Uurimus
Eesti elu (Mainor)
Alguse aeg
1990
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
90960036
Lühikirjeldus
Eestimaa elanike igapäevaelu, nende arvamused, suhtumised ja rahulolu töö, perekonnaelu ja vaba ajaga. Huvialad, elutingimused.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Kivirähk, Juhan
Rosimannus, Rain
Veskimägi, Margo
Vihalemm Peeter

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Mainor
EMOR Ltd.