Uurimus
Kas loete ajakirju' 87
Alguse aeg
1987
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
87960020
Lühikirjeldus
Eesti täiskasvanud rahvastiku hulgas läbi viidud kahe ajakirja lugemuse uurimus. Hinnangud erinevatest ajakirjadest. Huvid, orientatsioonid, elustiilid, elulaad.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Vihalemm Peeter
Lauristin Marju

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus