Uurimus
Kino & film
Alguse aeg
1986
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
86960038
Lühikirjeldus
Kinolevi ja filmihuvi uurimus. Millise sisuga filmid on populaarsed ja millised ei meeldinud. Kust hangitakse infot uute filmide kohta. Millisel kohal on kino teiste ajaveetmisvõimaluste kõrval.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Meinert Nikolai

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus