Uurimus
Ajaleht ja elu' 1979
Alguse aeg
1979
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
79960034
Lühikirjeldus
Lõuna - ja Kesk - Eesti täiskasvanud rahvastiku hulgas läbi viidud uurimus rajoonilehtede osast muu kirjasõna hulgas. Huvid, orientatsioonid, elutingimused.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Lauristin Marju
Vihalemm Peeter

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus