Uurimus
Kuulmispuudega inimesed 1985-1989
Alguse aeg
1985
Lõpu aeg
1989
Staatus
Andmed uurijate käes
Uurimisobjekt
Uurimuse objektiks oli Tartu linna ja rajooni kuulmispuudega inimesed (0-18 a. vanuses).
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Andmed koguti postiküsitluse meetodil.
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
89960010
Lühikirjeldus
ENSV kurtide ja vaegkuuljate sotsiaalne ning professionaalne enesemääratlemise teede uurimine Põhilised uurimissuunad . Tartu linna ja rajooni kuulmispuudega elanikkonna statistiline registreerimine - registri koostamine (1986) . Tartu linna ja rajooni kuulmispuudega elanikkonna sotsoiloogiline uurimus . ENSV kuulmispuudega kontingenti permanentse infosüsteemi loogilise struktuuri väljatöötamine . viipekeele algõpetuse metoodika ja -kursuste läbiviimise süsteemi loomine, ENSV-s elavate kurtide professionaalse väljaõppe süsteemi põhialuste väljatöötamine . Eesti viipekeele sõnastiku koostamine ja aprobeerimine

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Strömpl Judit
Raska Eduard
Saar Jüri
Lätti Ivo
Ginter Jaan
Kotsar, K.
Paavel Valdeko
Toom Regina
Karv Helle
Lani Ernestine
Shumskaja Anna

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
TÜ Sotsioloogiaosakond
ENSV kurtide ühing