Uurimus
Kuritegevuse profülaktika 1986 - 1990
Alguse aeg
1984/85
Lõpu aeg
1989
Staatus
Andmed uurijate käes
Uurimisobjekt
Uurimuse objektiks olid 10 klassi pilased (m ni tuhat) ja 450 tuhat täiskasvanut
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Andmed koguti anketeerimise meetodil. Ankeet "Mina ja meie elu" (eesti ja vene keeles)
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
89960009
Lühikirjeldus
1. Kuritegevuse sotsiaalse profülaktika programmi väljatöötamine ja informatsiooniline tagamine ENSV-s ja tema administratiiv-territoriaalsetes üksustes. I-IV etapp. Põhilised uurimissuunad . kuritegevuse sotsiaalsete tingimuste uurimine ENSV regioonides ja andmepanga koostamine: demograafiline situatsioon ja kuritegevus . linna kriminogeense situatsiooni statistiline kirjeldamine ja analüüs - kuritegevuse profülaktika programmi informaatiline varustus . Tartu linna kriminogeenne situatsioon

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Saar Jüri
Raska Eduard
Strömpl Judit
Lätti Ivo
Ginter Jaan

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
EV Kultuuri- ja Haridusministeerium