Uurimus
Raamat ja lugeja' 84
Alguse aeg
1984
Lõpu aeg
Staatus
SPSS-fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
84960025
Lühikirjeldus
Tallinna eestlaste raamatute ostmine ja lugemine ning soovid kirjastustele. Raamatute ja teiste teabekanalite, eriti ajakirjade vahekord lugejate huvide ja vajaduste rahuldamisel. Huvid, orientatsioonid, elutingimused, elulaad.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Hansen Hans

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Tartu Ülikool