Uurimus
Õpilase kutsevalik
Alguse aeg
1979
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
79960030
Lühikirjeldus
Kooliõpilaste dilemmad elukutsevalikul. Ettekujutused enda tulevikust ja võimalikust omandatavast ametist.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Sukamägi Aimi

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Tartu Ülikool