Uurimus
Rahva Hääl 1984
Alguse aeg
1984
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
84960033
Lühikirjeldus
Ajakirjanduse arvamusuurimus, mis keskendub populaarsele üle-eestilisele päevalehele 'Rahva Hääl'. Annab ülevaate sellest, kui tihti loetakse teisi lehti ja ajakirju ning vaadatakse kuulatakse raadiot-televiisorit. Lähema vaatluse all on suhtumine ?RH'-s käsitletud teemaderingi.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Tamre Asta

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus