Uurimus
Teie arvamus 1989
Alguse aeg
1989
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
89960023
Lühikirjeldus
Eesti täiskasvanud rahvastiku arvamused möödunud 1988 aasta Eesti ühiskondliku elu arengu kohta. Inimeste suhtumine muutustesse ja arengutesse sotsiaal-, majandus-, haridus- ja poliitikasfääris. Inimeste ootused Eesti iseseisvumise suhtes. Kontaktid erinevate infokanalitega.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Lauristin Marju
Vihalemm Peeter

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
TÜ Ajakirjandusosakond