päev 6 ei loe üldse VAR1232 Ajaloolisi sündmusi 1232 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 see mitte 2 ka see 3 nimelt see 4 ei oska öelda VAR1233 Suurmeeste elulugusid 1233 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 see mitte 2 ka see 3 nimelt see 4 ei oska öelda VAR1234 Filosoofilisi arutelusid 1234 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 see mitte 2 ka see 3 nimelt see 4 ei oska öelda VAR1235 Ühiskonna kriitilisust 1235 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 see mitte 2 ka see 3 nimelt see 4 ei oska öelda VAR1236 Inimsuhete analüüsi 1236 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 see mitte 2 ka see 3 nimelt see 4 ei oska öelda VAR1237 Ponevust, kriminalistikat 1237 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 see mitte 2 ka see 3 nimelt see 4 ei oska öelda VAR1238 Ulmet, fantastikat 1238 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 see mitte 2 ka see 3 nimelt see 4 ei oska öelda VAR1239 Nalja, satiiri 1239 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 see mitte 2 ka see 3 nimelt see 4 ei oska öelda VAR1240 Armastust 1240 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 see mitte 2 ka see 3 nimelt see 4 ei oska öelda VAR1241 Tänapäeva, argielu 1241 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 see mitte 2 ka see 3 nimelt see 4 ei oska öelda VAR1242 Soda 1242 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 see mitte 2 ka see 3 nimelt see 4 ei oska öelda VAR1243 Ilusat elu, inimesi 1243 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 see mitte 2 ka see 3 nimelt see 4 ei oska öelda VAR1244 Eeskujusid, kangelasi 1244 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 see mitte 2 ka see 3 nimelt see 4 ei oska öelda VAR1245 Omapärast vormi 1245 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 see mitte 2 ka see 3 nimelt see 4 ei oska öelda VAR1246 Kaunist keelt 1246 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 see mitte 2 ka see 3 nimelt see 4 ei oska öelda VAR1247 Lihtsalt lahedat lugemist 1247 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 see mitte 2 ka see 3 nimelt see 4 ei oska öelda VAR1248 Veel? 1248 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR1249 Veel? 1249 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR1250 Veel? 1250 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR1251 Kodu ja vanemad 1251 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pean seda ebaoluliseks 2 pean seda oluliseks 3 pean seda väga oluliseks 4 ei oska öelda VAR1252 Sobrad 1252 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pean seda ebaoluliseks 2 pean seda oluliseks 3 pean seda väga oluliseks 4 ei oska öelda VAR1253 Kool, haridus 1253 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pean seda ebaoluliseks 2 pean seda oluliseks 3 pean seda väga oluliseks 4 ei oska öelda VAR1254 Kultuuritegelastega suhtlemine 1254 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pean seda ebaoluliseks 2 pean seda oluliseks 3 pean seda väga oluliseks 4 ei oska öelda VAR1255 Opetajad 1255 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pean seda ebaoluliseks 2 pean seda oluliseks 3 pean seda väga oluliseks 4 ei oska öelda VAR1256 Raamatud 1256 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pean seda ebaoluliseks 2 pean seda oluliseks 3 pean seda väga oluliseks 4 ei oska öelda VAR1257 Raadio 1257 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pean seda ebaoluliseks 2 pean seda oluliseks 3 pean seda väga oluliseks 4 ei oska öelda VAR1258 Televisioon 1258 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pean seda ebaoluliseks 2 pean seda oluliseks 3 pean seda väga oluliseks 4 ei oska öelda VAR1259 Ajakirjandus 1259 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pean seda ebaoluliseks 2 pean seda oluliseks 3 pean seda väga oluliseks 4 ei oska öelda VAR1260 Isiklik kogemus 1260 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pean seda ebaoluliseks 2 pean seda oluliseks 3 pean seda väga oluliseks 4 ei oska öelda VAR1261 Pole mojutusi, ei vajagi 1261 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 pean seda ebaoluliseks 2 pean seda oluliseks 3 pean seda väga oluliseks 4 ei oska öelda VAR1262 Vene keel 1262 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 saan aru igapäevasest konest, kuid ei räägi 2 räägin ja loen sonastiku abil 3 valdan igapäevast konekeelt, loen lihtsamaid tekste 4 valdan vabalt kones ja kirjas 5 ei oska üldse VAR1263 Soome keel 1263 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 saan aru igapäevasest konest, kuid ei räägi 2 räägin ja loen sonastiku abil 3 valdan igapäevast konekeelt, loen lihtsamaid tekste 4 valdan vabalt kones ja kirjas 5 ei oska üldse VAR1264 Inglise keel 1264 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 saan aru igapäevasest konest, kuid ei räägi 2 räägin ja loen sonastiku abil 3 valdan igapäevast konekeelt, loen lihtsamaid tekste 4 valdan vabalt kones ja kirjas 5 ei oska üldse VAR1265 Saksa keel 1265 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 saan aru igapäevasest konest, kuid ei räägi 2 räägin ja loen sonastiku abil 3 valdan igapäevast konekeelt, loen lihtsamaid tekste 4 valdan vabalt kones ja kirjas 5 ei oska üldse VAR1266 Prantsuse keel 1266 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 saan aru igapäevasest konest, kuid ei räägi 2 räägin ja loen sonastiku abil 3 valdan igapäevast konekeelt, loen lihtsamaid tekste 4 valdan vabalt kones ja kirjas 5 ei oska üldse VAR1267 Moni muu keel 1267 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR1268 Moni muu keel 1268 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR1269 Moni muu keel 1269 Print Format: F2 Write Format: F8.2 VAR1270 ER saadetes 1270 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei ole rahul 2 osaliselt rahul 3 täiesti rahul 4 raske öelda VAR1271 ETV saadetes 1271 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei ole rahul 2 osaliselt rahul 3 täiesti rahul 4 raske öelda VAR1272 Ajalehtedes-ajakirjades 1272 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei ole rahul 2 osaliselt rahul 3 täiesti rahul 4 raske öelda VAR1273 Ametialastes dokumentides 1273 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei ole rahul 2 osaliselt rahul 3 täiesti rahul 4 raske öelda VAR1274 Kultuuriüritustel 1274 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei ole rahul 2 osaliselt rahul 3 täiesti rahul 4 raske öelda VAR1275 Loengutel, oppustel 1275 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei ole rahul 2 osaliselt rahul 3 täiesti rahul 4 raske öelda VAR1276 Töökollektiivides 1276 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei ole rahul 2 osaliselt rahul 3 täiesti rahul 4 raske öelda VAR1277 Lähedaste inimeste ringis 1277 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei ole rahul 2 osaliselt rahul 3 täiesti rahul 4 raske öelda VAR1278 Siltidel tänavateabes 1278 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 üldse ei ole rahul 2 osaliselt rahul 3 täiesti rahul 4 raske öelda VAR1279 ER lohakas keelekasutus 1279 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 häirib VAR1280 ETV lohakas keelekasutus 1280 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 häirib VAR1281 ER vähene väljendusoskus 1281 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 häirib VAR1282 ETV vähene väljendusoskus 1282 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 häirib VAR1283 ER vaene sonavara 1283 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 häirib VAR1284 ETV vaene sonavara 1284 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 häirib VAR1285 ER liigne voorsonade kasutamine 1285 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 häirib VAR1286 ETV liigne voorsonade kasutamine 1286 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 häirib VAR1287 ER kantseleikeelsed väljendid 1287 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 häirib VAR1288 ETV kantseleikeelsed väljendid 1288 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 häirib VAR1289 ER väljendite ilmetus 1289 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 häirib VAR1290 ETV väljendite ilmetus 1290 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 häirib VAR1291 ER ilukonelemine 1291 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 häirib VAR1292 ETV ilukonelemine 1292 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 häirib VAR1293 ER grammatiline ebatäpsus 1293 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 häirib VAR1294 ETV grammatiline ebatäpsus 1294 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 häirib VAR1295 ER sisuline ebatäpsus 1295 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 häirib VAR1296 ETV sisuline ebatäpsus 1296 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 häirib VAR1297 ER keerulised laused 1297 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 häirib VAR1298 ETV keerulised laused 1298 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 häirib VAR1299 ER zargoon 1299 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 häirib VAR1300 ETV zargoon 1300 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 häirib VAR1301 ER ei osata murdeid 1301 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 häirib VAR1302 ETV ei osata murdeid 1302 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 häirib VAR1303 Veel häirib 1303 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR1304 Veel häirib 1304 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR1305 Must-valge televiisor 1305 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha saada 2 ei ole, aga tahaksin saada 3 on olemas, kuid tahaksin uut 4 on olemas VAR1306 Värviteleviisor 1306 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha saada 2 ei ole, aga tahaksin saada 3 on olemas, kuid tahaksin uut 4 on olemas VAR1307 Tavaline raadio 1307 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha saada 2 ei ole, aga tahaksin saada 3 on olemas, kuid tahaksin uut 4 on olemas VAR1308 Kaasaskantav raadio 1308 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha saada 2 ei ole, aga tahaksin saada 3 on olemas, kuid tahaksin uut 4 on olemas VAR1309 Stereoraadio 1309 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha saada 2 ei ole, aga tahaksin saada 3 on olemas, kuid tahaksin uut 4 on olemas VAR1310 Monomagnetofon 1310 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha saada 2 ei ole, aga tahaksin saada 3 on olemas, kuid tahaksin uut 4 on olemas VAR1311 Stereomagnetofon 1311 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha saada 2 ei ole, aga tahaksin saada 3 on olemas, kuid tahaksin uut 4 on olemas VAR1312 Monogrammafon 1312 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha saada 2 ei ole, aga tahaksin saada 3 on olemas, kuid tahaksin uut 4 on olemas VAR1313 Stereogrammofon 1313 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha saada 2 ei ole, aga tahaksin saada 3 on olemas, kuid tahaksin uut 4 on olemas VAR1314 Stereokombain 1314 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha saada 2 ei ole, aga tahaksin saada 3 on olemas, kuid tahaksin uut 4 on olemas VAR1315 Fotoaparaat 1315 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha saada 2 ei ole, aga tahaksin saada 3 on olemas, kuid tahaksin uut 4 on olemas VAR1316 Filmikaamera 1316 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha saada 2 ei ole, aga tahaksin saada 3 on olemas, kuid tahaksin uut 4 on olemas VAR1317 Videokassettmagnetofon 1317 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha saada 2 ei ole, aga tahaksin saada 3 on olemas, kuid tahaksin uut 4 on olemas VAR1318 Videokassettkaamera 1318 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha saada 2 ei ole, aga tahaksin saada 3 on olemas, kuid tahaksin uut 4 on olemas VAR1319 Klaver 1319 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha saada 2 ei ole, aga tahaksin saada 3 on olemas, kuid tahaksin uut 4 on olemas VAR1320 Akordion, kitarr, muu muusikariist 1320 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha saada 2 ei ole, aga tahaksin saada 3 on olemas, kuid tahaksin uut 4 on olemas VAR1321 Kunstiteosed 1321 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha saada 2 ei ole, aga tahaksin saada 3 on olemas, kuid tahaksin uut 4 on olemas VAR1322 Auto 1322 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha saada 2 ei ole, aga tahaksin saada 3 on olemas, kuid tahaksin uut 4 on olemas VAR1323 Individuaalelamu 1323 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha saada 2 ei ole, aga tahaksin saada 3 on olemas, kuid tahaksin uut 4 on olemas VAR1324 Suvila, maamaja, saun 1324 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha saada 2 ei ole, aga tahaksin saada 3 on olemas, kuid tahaksin uut 4 on olemas VAR1325 Puu-, rauatööriistad 1325 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha saada 2 ei ole, aga tahaksin saada 3 on olemas, kuid tahaksin uut 4 on olemas VAR1326 Kangasteljed 1326 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei taha saada 2 ei ole, aga tahaksin saada 3 on olemas, kuid tahaksin uut 4 on olemas VAR1327 Raamatuid kodus 1327 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole üldse 2 moni üksik 3 monikümmend 4 sadakond 5 paar-kolmsada 6 mitusada 7 tuhande ringis 8 üle tuhande VAR1328 Heliplaate kodus 1328 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole üldse 2 moni üksik 3 monikümmend 4 sadakond 5 paar-kolmsada 6 mitusada 7 tuhande ringis 8 üle tuhande VAR1329 Helilinte, kassette kodus 1329 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole üldse 2 moni üksik 3 monikümmend 4 sadakond 5 paar-kolmsada 6 mitusada 7 tuhande ringis 8 üle tuhande VAR1330 Kunstiteoseid kodus 1330 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole üldse 2 moni üksik 3 monikümmend 4 sadakond 5 paar-kolmsada 6 mitusada 7 tuhande ringis 8 üle tuhande VAR1331 Videokassette kodus 1331 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole üldse 2 moni üksik 3 monikümmend 4 sadakond 5 paar-kolmsada 6 mitusada 7 tuhande ringis 8 üle tuhande VAR1332 Millises linnas elate 1332 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR1333 Millises mikrorajoonis elate 1333 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR1334 Kaua siin elanud 1334 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR1335 Korteri kuuluvus 1335 Print Format: F8 Write Format: F8.2 Value Label 1 ühiselamu 2 allüürikorter 3 ühiskorter 4 omaette kommunaalkorter 5 kooperatiivkorter 6 oma maja VAR1336 Korterimugavused 1336 Print Format: F8 Write Format: F8.2 Value Label 1 koik pohilised mugavused 2 osalised mugavused 3 mugavusi pole VAR1337 Elamispinna suurus inimese kohta 1337 Print Format: F8 Write Format: F8.2 Value Label 1 kuni 3 m2 2 3.1-6 m2 3 6.1-9 m2 4 9.1-12 m2 5 12.1-15 m2 6 15.1-18 m2 7 18.1-21 m2 8 üle 21 m2 VAR1338 Vanus täisaastates 1338 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR1339 Sugu 1339 Print Format: F8 Write Format: F8.2 Value Label 1 mees 2 naine VAR1340 Perekonnaseis 1340 Print Format: F8 Write Format: F8.2 Value Label 1 vallaline 2 abielus/vabaabielus 3 lahutatud 4 lesk VAR1341 Perekonnaliikmete arv 1341 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR1342 Peres alaealisi (kuni 16-a) 1342 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR1343 Sissetulek pereliikme kohta (rbl) 1343 Print Format: F8 Write Format: F8.2 Value Label 1 alla 40 rbl 2 41-60 rbl 3 61-80 rbl 4 81-100 rbl 5 101-120 rbl 6 121-140 rbl 7 141-160 rbl 8 161-180 rbl 9 181-200 rbl 10 201-220 rbl 11 221-240 rbl 12 241-260 rbl 13 261-280 rbl 14 281-300 rbl 15 üle 300 rbl VAR1344 Oppimise aeg aastates 1344 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR1345 Lopetatud kool 1345 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR1346 Saadud eriala 1346 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR1347 Kus töötate? 1347 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR1348 Kellena töötate? 1348 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR1349 Ühiskondlikke ülesandeid 1349 Print Format: F8 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole 2 ühekordseid 3 üks pidev ülesanne 4 kaks-kolm pidevat 5 üle kolme ülesande VAR1350 Ametiühing 1350 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kuulun VAR1351 Rahvamalev 1351 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kuulun VAR1352 Rahvakontroll 1352 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kuulun VAR1353 NLKP 1353 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kuulun VAR1354 ÜLKNÜ 1354 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kuulun VAR1355 Naisteorganisatsioonid 1355 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kuulun VAR1356 Tarbijate Kooperatiiv 1356 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kuulun VAR1357 Aianduse ja Mesinduse Selts 1357 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kuulun VAR1358 Ühing "Teadus" 1358 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kuulun VAR1359 Karskusühing 1359 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kuulun VAR1360 ALMAVÜ 1360 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kuulun VAR1361 Spordiühing 1361 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kuulun VAR1362 "Autom" 1362 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kuulun VAR1363 Leiutajate ja ratsionaliseerijate ühing 1363 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kuulun VAR1364 Jahimeeste ja kalameeste selts 1364 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kuulun VAR1365 Loomingulised liidud 1365 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kuulun VAR1366 Muud huvialaühingud 1366 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 kuulun VAR1367 Isa töötanud 1367 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR1368 Ema töötanud 1368 Print Format: F8 Write Format: F8.2 VAR1369 Linna- voi maainimene 1369 Print Format: F8 Write Format: F8.2 Value Label 1 poline maainimene 2 rohkem maa- kui linnainimene 3 raske öelda, vordselt 4 rohkem linna- kui maainimene 5 poline linnainimene VAR1370 rahul materiaalse olukorraga 1370 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole mulle oluline 2 üldse mitte 3 ei oska öelda 4 üldiselt rahul 5 täiesti rahul VAR1371 Rahul tööga 1371 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole mulle oluline 2 üldse mitte 3 ei oska öelda 4 üldiselt rahul 5 täiesti rahul VAR1372 Rahul korterioludega 1372 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole mulle oluline 2 üldse mitte 3 ei oska öelda 4 üldiselt rahul 5 täiesti rahul VAR1373 Rahul peresuhetega 1373 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole mulle oluline 2 üldse mitte 3 ei oska öelda 4 üldiselt rahul 5 täiesti rahul VAR1374 Rahul haridustasemega 1374 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole mulle oluline 2 üldse mitte 3 ei oska öelda 4 üldiselt rahul 5 täiesti rahul VAR1375 Rahul laste oppimisvoimalustega 1375 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole mulle oluline 2 üldse mitte 3 ei oska öelda 4 üldiselt rahul 5 täiesti rahul VAR1376 Rahul puhkuse-, reisimisvoimalustega 1376 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole mulle oluline 2 üldse mitte 3 ei oska öelda 4 üldiselt rahul 5 täiesti rahul VAR1377 Rahul kultuuriasutuste külastusvoimalustega 1377 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole mulle oluline 2 üldse mitte 3 ei oska öelda 4 üldiselt rahul 5 täiesti rahul VAR1378 Rahul sportimisvoimalustega 1378 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole mulle oluline 2 üldse mitte 3 ei oska öelda 4 üldiselt rahul 5 täiesti rahul VAR1379 Rahul arstiabi saamisega 1379 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole mulle oluline 2 üldse mitte 3 ei oska öelda 4 üldiselt rahul 5 täiesti rahul VAR1380 Rahul ühiskonnatöös osalemisvoimalustega 1380 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole mulle oluline 2 üldse mitte 3 ei oska öelda 4 üldiselt rahul 5 täiesti rahul VAR1381 Rahul ühiskonna muutustega 1381 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole mulle oluline 2 üldse mitte 3 ei oska öelda 4 üldiselt rahul 5 täiesti rahul VAR1382 Rahul eluga üldse 1382 Print Format: F2 Write Format: F8.2 Value Label 1 ei ole mulle oluline 2 üldse mitte 3 ei oska öelda 4 üldiselt rahul 5 täiesti rahul VAR1383 Veel kultuurisaadetest... 1383 Print Format: F8 Write Format: F8.2 Value Label 1 on midagi lisatud VAR1384 Veel midagi kultuurisaadetest 1384 Print Format: F8 Write Format: F8.2
Välis_ID
87960037
Lühikirjeldus
Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni kultuurisaadete ning laiemalt kultuuri koht inimeste elus. Inimeste kultuurihuvid perestroika aegses Eestis. Raadiokuulajate ja televaatajate ootused kultuurisaadete kohta.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Raudam Kersti

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus